Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на CEN европейски стандарти (90.20)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед европейски стандарти, което се прави от CEN/CENELEC на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.

Мнение относно бъдещето на европейските стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC Номер на стандарта Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CEN/TC 191 EN 12094-1:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12094-10:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12094-12:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12094-16:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 16: Requirements and test methods for odorizing devices for CO2 low pressure systems 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12094-2:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12094-3:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12094-9:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12259-2:1999 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies 04.03.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 12416-1:2001+A2:2007 Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and test methods for components 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 305 EN 13237:2012 Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1363-2:1999 Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1365-1:2012 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1365-3:1999 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1365-4:1999 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1366-9:2008 Fire resistance tests for service installations - Part 9: Single compartment smoke extraction ducts 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14491:2012 Dust explosion venting protective systems 04.03.2018 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14591-2:2007 Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 2: Passive water trough barriers 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14591-4:2007 Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14983:2007 Explosion prevention and protection in underground mines - Equipment and protective systems for firedamp drainage 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14994:2007 Gas explosion venting protective systems 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 305 EN 15188:2007 Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1634-2:2008 Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies and elements of building hardware - Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 671-3:2009 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 127 ENV 1363-3:1998 Fire resistance tests - Part 3: Verification of furnace performance 04.06.2018 ТК-1
CEN/TC 197 EN 16297-1:2012 Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of energy efficiency index (EEI) 04.06.2018 ТК-2
CEN/TC 197 EN 16297-2:2012 Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 2: Calculation of energy efficiency index (EEI) for standalone circulators 04.06.2018 ТК-2
CEN/TC 197 EN 16297-3:2012 Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 3: Energy efficiency index (EEI) for circulators integrated in products 04.06.2018 ТК-2
CEN/TC 241 EN 15283-1:2008+A1:2009 Gypsum boards with fibrous reinforcement - Definitions, requirements and test methods - Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement 04.06.2018 ТК-4
CEN/TC 241 EN 15283-2:2008+A1:2009 Gypsum boards with fibrous reinforcement - Definitions, requirements and test methods - Part 2: Gypsum fibre boards 04.06.2018 ТК-4
CEN/TC 51 EN 15368:2008+A1:2010 Hydraulic binder for non-structural applications - Definition, specifications and conformity criteria 04.03.2018 ТК-4
CEN/TC 241 EN 520:2004+A1:2009 Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods 04.06.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 846-14:2012 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it 04.03.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 846-5:2012 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 5: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (couplet test) 04.03.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 846-6:2012 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 6: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (single end test) 04.03.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 846-7:2012 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections) 04.03.2018 ТК-4
CEN/TC 154 EN 1097-4:2008 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 154 EN 1097-5:2008 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 154 EN 1097-7:2008 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12504-2:2012 Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 154 EN 1367-1:2007 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 154 EN 1367-4:2008 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of drying shrinkage 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 154 EN 1367-6:2008 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 6: Determination of resistance to freezing and thawing in the presence of salt (NaCl) 04.06.2018 ТК-5
CEN/TC 154 EN 1744-3:2002 Tests for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggregates 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 154 EN 1744-8:2012 Tests for chemical properties of aggregates - Part 8: Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) Aggregates 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 450-1:2012 Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 846-14:2012 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 846-5:2012 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 5: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (couplet test) 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 846-6:2012 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 6: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (single end test) 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 846-7:2012 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections) 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 154 EN 932-1:1996 Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 154 EN 933-4:2008 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index 04.03.2018 ТК-5
CEN/TC 129 EN 1036-1:2007 Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 1: Definitions, requirements and test methods 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 1036-2:2008 Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 2: Evaluation of conformity; product standard 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 1051-2:2007 Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 184 EN 12289:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature - Determination of in-plane shear properties 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 332 EN 12469:2000 Biotechnology - Performance criteria for microbiological safety cabinets 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 184 EN 12788:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of flexural strength 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 184 EN 12789:2002 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under air at atmospheric pressure - Determination of flexural strength 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 67 EN 12808-1:2008 Grouts for tiles - Part 1: Determination of chemical resistance of reaction resin mortars 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 67 EN 12808-2:2008 Grouts for tiles - Part 2: Determination of resistance to abrasion 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 