Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на CEN европейски стандарти (90.20)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед европейски стандарти, което се прави от CEN/CENELEC на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.

Мнение относно бъдещето на европейските стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC Номер на стандарта Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CEN/TC 376 EN 15707:2008 Print media surveys - Vocabulary and service requirements 04.03.2019
CEN/TC 378 EN 15800:2008 Cylindrical helical springs made of round wire - Quality specifications for cold coiled compression springs 04.03.2019
CEN/TC 127 CEN/TS 1187:2012 Test methods for external fire exposure to roofs 04.06.2019 ТК-1
CEN/TC 72 CEN/TS 54-32:2015 Fire detection and fire alarm systems - Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems 04.03.2019 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12094-5:2006 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators 04.03.2019 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12094-6:2006 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices 04.03.2019 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14034-2:2006+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds 04.06.2019 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14034-3:2006+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds 04.06.2019 ТК-1
CEN/TC 192 EN 1846-3:2013 Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance 04.03.2019 ТК-1
CEN/TC 232 EN 1012-3:2013 Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 3: Process compressors 04.06.2019 ТК-2
CEN/TC 241 EN 12859:2011 Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods 04.03.2019 ТК-4
CEN/TC 154 EN 1097-11:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 11: Determination of compressibility and confined compressive strength of lightweight aggregates 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 154 EN 1097-3:1998 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk density and voids 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1169:1999 Precast concrete products - General rules for factory production control of glass-fibre reinforced cement 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-1:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 1: Measuring the consistency of the matrix "Slump test" method 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-2:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 2: Measuring the fibre content in fresh GRC, "Wash out test" 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-3:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 3: Measuring the fibre content of sprayed GRC 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-4:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 4: Measuring bending strength, "Simplified bending test" method 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-5:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 5: Measuring bending strength, "Complete bending test" method 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-6:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 6: Determination of the absorption of water by immersion and determination of the dry density 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-7:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 7: Measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-8:2008 Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 8: Cyclic weathering type test 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12614:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of glass transition temperatures of polymers 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12617-1:2003 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 1: Determination of linear shrinkage for polymers and surface protection systems (SPS) 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12617-2:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 2: Shrinkage of crack injection products based on polymer binder: volumetric shrinkage 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12618-1:2003 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 1: Adhesion and elongation capacity of injection products with limited ductility 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12618-2:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 2: Determination of the adhesion of injection products, with our without thermal cycling - Adhesion by tensile bond strength 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12618-3:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 3: Determination of the adhesion of injection products, with or without thermal cycling - Slant shear method 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12637-1:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Compatibility of injection products - Part 1: Compatibility with concrete 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12637-3:2003 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Compatibility of injection products - Part 3: Effect of injection products on elastomers 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13062:2003 Products and systems for the protection and repair of concrete structure - Test method - Determination of thixotropy of products for protection of reinforcement 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 154 EN 13179-1:2013 Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: Delta ring and ball test 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 13198:2003 Precast concrete products - Street furniture and garden products 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13295:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of resistance to carbonation 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13395-1:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of workability - Part 1: Test for flow of thixotropic mortars 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13396:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of chloride ion ingress 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13529:2003 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Resistance to severe chemical attack 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13578:2003 Products and systems for the protection and repair of concrete structure - Test Method - Compatibility on wet concrete 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13584:2003 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of creep in compression for repair products 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13687-3:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of thermal compatibility - Part 3: Thermal cycling without de-icing salt impact 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13894-1:2003 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of fatigue under dynamic loading - Part 1: During cure 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13894-2:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of fatigue under dynamic loading - Part 2: After hardening 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 14068:2003 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of watertightness of injected cracks without movement in concrete 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 14117:2004 Products systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of time of efflux of cementitious injection products 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 14406:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of the expansion ratio and expansion evolution 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 14474:2004 Precast concrete products - Concrete with wood-chips as aggregate - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 14497:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of the filtration stability 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 14498:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Volume and weight changes of injection products after air drying and water storage cycles 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 15167-2:2006 Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 2: Conformity evaluation 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 15183:2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Corrosion protection test 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 15184:2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Shear adhesion of coated steel to concrete (pull-out test) 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 15422:2008 Precast concrete products - Specification of glassfibres for reinforcement of mortars and concretes 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 15564:2008 Precast concrete products - Resin bound concrete - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 1771:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of injectability and splitting test 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 154 EN 933-7:1998 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 7: Determination of shell content - Percentage of shells in coarse aggregates 04.03.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 934-2:2009+A1:2012 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 934-4:2009 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 184 EN 1007-1:2002 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 1: Determination of size content 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1007-2:2002 Advanced technical ceramics - Ceramics composites - Methods of test for reinforcement - Part 2: Determination of linear density 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1007-3:2002 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 3: Determination of filament diameter and cross-section area 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1007-6:2007 Advanced technical ceramic - Ceramic composites - Methods of test for reinforcements - Part 6: Determination of tensile properties of filaments at high temperature 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1071-4:2006 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 4: Determination of chemical composition by electron probe microanalysis (EPMA) 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1159-1:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical properties - Part 1: Determination of thermal expansion 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1159-2:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1159-3:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites, thermophysical properties - Part 3: Determination of specific heat capacity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 12923-1:2006 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Part 1: General practice for undertaking corrosion tests 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 13234:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature - Evaluation of the resistance to crack propagation by notch sensitivity testing 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 13235:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of creep behaviour 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1389:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Physical properties - Determination of density and apparent porosity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 332 EN 14175-4:2004 Fume cupboards - Part 4: On-site test methods 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 14186:2007 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of elastic properties by an ultrasonic technique 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 332 EN 15154-3:2009 Emergency safety showers - Part 3: Non plumbed-in body showers 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 332 EN 15154-4:2009 Emergency safety showers - Part 4: Non plumbed-in eyewash units 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 129 EN 15682-1:2013 Glass in building - Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 1: Definition and description 04.03.2019 ТК-7
CEN/TC 129 EN 15682-2:2013 Glass in building - Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 04.03.2019 ТК-7
CEN/TC 129 EN 15683-1:2013 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass - Part 1: Definition and description 04.03.2019 ТК-7
CEN/TC 129 EN 15683-2:2013 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 129 EN 410:2011 Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing 04.03.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 623-1:2006 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 1: Determination of the presence of defects by dye penetration 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 623-2:1993 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 2: Determination of density and porosity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-1:1998 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 1: Determination of tensile properties 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-3:2002 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 3: Determination of flexural strength 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-4:2003 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 4: Determination of interlaminar shear strength by compression loading of notched test specimens 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-5:2002 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 5: Determination of interlaminar shear strength by short span bend test (three points) 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-1:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 1: Determination of impurities in alumina 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-10:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 10: Determination of compaction properties 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-11:2006 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 11: Determination of densification on natural sintering 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-12:2001 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 12: Chemical analysis of zirconia 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-2:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 2: Determination of impurities in barium titanate 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-3:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 3: Determination of the oxygen content of non-oxides by thermal extraction with a carrier gas 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-4:2006 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 4: Determination of oxygen content in aluminium nitride by XRF analysis 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-5:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 5: Determination of particle size distribution 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 820-1:2002 Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermonechanical properties - Part 1: Determination of flexural strength at elevated temperatures 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 820-2:2003 Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermo-mechanical properties - Part 2: Determination of self-loaded deformation 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 821-1:1995 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical properties - Part 1: Determination of thermal expansion 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 821-2:1997 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity by the laser flash (or heat pulse) method 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-1:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 1: Determination of flexural strength 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-2:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 2: Determination of Young's modulus, shear modulus and Poisson's ratio 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-3:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 3: Determination of subcritical crack growth parameters from constant stressing rate flexural strength tests 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-4:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-5:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 5: Statistical analysis 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 ENV 12923-2:2001 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Part 2: Oxidation test 04.03.2019 ТК-7
CEN/TC 184 ENV 14226:2002 Advanced technical ceramics - Test methods for ceramic powders - Determination of calcium, magnesium, iron and aluminium in silicon nitride by using flame atomic absorption spectroscopy (FAAS) or inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) 04.03.2019 ТК-7
CEN/TC 184 ENV 14273:2002 Advanced technical ceramics - Ceramic powders - Determination of crystalline phases in zirconia 04.03.2019 ТК-7
CEN/TC 62 EN 13278:2013 Open fronted gas-fired independent space heaters 04.06.2019 ТК-8
CEN/TC 286 EN 14841:2013 LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail tankers 04.06.2019 ТК-8
CEN/TC 57 EN 303-4:1999 Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking 04.06.2019 ТК-8
CEN/TC 181 EN 732:1998 Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators 04.03.2019 ТК-8
CEN/TC 270 EN 1679-1:1998+A1:2011 Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines 04.06.2019 ТК-14
CEN/TC 308 CEN/TS 13714:2013 Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 444 CEN/TS 15864:2015 Characterization of waste - Leaching behaviour test for basic characterization - Dynamic monolithic leaching test with continuous leachant renewal under conditions relevant for specified scenario(s) 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 444 CEN/TS 16800:2015 Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 264 EN 14412:2004 Indoor air quality - Diffusive samplers for the determination of concentrations of gases and vapours - Guide for selection, use and maintenance 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 15051-1:2013 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 1: Requirements and choice of test methods 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 15051-2:2013+A1:2016 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 2: Rotating drum method 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 15051-3:2013 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 3: Continuous drop method 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 264 EN 16253:2013 Air quality - Atmospheric measurements near ground with active Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS) - Ambient air and diffuse emission measurements 04.03.2019 ТК-15
CEN/TC 264 EN 16339:2013 Ambient air - Method for the determination of the concentration of nitrogen dioxide by diffusive sampling 04.03.2019 ТК-15
CEN/TC 444 EN 16377:2013 Characterization of waste - Determination of brominated flame retardants (BFR) in solid waste 04.03.2019 ТК-15
CEN/TC 459/SC 9 EN 10048:1996 Hot rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10049:2013 Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 3 EN 10056-2:1993 Structural steel equal and unequal leg angles - Part 2: Tolerances on shape and dimensions 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10088-4:2009 Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10088-5:2009 Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10090:1998 Valve steels and alloys for internal combustion engines 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10095:1999 Heat resisting steels and nickel alloys 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10111:2008 Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming - Technical delivery conditions 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 3 EN 10149-1:2013 Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming - Part 1: General technical delivery conditions 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 3 EN 10149-2:2013 Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming - Part 2: Technical delivery conditions for thermomechanically rolled steels 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 3 EN 10149-3:2013 Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming - Part 3: Technical delivery conditions for normalized or normalized rolled steels 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 2 EN 10211:2013 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of titanium in steels and cast irons - Flame atomic absorption spectrometric method 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 2 EN 10212:1995 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of arsenic in steel and iron - Spectrophotometric method 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 11 EN 10213:2007+A1:2016 Steel castings for pressure purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-1:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-2:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-3:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-4:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10223-3:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10223-8:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 8: Welded mesh gabion products 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10226-1:2004 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 1: Taper external threads and parallel internal threads - Dimensions, tolerances and designation 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10226-2:2005 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 2: Taper external threads and taper internal threads - Dimensions, tolerances and designation 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10244-1:2009 Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 1: General principles 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10244-2:2009 Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 7 EN 10269:2013 Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10271:1998 Electrolytically zinc-nickel (ZN) coated steel flat products - Technical delivery conditions 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 2 EN 10276-2:2003 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of oxygen content in steel and iron - Part 2: Infrared method after fusion under inert gas 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10310:2003 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - Internal and external polyamide powder based coatings 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10343:2009 Steels for quenching and tempering for construction purposes - Technical delivery conditions 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 2 EN 10355:2013 Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed steels - Determination of Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo and Sn, following dissolution with nitric and sulphuric acids [Routine method] 04.03.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10357:2013 Austenitic, austenitic-ferritic and ferritic longitudinally welded stainless steel tubes for the food and chemical industry 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 190 EN 12883:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process 05.06.2019 ТК-17