67 EN 12808-3:2008 Grouts for tiles - Part 3: Determination of flexural and compressive strength 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 67 EN 12808-5:2008 Grouts for tiles - Part 5: Determination of water absorption 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 1288-1:2000 Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 1: Fundamentals of testing glass 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 1288-2:2000 Glass in building - Determination of bending strength of glass - Part 2: Coaxial double ring test on flat specimens with large test surface areas 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 1288-3:2000 Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 3: Test with specimen supported at two points (four point bending) 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 1288-4:2000 Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 4: Testing of channel shaped glass 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 1288-5:2000 Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 5: Coaxial double ring test on flat specimens with small test surface areas 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 194 EN 13248:2002 Cookware - Coffee makers for domestic use with an independent heat source - Definitions, requirements and test methods 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 194 EN 13750:2002 Domestic water kettles for use on top of stove, cooker or hob - Requirements and test methods 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 332 EN 13792:2002 Colour coding of taps and valves for use in laboratories 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 194 EN 1388-2:1995 Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part 2: Determination of the release of lead and cadmium from silicate surfaces other than ceramic ware 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 332 EN 14056:2003 Laboratory furniture - Recommendations for design and installation 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 332 EN 14175-1:2003 Fume cupboards - Part 1: Vocabulary 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 332 EN 14175-2:2003 Fume cupboards - Part 2: Safety and performance requirements 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 194 EN 14233:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Determination of temperature of plastics materials and articles at the plastics/food interface during microwave and conventional oven heating in order to select the appropriate temperature for migration testing 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 184 EN 15158:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of fatigue properties at constant amplitude 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 163 EN 15200:2007 Sanitary appliances - Multifunction shower cabinets 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 163 EN 15334:2007 Sanitary appliances - Methacrylic dispersions of high filler content 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 184 EN 15335:2007 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Determination of elastic properties by resonant beam method up to 2 000 °C 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1894:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of shear strength by compression loading of notched specimens 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 163 EN 198:2008 Sanitary appliances - Baths made from crosslinked cast acrylic sheets - Requirements and test methods 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 163 EN 232:2012 Baths - Connecting dimensions 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 163 EN 251:2012 Shower trays - Connecting dimensions 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 163 EN 263:2008 Sanitary appliances - Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes 04.06.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 572-1:2012+A1:2016 Glass in building - Basic soda-lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 572-2:2012 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 572-3:2012 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 3: Polished wired glass 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 572-4:2012 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4: Drawn sheet glass 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 572-5:2012 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 572-6:2012 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 572-7:2012 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired or unwired channel shaped glass 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 129 EN 572-8:2012+A1:2016 Glass in building - Basic soda-lime silicate glass products - Part 8: Supplied and final cut sizes 04.03.2018 ТК-7
CEN/TC 295 EN 15250:2007 Slow heat release appliances fired by solid fuel - Requirements and test methods 04.03.2018 ТК-8
CEN/TC 57 EN 15270:2007 Pellet burners for small heating boilers - Definitions, requirements, testing, marking 04.06.2018 ТК-8
CEN/TC 57 EN 15456:2008 Heating boilers - Electrical power consumption for heat generators - System boundaries - Measurements 04.06.2018 ТК-8
CEN/TC 106 EN 203-2-10:2007 Gas heated catering equipment - Part 2-10: Specific requirements - Chargrills 04.03.2018 ТК-8
CEN/TC 47 EN 225-1:2007 Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 1: Oil burner pumps 04.06.2018 ТК-8
CEN/TC 47 EN 225-2:2007 Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 2: Oil burner motors 04.06.2018 ТК-8
CEN/TC 47 EN 226:1987 Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators 04.06.2018 ТК-8
CEN/TC 47 EN 293:1992 Oil pressure atomizing nozzles - Minimum requirements - Testing 04.06.2018 ТК-8
CEN/TC 181 EN 449:2002+A1:2007 Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters) 04.03.2018 ТК-8
CEN/TC 309 EN 12743:1999 Footwear - Test methods for outsoles - Compression energy 04.03.2018 ТК-11
CEN/TC 309 EN 12747:1999 Footwear - Test methods for insoles - Abrasion resistance 04.03.2018 ТК-11
CEN/TC 309 EN 12800:2000 Footwear - Test methods for insoles - Dimensional stability 04.03.2018 ТК-11
CEN/TC 309 EN 12801:2000 Footwear - Test methods for insoles, lining and insocks - Perspiration resistance 04.03.2018 ТК-11
CEN/TC 309 EN 12803:2000 Footwear - Test methods for outsoles - Tensile strength and elongation 04.03.2018 ТК-11
CEN/TC 309 EN 12940:2004 Footwear manufacturing wastes - Waste classification and management 04.06.2018 ТК-11
CEN/TC 289 EN 13336:2012 Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of leather for furniture 04.06.2018 ТК-11
CEN/TC 309 EN 13520:2001 Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Abrasion resistance 04.03.2018 ТК-11
CEN/TC 309 EN 14602:2012 Footwear - Test methods for the assessment of ecological criteria 04.03.2018 ТК-11
CEN/TC 289 EN 16223:2012 Leather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications 04.06.2018 ТК-11
CEN/TC 279 EN 16271:2012 Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product 04.06.2018 ТК-12
CEN/TC 333 EN 16054:2012 BMX bicycles - Safety requirements and test methods 04.03.2018 ТК-14
CEN/TC 264 EN 13528-3:2003 Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of concentrations of gases and vapours - Requirements and test methods - Part 3: Guide to selection, use and maintenance 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 264 EN 14211:2012 Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 264 EN 14212:2012 Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 264 EN 14625:2012 Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 264 EN 14626:2012 Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 308 EN 15170:2008 Characterization of sludges - Determination of calorific value 04.06.2018 ТК-15
CEN/TC 264 EN 15445:2008 Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Qualification of fugitive dust sources by Reverse Dispersion Modelling 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 264 EN 15446:2008 Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Measurement of fugitive emission of vapours generating from equipment and piping leaks 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 264 EN 15549:2008 Air quality - Standard method for the measurement of the concentration of benzo[a]pyrene in ambient air 04.06.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 15933:2012 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of pH 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 15934:2012 Sludge, treated biowaste, soil and waste - Calculation of dry matter fraction after determination of dry residue or water content 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 15935:2012 Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of loss on ignition 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 15936:2012 Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of total organic carbon (TOC) by dry combustion 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 230 EN 16101:2012 Water quality - Guidance standard on interlaboratory comparison studies for ecological assessment 04.06.2018 ТК-15
CEN/TC 230 EN 16161:2012 Water quality - Guidance on the use of in vivo absorption techniques for the estimation of chlorophyll-a concentration in marine and fresh water samples 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 16166:2012 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 16168:2012 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of total nitrogen using dry combustion method 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 16169:2012 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of Kjeldahl nitrogen 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 16173:2012 Sludge, treated biowaste and soil - Digestion of nitric acid soluble fractions of elements 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 16174:2012 Sludge, treated biowaste and soil - Digestion of aqua regia soluble fractions of elements 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 16179:2012 Sludge, treated biowaste and soil - Guidance for sample pretreatment 04.03.2018 ТК-15
CEN/TC 230 EN 16260:2012 Water quality - Visual seabed surveys using remotely operated and/or towed observation gear for collection of environmental data 04.06.2018 ТК-15
ECISS/TC 103 EN 10059:2003 Hot rolled square steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions 04.06.2018 ТК-17
ECISS/TC 103 EN 10060:2003 Hot rolled round steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions 04.06.2018 ТК-17
ECISS/TC 103 EN 10061:2003 Hot rolled hexagon steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions 04.06.2018 ТК-17
ECISS/TC 102 EN 10071:2012 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of manganese in steels and irons - Electrometric titration method 04.06.2018 ТК-17
ECISS/TC 103 EN 10092-1:2003 Hot rolled spring steel flat bars - Part 1: Flat bars - Dimensions and tolerances on shape and dimensions 04.06.2018 ТК-17
ECISS/TC 103 EN 10092-2:2003 Hot rolled spring steel flat bars - Part 2: Ribbed and grooved spring leaves - Dimensions and tolerances on shape and dimensions 04.06.2018 ТК-17
ECISS/TC 102 EN 10200:2012 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of boron in steels - Spectrophotometric method 04.06.2018 ТК-17
ECISS/TC 105 EN 10267:1998 Ferritic-pearlitic steels for precipitation hardening from hot-working temperatures 04.06.2018 ТК-17
ECISS/TC 108 EN 10341:2006 Cold rolled electrical non-alloy and alloy steel sheet and strip delivered in the semi-processed state 04.03.2018 ТК-17
CEN/TC 203 EN 12842:2012 Ductile iron fittings for PVC-U or PE piping systems - Requirements and test methods 04.03.2018 ТК-17
CEN/TC 276 EN 13267:2001 Surface active agents - Determination of water content - Karl Fischer method 04.03.2018 ТК-19
CEN/TC 276 EN 13560:2001 Surface active agents - Determination of amide nitrogen content - Potentiometric titration 04.03.2018 ТК-19
CEN/TC 276 EN 15109:2006 Surface active agents - Determination of the active matter content of alkylamidopropylbetaines 04.03.2018 ТК-19
CEN/TC 276 EN 1791:1997 Surface active agents - Fatty alkyl dimethyl amine oxides - Determination of the amine oxide content 04.03.2018 ТК-19
CEN/TC 133 EN 12450:2012 Copper and copper alloys - Seamless, round copper capillary tubes 04.06.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1254-3:1998 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Fittings with compression ends for use with plastics pipes 04.03.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1254-4:1998 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Fittings combining other end connections with capillary or compression ends 04.03.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1254-6:2012 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Fittings with push-fit ends 04.06.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1254-8:2012 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Fittings with press ends for use with plastics and multilayer pipes 04.06.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 15616:2012 Copper and copper alloys - Determination of cadmium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) 04.06.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 16117-2:2012 Copper and copper alloys - Determination of copper content - Part 2: Electrolytic determination of copper in materials with copper content higher than 99,80 % 04.06.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1652:1997 Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general purposes 04.03.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1653:1997 Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units 04.03.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1654:1997 Copper and copper alloys - Strip for springs and connectors 04.03.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1655:1997 Copper and copper alloys - Declarations of conformity 04.06.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1758:1997 Copper and copper alloys - Strip for lead frames 04.03.2018 ТК-20
CEN/TC 283 EN 1904:2000 Precious metals - The finenesses of solders used with precious metal jewellery alloys 04.06.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1976:2012 Copper and copper alloys - Cast unwrought copper products 04.06.2018 ТК-20
CEN/TC 334 EN 12324-1:1998 Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 1: Size series 04.06.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12324-2:1999 Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 2: Specifications of polyethylene tubes for reel machines 04.06.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12324-3:1999 Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 3: Presentation of technical characteristics 04.06.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12324-4:1999 Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 4: Check list of users requirements 04.06.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12325-1:1998 Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 1: Presentation of the technical characteristics 04.06.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12325-2:1999 Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 2: Minimum performances and technical characteristics 04.06.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12325-3:1999 Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 3: Terminology and classification 04.06.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 15099-1:2007 Irrigation techniques - Remote monitoring and control for irrigation systems - Part 1: General considerations 04.06.2018 ТК-23