CEN/TC 190 EN 12890:2000 Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores 05.06.2019 ТК-17
CEN/TC 190 EN 12892:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process 05.06.2019 ТК-17
CEN/TC 276 EN 12836:2002 Surface active agents - Determination of the water number of alkoxylated products 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 276 EN 13320:2002 Surface active agents - Gas chromatographic trace determination of free ethylene oxide in ethoxylates 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 276 EN 13435:2001 Surface active agents - Determination of free amine content of alkyl dimethyl betaines 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 276 EN 13716:2001 Surface active agents - Determination of total base nitrogen - Potentiometric titration 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 276 EN 14981:2006 Surface active agents - Determination of content of high boiling solvents in liquid detergents by GLC 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 276 EN 15168:2006 Surface active agents - Determination of hydroxyl value - p-Toluensulfonyl isocyanate (TSI) method and potentiometric titration with tetrabutylammonium hydroxide 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 276 EN 1557:1996 Surface active agents - Colorimetric characterization of optically clear coloured liquids (products) as X, Y, Z tristimulus values in transmission 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 392 EN 16344:2013 Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Screening for UV-filters in cosmetic products and quantitative determination of 10 UV-filters by HPLC. 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 276 EN 1772:2000 Surface active agents - Determination of wetting power by immersion (ISO 8022:1990 modified) 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 276 EN 1890:2006 Surface active agents - Determination of cloud point of non-ionic surface active agents obtained by condensation of ethylene oxide 04.03.2019 ТК-19
CEN/TC 133 EN 1173:2008 Copper and copper alloys - Material condition designation 04.03.2019 ТК-20
CEN/TC 133 EN 12384:1999 Copper and copper alloys - Determination of spring bending limit on strip 04.03.2019 ТК-20
CEN/TC 133 EN 12893:2000 Copper and copper alloys - Determination of spiral elongation number 04.03.2019 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1978:1998 Copper and copper alloys - Copper cathodes 04.03.2019 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1981:2003 Copper and copper alloys - Master alloys 04.03.2019 ТК-20
CEN/TC 144 EN 13683:2003+A2:2011 Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - Safety 04.03.2019 ТК-23
CEN/TC 144 EN 15694:2009+A1:2015 Agricultural and forestry tractors - Passenger seat - Requirements and test procedures 04.06.2019 ТК-23
CEN/TC 144 EN 690:2013 Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety 04.06.2019 ТК-23
CEN/TC 144 EN 908:1999+A1:2009 Agricultural and forestry machinery - Reel machines for irrigation - Safety 04.03.2019 ТК-23
CEN/TC 144 EN 909:1998+A1:2009 Agricultural and forestry machinery - Centre pivot and moving lateral types irrigation machines - Safety 04.03.2019 ТК-23
CEN/TC 138 EN 13068-1:1999 Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 1: Quantitative measurement of imaging properties 04.03.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 13068-2:1999 Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 2: Check of long term stability of imaging devices 04.03.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 13068-3:2001 Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 3: General principles of radioscopic testing of metallic materials by X- and gamma rays 04.03.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 1330-11:2007 Non-destructive testing - Terminology - Terms used in X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials 04.03.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 13925-1:2003 Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous material - Part 1: General principles 04.03.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 13925-2:2003 Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials - Part 2: Procedures 04.03.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 15317:2013 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment 04.06.2019 ТК-24
CEN/TC 121 EN 1792:2003 Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes 04.06.2019 ТК-30
CEN/TC 121 EN 561:2002 Gas welding equipment - Quick-action coupling with shut-off valves for welding, cutting and allied processes 04.06.2019 ТК-30
CEN/TC 275 CEN/TS 15633-2:2013 Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods - Part 2: Quantitative determination of hazelnut with an enzyme immunoassay using monoclonal antibodies and bicinchoninic acid-protein detection 04.03.2019 ТК-32
CEN/TC 275 CEN/TS 15633-3:2012 Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods - Part 3: Quantitative determination of hazelnut with an enzyme immunoassay using polyclonal antibodies and Lowry protein detection 04.03.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12393-1:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 1: General considerations 04.06.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12393-2:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 2: Methods for extraction and clean-up 04.06.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12393-3:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 3: Determination and confirmatory tests 04.06.2019 ТК-32
CEN/TC 338 EN 16378:2013 Cereals - Determination of impurities content in maize (Zea mays, L.) and sorghum (Sorghum bicolor, L.) 04.03.2019 ТК-32
CEN/TC 38 EN 118:2013 Wood preservatives - Determination of preventive action against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method) 04.06.2019 ТК-33
CEN/TC 175 EN 14076:2013 Timber stairs - Terminology 04.06.2019 ТК-33
CEN/TC 124 EN 336:2013 Structural timber - Sizes, permitted deviations 04.06.2019 ТК-33
CEN/TC 190 EN 12883:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process 05.06.2019 ТК-37
CEN/TC 190 EN 12890:2000 Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores 05.06.2019 ТК-37
CEN/TC 190 EN 12892:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process 05.06.2019 ТК-37
CEN/TC 139 CEN/TS 16360:2012 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of film extensibility by indentation of a coating on a wooden substrate 04.03.2019 ТК-39
CEN/TC 139 EN 13438:2013 Paints and varnishes - Powder organic coatings for hot dip galvanised or sherardised steel products for construction purposes 04.03.2019 ТК-39
CEN/TC 193 EN 13999-1:2013 Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 1: General procedure 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 193 EN 13999-2:2013 Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 2: Determination of volatile organic compounds 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-1:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 1: Composition and preparation of basic mixtures 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-2:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 2: Preparation of test specimens 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-3:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 3: Determination of the relative tinting strength of white pigments 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-4:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 4: Determination of bleeding of colouring materials 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 193 EN 16254:2013+A1:2016 Adhesives - Emulsion polymerized isocyanate (EPI) for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 113 EN 12900:2013 Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data 04.03.2019 ТК-41