CEN/TC 144 EN 16246:2012 Agricultural machinery - Backhoes - Safety 04.06.2018 ТК-23
CEN/TC 144 EN 706:1996+A1:2009 Agricultural machinery - Vine shoot tipping machines - Safety 04.03.2018 ТК-23
CEN/TC 141 EN 13190:2001 Dial thermometers 04.06.2018 ТК-28
CEN/TC 141 EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability 04.06.2018 ТК-28
CEN/TC 141 EN 13486:2001 Temperature recorders and thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Periodic verification 04.06.2018 ТК-28
CEN/TC 141 EN 472:1994 Pressure gauges - Vocabulary 04.06.2018 ТК-28
CEN/TC 141 EN 837-1:1996 Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing 04.06.2018 ТК-28
CEN/TC 141 EN 837-3:1996 Pressure gauges - Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing 04.06.2018 ТК-28
CEN/TC 240 EN 1395-1:2007 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 1: General requirements 04.03.2018 ТК-30
CEN/TC 240 EN 1395-2:2007 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 2: Flame spraying including HVOF 04.03.2018 ТК-30
CEN/TC 240 EN 1395-3:2007 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 3: Arc spraying 04.03.2018 ТК-30
CEN/TC 240 EN 1395-4:2007 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 4: Plasma spraying 04.03.2018 ТК-30
CEN/TC 240 EN 1395-6:2007 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 6: Manipulator systems 04.03.2018 ТК-30
CEN/TC 240 EN 1395-7:2007 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 7: Powder feed systems 04.03.2018 ТК-30
CEN/TC 240 EN 15339-2:2007 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 2: Gas control units 04.03.2018 ТК-30
CEN/TC 240 EN 15340:2007 Thermal spraying - Determination of shear load resistance of thermally sprayed coatings 04.03.2018 ТК-30
CEN/TC 240 EN 15520:2007 Thermal spraying - Recommendations for constructional design of components with thermally sprayed coatings 04.03.2018 ТК-30
CEN/TC 168 EN 13411-6:2004+A1:2008 Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 6: Asymmetric wedge socket 04.06.2018 ТК-31
CEN/TC 174 EN 12135:1997 Fruit and vegetable juices - Determination of nitrogen content - Kjeldahl method 04.03.2018 ТК-32
CEN/TC 174 EN 12136:1997 Fruit and vegetable juices - Determination of total carotenoid content and individual carotenoid fractions 04.03.2018 ТК-32
CEN/TC 174 EN 12137:1997 Fruit and vegetable juices - Determination of tartaric acid in grape juices - Method by high performance liquid chromatography 04.03.2018 ТК-32
CEN/TC 174 EN 12138:1997 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D-malic acid content - NAD spectrometric method 04.03.2018 ТК-32
CEN/TC 174 EN 12630:1999 Fruit and vegetable juices - Determination of glucose, fructose, sorbitol and sucrose contents - Method using high performance liquid chromatography 04.03.2018 ТК-32
CEN/TC 174 EN 12631:1999 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D- and L-lactic acid (lactate) content - NAD spectrometric method 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 174 EN 12632:1999 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of acetic acid (acetate) content - NAD Spectrometric method 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 174 EN 12742:1999 Fruit and vegetable juices - Determination of the free amino acids content - Liquid chromatographic method 04.03.2018 ТК-32
CEN/TC 174 EN 13196:2000 Fruit and vegetable juices - Determination of total sulfur dioxide by distillation 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 307 EN 14104:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of acid value 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 307 EN 14106:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free glycerol content 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 307 EN 14107:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of phosphorus content by inductively coupled plasma (ICP) emission spectrometry 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 307 EN 14108:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of sodium content by atomic absorption spectrometry 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 307 EN 14109:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of potassium content by atomic absorption spectrometry 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 307 EN 14111:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of iodine value 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 338 EN 15585:2008 Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) - Determination of percentage of mitadine grains and calculation of percentage of vitreous grains 04.06.2018 ТК-32
CEN/TC 327 EN 16277:2012 Animal feeding stuffs - Determination of mercury by cold-vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after microwave pressure digestion (extraction with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide) 04.03.2018 ТК-32
CEN/TC 327 EN 16278:2012 Animal feeding stuffs - Determination of inorganic arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) after microwave extraction and separation by solid phase extraction (SPE) 04.03.2018 ТК-32
CEN/TC 327 EN 16279:2012 Animal feeding stuffs - Determination of fluoride content after hydrochloric acid treatment by ion-sensitive electrode method (ISE) 04.03.2018 ТК-32
CEN/TC 38 EN 117:2012 Wood preservatives - Determination of toxic values against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method) 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 175 EN 1316-1:2012 Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 1: Oak and beech 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 175 EN 1316-2:2012 Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 2: Poplar 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 207 EN 14073-2:2004 Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 112 EN 15197:2007 Wood-based panels - Flaxboards - Specifications 04.03.2018 ТК-33
CEN/TC 207 EN 16122:2012 Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for the determination of strength, durability and stability 04.03.2018 ТК-33
CEN/TC 207 EN 1728:2012 Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability 04.03.2018 ТК-33
CEN/TC 207 EN 1730:2012 Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 207 EN 1957:2012 Furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of functional characteristics and assessment criteria 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 38 EN 20-1:1992 Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus Brunneus (Stephens) - Part 1: Application by surface treatment (laboratory method) 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 38 EN 20-2:1993 Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus brunneus (Stephens) - Part 2: Application by impregnation (Laboratory method) 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 38 EN 212:2003 Wood preservatives - General guidance on sampling and preparation for analysis of wood preservatives and treated timber 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 38 EN 370:1993 Wood preservatives - Determination of eradicant efficacy in preventing emergence of Anobium punctatum (De Geer) 04.06.2018 ТК-33
CEN/TC 112 EN 636:2012+A1:2015 Plywood - Specifications 04.03.2018 ТК-33
CEN/TC 139 EN 1062-11:2002 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 11: Methods of conditioning before testing 04.03.2018 ТК-39
CEN/TC 139 EN 1062-3:2008 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 3: Determination of liquid water permeability 04.03.2018 ТК-39