CEN/TC 228 EN 14337:2005 Heating Systems in buildings - Design and installation of direct electrical room heating systems 04.03.2019 ТК-41
CEN/TC 156 EN 14518:2005 Ventilation for buildings - Chilled beams - Testing and rating of passive chilled beams 04.03.2019 ТК-41
CEN/TC 113 EN 15218:2013 Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling - Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements 04.03.2019 ТК-41
CEN/TC 113 EN 15879-1:2011 Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling - Part 1: Direct exchange-to-water heat pumps 04.03.2019 ТК-41
CEN/TC 171 EN 834:2013 Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances with electrical energy supply 04.03.2019 ТК-41
CEN/TC 262 EN 15646:2009 Electrodeposited coatings - Electroplated coatings of aluminium and aluminium alloys with supplementary treatment - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-42
CEN/TC 182 EN 13136:2013 Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation 04.06.2019 ТК-43
CEN/TC 248 CEN/TS 14237:2015 Textiles for healthcare and social services facilities 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 1161:1996 Feather and down - Test methods - Determination of moisture content 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 1162:1996 Feather and down - Test methods - Determination of the oxygen index number 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 1163:1996 Feather and down - Test methods - Determination of the oil and fat content 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 1164:1998 Feather and down - Test methods - Determination of the turbidity of an aqueous extract 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 1165:1996 Feather and down - Test methods - Determination of water-soluble chlorides 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 1167:1996 Feather and down - Method of test for measuring the sizes of quilts filled with feather and/or down 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 12132-1:1998 Feather and down - Methods of testing the down proof properties of fabrics - Part 1: Rubbing test 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 12132-2:1998 Feather and down - Methods of testing the down proof properties of fabrics - Part 2: Impact test 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 12935:2001 Feather and down - Hygiene and cleanliness requirements 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13773:2003 Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Classification scheme 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13780:2003 Touch and close fasteners - Determination of longitudinal shear strength 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 13854:2003 Manufactured articles solely filled with feather and down - Requirements for upholstered parts and cushions 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 13855-1:2003 Manufactured articles solely filled with feathers and down - Measurement of thickness and compressibility of cushions - Part 1: Test method by rotation 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 13855-2:2003 Manufactured articles solely filled with feathers and down - Measurement of thickness and compressibility of cushions - Part 2: Test method by oscillation 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13895:2003 Textiles - Monofilaments - Determination of tensile properties 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14465:2003 Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14704-3:2006 Determination of the elasticity of fabrics - Part 3: Narrow fabrics 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 15586:2008 Textiles - Methods of testing the fibre proof properties of fabrics: Rubbing test 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 189 EN 16416:2013 Geosynthetic clay barriers - Determination of water flux index - Flexible wall permeameter method at constant head 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 222 EN 1884:1998 Feather and down - Test methods - Determination of microbiological state 04.03.2019 ТК-44
CEN/TC 162 EN 1149-3:2004 Protective clothing - Electrostatic properties - Part 3: Test methods for measurement of charge decay 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 13034:2005+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment) 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 13277-3:2013 Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors 04.06.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 13277-6:2003 Protective equipment for martial arts - Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 13277-7:2009 Protective equipment for martial arts - Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 13356:2001 Visibility accessories for non-professional use - Test methods and requirements 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 13546:2002+A1:2007 Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, foot and genital protectors for field hockey goal keepers, and shin protectors for field players - Requirements and test methods 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 14021:2003 Stone shields for off-road motorcycling suited to protect riders against stones and debris - Requirements and test methods 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 79 EN 14143:2013 Respiratory equipment - Self-contained re-breathing diving apparatus 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 14360:2004 Protective clothing against rain - Test method for ready made garments - Impact from above with high energy droplets 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 14605:2005+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4]) 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 15613:2008 Knee and elbow protectors for indoor sports - Safety requirements and test methods 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 160 EN 1868:1997 Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 160 EN 364:1992 Personal protective equipment against falls from a height - Test methods 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 659:2003+A1:2008 Protective gloves for firefighters 04.03.2019 ТК-50
CEN/TC 143 EN 12717:2001+A1:2009 Safety of machine tools - Drilling machines 04.03.2019 ТК-52
CEN/TC 143 EN 13985:2003+A1:2009 Machine tools - Safety - Guillotine shears 04.03.2019 ТК-52
CEN/TC 143 EN 1550:1997+A1:2008 Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction of work holding chucks 04.03.2019 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-11:2013 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) 04.06.2019 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-12:2013 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines 04.06.2019 ТК-52
CEN/TC 142 EN 847-3:2013 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 3: Clamping devices 04.06.2019 ТК-52
CEN/TC 142 EN 848-2:2007+A2:2012 Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 2: Single spindle hand fed/integrated fed routing machines 04.03.2019 ТК-52
CEN/TC 169 EN 1838:2013 Lighting applications - Emergency lighting 04.03.2019 ТК-54
CEN/TC 224 EN 419211-2:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 2: Device with key generation 04.03.2019 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419211-3:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import 04.06.2019 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419211-4:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to certificate generation application 04.06.2019 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419211-5:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Extension for device with key generation and trusted channel to signature creation application 04.06.2019 ТК-57
CEN/TC 122 EN 1005-2:2003+A1:2008 Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery 04.06.2019 ТК-59
CEN/TC 282 EN 1474-3:2008 Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 3: Offshore transfer systems 04.06.2019 ТК-60
CEN/TC 234 EN 1594:2013 Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements 04.03.2019 ТК-60
CEN/TC 237 EN 16314:2013 Gas meters - Additional functionalities 04.03.2019 ТК-60
CEN/TC 254 EN 1107-1:1999 Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of dimensional stability 04.03.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 1296:2000 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing - Method of artificial ageing by long term exposure to elevated temperature 04.03.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 1297:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 88 EN 13496:2013 Thermal insulation products for building applications - Determination of the mechanical properties of glass fibre meshes as reinforcement for External Thermal Insulation Composite Systems with renders (ETICS) 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13596:2004 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of bond strength 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13897:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness after stretching at low temperature 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13948:2007 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to root penetration 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13969:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13970:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour control layers - Definitions and characteristics 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 303 EN 14016-2:2004 Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium chloride - Part 2: Test methods 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14063-2:2013 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products - Part 2: Specification for the installed products 04.03.2019 ТК-61
CEN/TC 88 EN 15101-1:2013 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation 04.03.2019 ТК-61
CEN/TC 88 EN 15101-2:2013 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 2: Specification for the installed products 04.03.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 1849-1:1999 Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 223 EN 12579:2013 Soil improvers and growing media - Sampling 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 223 EN 12580:2013 Soil improvers and growing media - Determination of a quantity 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16317:2013+A1:2017 Fertilizers and liming materials - Determination of arsenic by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16318:2013+A1:2016 Fertilizers and liming materials - Determination of chromium(VI) by photometry (method A) and by ion chromatography with spectrophotometric detection (method B) 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16319:2013+A1:2015 Fertilizers and liming materials - Determination of cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16320:2013+A1:2017 Fertilizers and liming materials - Determination of mercury by vapour generation (VG) after aqua regia dissolution 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16357:2013 Carbonate liming materials - Determination of reactivity - Automatic titration method with citric acid 04.03.2019 ТК-63
CEN/TC 10 CEN/TS 115-4:2015 Safety of escalators and moving walks - Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standards 04.03.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 12158-1:2000+A1:2010 Builders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 12158-2:2000+A1:2010 Builders' hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 98 EN 1398:2009 Dock levellers - Safety requirements 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 98 EN 14010:2003+A1:2009 Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 98 EN 1756-2:2004+A1:2009 Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 2: Tail lifts for passengers 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 627:1995 Specification for data logging and monitoring of lifts, escalators and passenger conveyors 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 81-3:2000+A1:2008 Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 81-43:2009 Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lifts for cranes 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 81-82:2013 Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 82: Rules for the improvement of the accessibility of existing lifts for persons including persons with disability 04.03.2019 ТК-66
CEN/TC 336 EN 12606-2:1999 Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax content - Part 2: Method of extraction 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12847:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12848:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of mixing stability with cement of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12849:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of penetration power of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12850:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 13924-2:2014 Bitumen and bituminous binders - Specification framework for special paving grade bitumen - Part 2: Multigrade paving grade bitumens 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 1430:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 227 EN 12697-41:2013 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 41: Resistance to de-icing fluids 04.06.2019 ТК-68
CEN/TC 256 CEN/TS 16272-7:2015 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 7: Extrinsic characteristics - In situ values of insertion loss 04.03.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 13802:2013 Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 14067-4:2013 Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 15877-2:2013 Railway applications - Markings of railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motive power units, locomotives and on track machines 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16235:2013 Railway application - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Conditions for dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-track tests according to EN 14363 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16362:2013 Railway applications - Ground based services - Water restocking equipment 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 119 EN 12406:1999 Swap bodies - Thermal swap bodies of Class C - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 119 EN 12410:1999 Swap bodies - Thermal swap bodies of Class A - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 296 EN 16249:2013 Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Cap for the adaptor for bottom loading and unloading 04.03.2019 ТК-73
CEN/TC 119 EN 284:2006 Swap bodies - Non-stackable swap bodies of class C - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 119 EN 452:1995 Swap bodies - Swap bodies of Class A - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 218 EN 13482:2013 Rubber hoses and hose assemblies for asphalt and bitumen - Specification 04.06.2019 ТК-76
CEN/TC 218 EN 14420-1:2013 Hose fittings with clamp units - Part 1: Requirements, types of fixing and connection, designation and testing 04.03.2019 ТК-76
CEN/TC 218 EN 14420-2:2013 Hose fittings with clamp units - Part 2: Hose side parts of hose tail 04.03.2019 ТК-76
CEN/TC 218 EN 14420-3:2013 Hose fittings with clamp units - Part 3: Clamp units, bolted or pinned 04.03.2019 ТК-76