CEN/TC 139 EN 1062-6:2002 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 6: Determination of carbon dioxide permeability 04.03.2018 ТК-39
CEN/TC 298 EN 12877-1:1999 Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 1: General introduction 04.03.2018 ТК-39
CEN/TC 298 EN 12877-2:1999 Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 2: Determination by injection moulding 04.03.2018 ТК-39
CEN/TC 298 EN 12877-3:1999 Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 3: Determination by oven test 04.03.2018 ТК-39
CEN/TC 298 EN 12877-4:1999 Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 4: Determination by two-roll milling 04.03.2018 ТК-39
CEN/TC 139 EN 13523-18:2002 Coil coated metals - Test methods - Part 18: Resistance to staining 04.03.2018 ТК-39
CEN/TC 139 EN 13523-6:2002 Coil coated metals - Test methods - Part 6: Adhesion after indentation (cupping test) 04.03.2018 ТК-39
CEN/TC 228 EN 12170:2002 Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems requiring a trained operator 04.03.2018 ТК-41
CEN/TC 228 EN 12171:2002 Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems not requiring a trained operator 04.03.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 12237:2003 Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet metal ducts 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 12599:2012 Ventilation for buildings - Test procedures and measurement methods to hand over air conditioning and ventilation systems 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 130 EN 1264-2:2008+A1:2012 Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 130 EN 1264-5:2008 Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 228 EN 12828:2012+A1:2014 Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 269 EN 12952-18:2012 Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating instructions 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 269 EN 12952-7:2012 Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for equipment for the boiler 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 13141-10:2008 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 10: Humidity controlled extract air terminal device 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 13141-9:2008 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 9: Externally mounted humidity controlled air transfer device 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 247 EN 13321-1:2012 Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 13403:2003 Ventilation for buildings - Non-metallic ducts - Ductwork made from insulation ductboards 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 14239:2004 Ventilation for buildings - Ductwork - Measurement of ductwork surface area 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 14240:2004 Ventilation for buildings - Chilled ceilings - Testing and rating 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 195 EN 14799:2007 Air filters for general air cleaning - Terminology 04.03.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 15116:2008 Ventilation in buildings - Chilled beams - Testing and rating of active chilled beams 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 15423:2008 Ventilation for buildings - Fire precautions for air distribution systems in buildings 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 228 EN 15450:2007 Heating systems in buildings - Design of heat pump heating systems 04.03.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 15665:2009 Ventilation for buildings - Determining performance criteria for residential ventilation systems 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 1886:2007 Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance 04.06.2018 ТК-41
CEN/TC 262 EN 12487:2007 Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys 04.06.2018 ТК-42
CEN/TC 219 EN 12499:2003 Internal cathodic protection of metallic structures 04.03.2018 ТК-42
CEN/TC 262 EN 12501-1:2003 Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil - Part 1: General 04.06.2018 ТК-42
CEN/TC 262 EN 12501-2:2003 Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil - Part 2: Low alloyed and non alloyed ferrous materials 04.06.2018 ТК-42
CEN/TC 219 EN 13509:2003 Cathodic protection measurement techniques 04.06.2018 ТК-42
CEN/TC 219 EN 16222:2012 Cathodic protection of ship hulls 04.06.2018 ТК-42
CEN/TC 182 EN 1736:2008 Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements, vibration isolators, expansion joints and non-metallic tubes - Requirements, design and installation 04.06.2018 ТК-43
CEN/TC 248 EN 1101:1995 Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Detailed procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens (small flame) 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 12127:1997 Textiles - Fabrics - Determination of mass per unit area using small samples 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 12240:1997 Touch and close fasteners - Determination of the overall and effective widths of tapes and the effective width of a closure 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 12280-1:1997 Rubber- or plastics- coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 1: Heat ageing 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 12280-2:2002 Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 2: Physical ageing: effect of light or weathering 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 12280-3:2002 Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 3: Environmental ageing 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 12332-2:2002 Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of bursting strength - Part 2: Hydraulic method 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13360:2002 Rubber- or plastics-coated fabrics - Terminology 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13402-1:2001 Size designation of clothes - Part 1: Terms, definitions and body measurement procedure (ISO 3635:1981 modified) 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13402-2:2002 Size designation of clothes - Part 2: Primary and secondary dimensions 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13770:2002 Textiles - Determination of the abrasion resistance of knitted footwear garments 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13844:2002 Textiles - Monofilaments - Determination of thermal shrinkage 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14:1994 Dimensions of bed blankets 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 189 EN 14030:2001 Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to acid and alkaline liquids (ISO/TR 12960:1998, modified) 04.06.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14119:2003 Testing of textiles - Evaluation of the action of microfungi 04.06.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14704-2:2007 Determination of the elasticity of fabrics - Part 2: Multiaxial tests 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14878:2007 Textiles - Burning behaviour of children's nightwear - Specification 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 15618:2009+A1:2012 Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Classification and methods of test 04.06.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 1735:1996 Rubber- or plastics coated fabrics - Determination of flexibility 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 1773:1996 Textiles - Fabrics - Determination of width and length 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 1875-3:1997 Rubber- or plastics- coated fabrics - Determination of tear strength - Part 3: Trapezoidal method 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 1876-1:1997 Rubber- or plastics-coated fabrics - Low-temperature tests - Part 1: Bending test 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 248 EN 1876-2:1997 Rubber- or plastics- coated fabrics - Low temperature tests - Part 2: Impact test on loop 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 134 EN 650:2012 Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or on a polyester felt with a polyvinyl chloride backing - Specification 04.03.2018 ТК-44
CEN/TC 79 EN 140:1998 Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking 04.06.2018 ТК-50
CEN/TC 162 EN 14126:2003 Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents 04.03.2018 ТК-50
CEN/TC 162 EN 1486:2007 Protective clothing for fire-fighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialised fire-fighting 04.03.2018 ТК-50
CEN/TC 160 EN 1497:2007 Personal fall protection equipment - Rescue harnesses 04.03.2018 ТК-50
CEN/TC 162 EN 1621-1:2012 Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 1: Motorcyclists' limb joint impact protectors - Requirements and test methods 04.06.2018 ТК-50
CEN/TC 162 EN 348:1992 Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal 04.03.2018 ТК-50
CEN/TC 160 EN 795:2012 Personal fall protection equipment - Anchor devices 04.03.2018 ТК-50
CEN/TC 114 EN 12198-2:2002+A1:2008 Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 2: Radiation emission measurement procedure 04.03.2018 ТК-52
CEN/TC 114 EN 12198-3:2002+A1:2008 Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening 04.03.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-14:2007+A2:2012 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 14: Vertical panel sawing machines 04.03.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-15:2012 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 15: Multi-blade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading 04.06.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-16:2012 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 16: Double mitre sawing machines for V cutting 04.06.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-17:2012+A1:2015 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 17: Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) 04.06.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-5:2002+A2:2012 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 5: Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machines 04.03.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-7:2012 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading 04.06.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-8:2012 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading 04.06.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-9:2012 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloading 04.03.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 691-1:2012 Safety of woodworking machines - Part 1: Common requirements 04.06.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 848-3:2012 Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines 04.06.2018 ТК-52
CEN/TC 246 EN 12059:2008+A1:2011 Natural stone products - Dimensional stone work - Requirements 04.06.2018 ТК-55
CEN/TC 178 EN 1338:2003 Concrete paving blocks - Requirements and test methods 04.03.2018 ТК-55
CEN/TC 178 EN 1339:2003 Concrete paving flags - Requirements and test methods 04.03.2018 ТК-55
CEN/TC 178 EN 1340:2003 Concrete kerb units - Requirements and test methods 04.03.2018 ТК-55
CEN/TC 178 EN 1341:2012 Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods 04.06.2018 ТК-55
CEN/TC 178 EN 1342:2012 Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods 04.06.2018 ТК-55
CEN/TC 178 EN 1343:2012 Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods 04.06.2018 ТК-55
CEN/TC 246 EN 15285:2008 Agglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs (internal and external) 04.06.2018 ТК-55
CEN/TC 246 EN 15388:2008 Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for vanity and kitchen tops 04.06.2018 ТК-55
CEN/TC 246 EN 1936:2006 Natural stone test methods - Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity 04.03.2018 ТК-55
CEN/TC 224 EN 1038:1995 Identification card systems - Telecommunication applications - Integrated circuit(s) card payphone 04.06.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 1332-4:2007 Identification card systems - Man-machine interface - Part 4: Coding of user requirements for people with special needs 04.03.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 1387:1996 Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics 04.03.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 726-2:1995 Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 2: Security framework 04.06.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 726-3:1994 Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 3: Application independent card requirements 04.06.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 726-4:1994 Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 4: Application independent card related terminal requirements 04.06.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 726-5:1999 Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 5: Payment methods 04.03.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 726-6:1995 Identification card system - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 6: Telecommunication features 04.06.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 726-7:1999 Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 7: Security module 04.03.2018 ТК-57
CEN/TC 234 EN 12007-1:2012 Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 1: General functional requirements 04.03.2018 ТК-60
CEN/TC 234 EN 12007-2:2012 Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 2: Specific functional requirements for polyethylene (MOP up to and including 10 bar) 04.03.2018 ТК-60
CEN/TC 234 EN 12007-4:2012 Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 4: Specific functional requirements for renovation 04.03.2018 ТК-60
CEN/TC 234 EN 12327:2012 Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements 04.03.2018 ТК-60
CEN/TC 237 EN 12405-2:2012 Gas meters - Conversion devices - Part 2: Energy conversion 04.03.2018 ТК-60
CEN/TC 108 EN 13090:2000 Means for resealing threaded joints of gas pipework in buildings 04.06.2018 ТК-60
CEN/TC 236 EN 15069:2008 Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel 04.06.2018 ТК-60
CEN/TC 109 EN 15502-1:2012+A1:2015 Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests 04.03.2018 ТК-60
CEN/TC 109 EN 15502-2-1:2012+A1:2016 Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW 04.06.2018 ТК-60
CEN/TC 108 EN 377:1993 Lubricants for applications in appliances and associated controls using combustible gases except those designed for use in industrial processes 04.06.2018 ТК-60
CEN/TC 108 EN 751-1:1996 Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds 04.06.2018 ТК-60
CEN/TC 108 EN 751-2:1996 Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds 04.06.2018 ТК-60