CEN/TC 218 EN 14420-4:2013 Hose fittings with clamp units - Part 4: Flange connections 04.03.2019 ТК-76
CEN/TC 218 EN 14420-5:2013 Hose fittings with clamp units - Part 5: Threaded connections 04.03.2019 ТК-76
CEN/TC 218 EN 14420-6:2013 Hose fittings with clamp units - Part 6: TW tank truck couplings 04.03.2019 ТК-76
CEN/TC 218 EN 14420-7:2013 Hose fittings with clamp units - Part 7: Cam locking couplings 04.03.2019 ТК-76
CEN/TC 218 EN 14420-8:2013+A1:2016 Hose fittings with clamp units - Part 8: Symmetrical half coupling (Guillemin system) 04.03.2019 ТК-76
CEN/TC 331 CEN/TS 14442:2003 Postal services - Automated processing of mail items - Facing identification marks 04.06.2019 ТК-80
CEN/TC 331 CEN/TS 14567:2004 Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator 04.06.2019 ТК-80
CEN/TC 331 CEN/TS 14826:2004 Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks 04.06.2019 ТК-80
CEN/TC 249 CEN/TS 15354:2006 Plastics - Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) - Guidance for characterisation and designation 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 CEN/TS 16010:2013 Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 CEN/TS 16011:2013 Plastics - Recycled plastics - Sample preparation 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1565-1:1998 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Styrene copolymer blends (SAN+PVC) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1566-1:1998 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 EN 15702:2008 Cellular Plastics - Cell count procedure for flexible and rigid polyurethane 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 126 EN 12354-6:2003 Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces 04.06.2019 ТК-82
CEN/TC 126 EN 14366:2004 Laboratory measurement of noise from waste water installations 04.06.2019 ТК-82
CEN/TC 164 EN 1112:2008 Sanitary tapware - Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 165 EN 1124-4:2013 Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for wastewater systems - Part 4: Components for vacuum drainage systems and for drainage systems on ships 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12541:2002 Sanitary tapware - Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 165 EN 12763:2000 Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings - Dimensions and technical terms of delivery 04.03.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1286:1999 Sanitary tapware - Low pressure mechanical mixing valves - General technical specification 04.03.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13076:2003 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Unrestricted air gap-Family A - Type A 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13078:2003 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with submerged feed incorporating air inlet plus overflow - Family A, type C 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13079:2003 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with injector - Family A - Type D 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 14124:2004 Inlet valves for flushing cisterns with internal overflow 04.03.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1444:2000 Fibre-cement pipelines - Guide for laying and on-site work practices 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15092:2008 Building valves - Inline hot water supply tempering valves - Tests and requirements 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15161:2006 Water conditioning equipment inside buildings - Installation, operation, maintenance and repair 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15219:2006+A1:2007 Water conditioning equipment inside buildings - Nitrate removal devices - Requirements for performance, safety and testing 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15975-2:2013 Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 2: Risk management 04.03.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16370:2013 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using membrane cells 04.03.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16380:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Potassium peroxomonosulfate 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16381:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium peroxodisulfate 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16399:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium thiosulfate 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16400:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrogen peroxide 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16401:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium chloride used for electrochlorinator systems 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16409:2013 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Dolomitic lime 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 200:2008 Sanitary tapware - Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 246:2003 Sanitary tapware - General specifications for flow rate regulators 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 248:2002 Sanitary tapware - General specification for electrodeposited coatings of Ni-Cr 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 512:1994 Fibre-cement products - Pressure pipes and joints 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 165 EN 588-1:1996 Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints and fittings for gravity systems 04.03.2019 ТК-83
CEN/TC 165 EN 588-2:2001 Fibre cement pipes for drains and sewers - Part 2: Manholes and inspection chambers 04.03.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 640:1994 Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement concrete pressure pipes (non-cylinder type), including joints and fittings 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 641:1994 Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and fittings 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 642:1994 Prestressed concrete pressure pipes, cylinder and non-cylinder, including joints, fittings and specific requirements for prestressing steel for pipes 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 817:2008 Sanitary tapware - Mechanical mixing valves (PN 10) - General technical specifications 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 936:2013 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Carbon dioxide 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 140 EN 13612:2002 Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices 04.06.2019 ТК-87
CEN/TC 205 EN 455-4:2009 Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination 04.06.2019 ТК-87
CEN/TC 217 EN 12228:2013 Surfaces for sports areas - Determination of joint strength of synthetic surfaces 04.03.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12231:2003 Surfaces for sports areas - Method of test - Determination of ground cover of natural turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12232:2003 Surfaces for sports areas - Determination of thatch depth of natural turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12233:2003 Surfaces for sports areas - Determination of sward height of natural turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12234:2013 Surfaces for sports areas - Determination of ball roll behaviour 04.03.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12235:2013 Surfaces for sports areas - Determination of vertical ball behaviour 04.03.2019 ТК-88
CEN/TC 136 EN 12270:2013 Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test methods 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 136 EN 12276:2013 Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements and test methods 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12616:2013 Surfaces for sports areas - Determination of water infiltration rate 04.03.2019 ТК-88