CEN/TC 128 EN 1013:2012+A1:2014 Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 89 EN 12412-2:2003 Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Frames 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 89 EN 12412-4:2003 Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 4: Roller shutter boxes 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 128 EN 12467:2012+A1:2016 Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 314 EN 12970:2000 Mastic asphalt for waterproofing - Definitions, requirements and test methods 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 89 EN 13187:1998 Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method (ISO 6781:1983 modified) 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 13469:2012 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of water vapour transmission properties of preformed pipe insulation 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 13472:2012 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of short term water absorption by partial immersion of preformed pipe insulation 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13583:2012 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of hail resistance 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 303 EN 13892-1:2002 Methods of test for screed materials - Part 1: Sampling, making and curing specimens for test 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 303 EN 13892-2:2002 Methods of test for screed materials - Part 2: Determination of flexural and compressive strength 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 303 EN 13892-4:2002 Methods of test for screed materials - Part 4: Determination of wear resistance-BCA 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 303 EN 13892-5:2003 Methods of test for screed materials - Part 5: Determination of wear resistance to rolling wheel of screed material for wearing layer 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 303 EN 13892-6:2002 Methods of test for screed materials - Part 6: Determination of surface hardness 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 303 EN 13892-7:2003 Methods of test for screed materials - Part 7: Determination of wear resistance to rolling wheel of screed material with floor coverings 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 303 EN 13892-8:2002 Methods of test for screed materials - Part 8: Determination of bond strength 04.03.2018 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13956:2012 Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14706:2012 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14707:2012 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 349 EN 15434:2006+A1:2010 Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or insulating glass units with exposed seals) 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 15732:2012 Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) - Expanded clay lightweight aggregate products (LWA) 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 128 EN 492:2012+A1:2016 Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 128 EN 494:2012+A1:2015 Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods 04.06.2018 ТК-61
CEN/TC 223 EN 13040:2007 Soil improvers and growing media - Sample preparation for chemical and physical tests, determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density 04.06.2018 ТК-63
CEN/TC 260 EN 13971:2012 Carbonate and silicate liming materials - Determination of reactivity - Potentiometric titration method with hydrochloric acid 04.06.2018 ТК-63
CEN/TC 223 EN 15428:2007 Soil improvers and growing media - Determination of particle size distribution 04.03.2018 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16195:2012 Fertilizers - Determination of chlorides in the absence of organic material 04.06.2018 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16196:2012 Fertilizers - Manganimetric determination of extracted calcium following precipitation in the form of oxalate 04.06.2018 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16197:2012 Fertilizers - Determination of magnesium by atomic absorption spectrometry 04.06.2018 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16198:2012 Fertilizers - Determination of magnesium by complexometry 04.06.2018 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16199:2012 Fertilizers - Determination of the sodium extracted by flame-emission spectrometry 04.06.2018 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16328:2012 Fertilizers - Determination of 3,4-dimethyl-1H-pyrazole phosphate (DMPP) - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) 04.06.2018 ТК-63
CEN/TC 10 EN 12159:2012 Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages 04.06.2018 ТК-66
CEN/TC 19 EN 13723:2002 Petroleum products - Determination of low lead contents in gasolines - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (XRF) 04.03.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 14214:2012+A1:2014 Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods 04.03.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 15469:2007 Petroleum products - Test method for free water in liquefied petroleum gas by visual inspection 04.03.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 16294:2012 Petroleum products and fat and oil derivatives - Determination of phosphorus content in fatty acid methyl esters (FAME) - Optical emission spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP OES) 04.06.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 16300:2012 Automotive fuels - Determination of iodine value in fatty acid methyl esters (FAME) - Calculation method from gas chromatographic data 04.03.2018 ТК-67
CEN/TC 336 EN 16345:2012 Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of bituminous emulsions using the Redwood No. II Viscometer 04.03.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 241:2000 Liquid petroleum products - Determination of sodium content - Atomic absorption spectrometric method 04.03.2018 ТК-67
CEN/TC 227 EN 12697-42:2012 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt 04.06.2018 ТК-68
CEN/TC 226 ENV 1317-4:2001 Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers 04.06.2018 ТК-68
CEN/TC 256 EN 13452-1:2003 Railway applications - Braking - Mass transit brake systems - Part 1: Performance requirements 04.06.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 13452-2:2003 Railway applications - Braking - Mass transit brake systems - Part 2: Methods of test 04.06.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 14587-3:2012 Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 3: Welding in association with crossing construction 04.03.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 15437-2:2012 Railway applications - Axlebox condition monitoring - Interface and design requirements - Part 2: Performance and design requirements of on-board systems for temperature monitoring 04.03.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 15839:2012+A1:2015 Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Testing of running safety under longitudinal compressive forces 04.06.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16028:2012 Railway applications - Wheel/rail friction management - Lubricants for trainborne and trackside applications 04.03.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16272-1:2012 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics - Sound absorption in the laboratory under diffuse sound field conditions 04.06.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16272-2:2012 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics - Airborne sound insulation in the laboratory under diffuse sound field conditions 04.06.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16272-3-1:2012 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 3-1: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for diffuse field applications 04.06.2018 ТК-70