CEN/TC 315 EN 13200-4:2006 Spectator facilities - Part 4: Seats - Product characteristics 04.03.2019 ТК-88
CEN/TC 315 EN 13200-5:2006 Spectator facilities - Part 5: Telescopic stands 04.03.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13672:2004 Surfaces for sports areas - Determination of resistance to abrasion of non-filled synthetic turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13744:2004 Surfaces for sports areas - Procedure for accelerated ageing by immersion in hot water 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13745:2004 Surfaces for sports areas - Determination of specular reflectance 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13864:2004 Surfaces for sports areas - Determination of tensile strength of synthetic yarns 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 14877:2013 Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Specification 04.03.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 1516:1999 Surfaces for sports areas - Determination of resistance to indentation 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 136 EN 926-2:2013 Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 346 EN 16322:2013 Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of drying properties 04.06.2019 ТК-94
CEN/TC 33 EN 130:1984 Methods of testing doors - Test for the change in stiffness of the door leaves by repeated torsion 04.03.2019 ТК-96
CEN/TC 33 EN 13126-10:2008 Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 10: Arm-balancing systems 04.03.2019 ТК-96
CEN/TC 33 EN 13126-11:2008 Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 11: Top hung projecting reversible hardware 04.03.2019 ТК-96
CEN/TC 33 EN 13126-12:2008 Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 12: Side hung projecting reversible hardware 04.03.2019 ТК-96
CEN/TC 33 EN 13126-4:2008 Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 4: Espagnolettes 04.03.2019 ТК-96
CEN/TC 33 EN 1522:1998 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Requirements and classification 04.03.2019 ТК-96
CEN/TC 33 EN 1523:1998 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Test method 04.03.2019 ТК-96
CEN/TC 278 CEN/TS 16157-6:2015 Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 6: Parking Publications 04.06.2019 ТК-97
CEN/TC 320 EN 15140:2006 Public passenger transport - Basic requirements and recommendations for systems that measure delivered service quality 04.03.2019 ТК-97
CEN/TC 320 EN 15696:2008 Self storage - Specification for self storage services 04.03.2019 ТК-97
CEN/TC 252 EN 16232:2013 Child use and care articles - Infant swings 04.03.2019 ТК-98
CEN/TC 337 CEN/TS 16811-3:2015 Winter service equipment and products - De-icing agents - Part 3: Other solid and liquid de-icing agents - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-100
CEN/TC 391 CEN/TS 16850:2015 Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities 04.03.2019 ТК-102
CEN/TC 74 EN 1092-3:2003 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 12560-2:2013 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for Class-designated flanges - Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges 04.03.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 12560-6:2003 Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 69 EN 13547:2013 Industrial valves - Copper alloy ball valves 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1514-6:2003 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 393 EN 15268:2008 Petrol filling stations - Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies 04.03.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1591-1:2013 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1591-4:2013 Flanges and their joints - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of the bolted connections of critical service pressurized systems 04.03.2019 ТК-104
CEN/TC 393 EN 16321-1:2013 Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations - Part 1: Test methods for the type approval efficiency assessment of petrol vapour recovery systems 04.03.2019 ТК-104
CEN/TC 393 EN 16321-2:2013 Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations - Part 2: Test methods for verification of vapour recovery systems at service stations 04.03.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1759-3:2003 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated - Part 3: Copper alloy flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1759-4:2003 Flanges and their joint - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, class designated - Part 4: Aluminium alloy flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 69 EN 1983:2013 Industrial valves - Steel ball valves 04.03.2019 ТК-104
CEN/TC 53 EN 12811-4:2013 Temporary works equipment - Part 4: Protection fans for scaffolds - Performance requirements and product design 04.06.2019 ТК-107
CEN/TC 420 CEN/TS 16880:2015 Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence 04.06.2019 ТК-0/ПС-1
CEN/TC 288 EN 1537:2013 Execution of special geotechnical works - Ground anchors 04.03.2019 ТК-0/ПС-2
CEN/TC 372 EN 15744:2009 Film identification - Minimum set of metadata for cinematographic works 04.03.2019 ТК-0/ПС-5
CEN/TC 201 EN 12653:1999+A2:2009 Footwear, leather and imitation leather manufacturing machines - Nailing machines - Safety requirements 04.03.2019 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 201 EN 13457:2004+A1:2010 Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Splitting, skiving, cutting, cementing and cement drying machines - Safety requirements 04.03.2019 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 93 EN 131-7:2013 Ladders - Part 7: Mobile ladders with platform 04.03.2019 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 216 EN 14476:2013+A1:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1) 04.03.2019 ТК-0/ПС-11
CEN/TC 407 EN 13906-1:2013 Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation and design - Part 1 : Compression springs 04.03.2019 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 213 EN 15895:2011+A1:2018 Cartridge operated hand-held tools - Safety requirements - Fixing and hard marking tools 04.03.2019 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 271 EN 1953:2013 Atomising and spraying equipment for coating materials - Safety requirements 04.03.2019 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 148 EN 617:2001+A1:2010 Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers 04.03.2019 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 148 EN 618:2002+A1:2010 Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors 04.03.2019 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 148 EN 741:2000+A1:2010 Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for systems and their components for pneumatic handling of bulk materials 04.03.2019 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 166 CEN/TS 16134:2011 Chimney terminals - General requirements and material independent test methods 04.03.2019 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 166 EN 14241-1:2013 Chimneys - Elastomeric seals and elastomeric sealants - Material requirements and test methods - Part 1: Seals in flue liners 04.03.2019 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 166 EN 14471:2013+A1:2015 Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 459/SC 1 EN 10229:1998 Evaluation of resistance of steel products to hydrogen induced cracking (HIC) 04.06.2019 ЕРГ 9
CEN/TC 459/SC 1 EN 10307:2001 Non-destructive testing - Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steels flat products of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method) 04.06.2019 ЕРГ 9