CEN/TC 172 EN 12858:1999 Paper - Printing and business paper - Requirements for continuous stationery 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 296 EN 13308:2002 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Non pressure balanced footvalve 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 296 EN 13314:2002 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Fill hole cover 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 296 EN 13315:2002 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Gravity discharge coupler 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 296 EN 13316:2002 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure balanced footvalve 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 172 EN 14086:2003 Paper and board - Measurement of specular gloss - 45° gloss with a parallel beam, DIN method 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 296 EN 14116:2012+A1:2014 Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product recognition devices for liquid fuels 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 172 EN 14338:2003 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Conditions for determination of migration from paper and board using modified polyphenylene oxide (MPPO) as a simulant 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 183 EN 1501-4:2007 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 344 EN 15629:2008 Steel static storage systems - Specification of storage equipment 04.03.2018 ТК-73
CEN/TC 344 EN 15635:2008 Steel static storage systems - Application and maintenance of storage equipment 04.03.2018 ТК-73
CEN/TC 296 EN 16257:2012 Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom) 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 296 EN 16522:2014 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Flame arresters for breather devices 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 172 EN 645:1993 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Preparation of a cold water extract 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 172 EN 647:1993 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Preparation of a hot water extract 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 183 EN 840-1:2012 Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 183 EN 840-2:2012 Mobile waste and recycling containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 183 EN 840-3:2012 Mobile waste and recycling containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 183 EN 840-4:2012 Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 183 EN 840-5:2012 Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods 04.06.2018 ТК-73
CEN/TC 183 EN 840-6:2012 Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements 04.06.2018 ТК-73
CEN/CLC/JTC 14 EN 16212:2012 Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 14 EN 16231:2012 Energy efficiency benchmarking methodology 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 14 EN 16247-1:2012 Energy audits - Part 1: General requirements 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-2-3:2000 Guide for procurement of power station equipment - Part 2-4: Electrical equipment - Stationary batteries and chargers 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-2-4:2000 Guide for procurement of power station equipment - Part 2-4: Electrical equipment - High power static convertors 04.06.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-2-5:2002 Guide for procurement of power station equipment - Part 2-5: Electrical equipment - Motors 04.06.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-2-6:2000 Guide for procurement of power station equipment - Part 2-6: Electrical equipment - Generators 04.06.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-2-7:2002 Guide for procurement of power station equipment - Part 2-7: Electrical equipment - Switchgear and controlgear 04.06.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-2-8:2004 Guide for procurement of power station equipment - Part 2-8: Electrical equipment - Power cables 04.06.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-4-10:1999 Guide for procurement of power station equipment - Part 4-10: Boiler auxiliaries - Flue gas denitrification (De-NOx) plant 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-4-4:2002 Guide for procurement of power station equipment - Part 4-4: Boiler auxiliaries - Fuel preparation equipment 04.06.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-4-5:2002 Guide for procurement of power station equipment - Part 4-5: Boiler auxiliaries - Coal handling and bulk storage plant 04.06.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-4-9:1999 Guide for procurement of power station equipment - Part 4-9: Boiler auxiliaries - Sootblowers 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-6-4:1999 Guide for procurement of power station equipment - Part 6-4: Turbine auxiliaries - Pumps 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-6-5:1999 Guide for procurement of power station equipment - Part 6-5: Turbine auxiliaries - Dry cooling systems 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-6-6:1999 Guide for procurement of power station equipment - Part 6-6: Turbine auxiliaries - Wet and wet/dry cooling towers 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-6-8:1999 Guide for procurement of power station equipment - Part 6-8: Turbine auxiliaries - Cranes 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-6-9:1999 Guide for procurement of power station equipment - Part 6-9: Turbine auxiliaries - Cooling water systems 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-7-1:1999 Guide for procurement of power station plant, equipment, and systems - Part 7-1: Pipework and valves - High pressure piping systems 04.03.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 2 EN 45510-7-2:1999 Guide for procurement of power station plant, equipment, and systems - Part 7-2: Pipework and valves - Boiler and high pressure piping valves 04.03.2018 ТК-79
CEN/TC 331 EN 13850:2012 Postal Services - Quality of Services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail 04.06.2018 ТК-80
CEN/TC 251 EN 1614:2006 Health informatics - Representation of dedicated kinds of property in laboratory medicine 04.03.2018 ТК-80
CEN/TC 249 EN 1122:2001 Plastics - Determination of cadmium - Wet decomposition method 04.03.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 12095:1997 Plastics piping systems - Brackets for rainwater piping systems - Test method for bracket strength 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 12099:1997 Plastics piping systems - Polyethylene piping materials and components - Determination of volatile content 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to bending between supports 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 12118:1997 Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 12119:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to thermal cycling 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 13067:2012 Plastics welding personnel - Qualification testing of welders - Thermoplastics welded assemblies 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 13100-4:2012 Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semifinished products - Part 4: High voltage testing 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 194 EN 13248:2002 Cookware - Coffee makers for domestic use with an independent heat source - Definitions, requirements and test methods 04.03.2018 ТК-81
CEN/TC 194 EN 13750:2002 Domestic water kettles for use on top of stove, cooker or hob - Requirements and test methods 04.03.2018 ТК-81
CEN/TC 194 EN 1388-2:1995 Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part 2: Determination of the release of lead and cadmium from silicate surfaces other than ceramic ware 04.03.2018 ТК-81
CEN/TC 194 EN 14233:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Determination of temperature of plastics materials and articles at the plastics/food interface during microwave and conventional oven heating in order to select the appropriate temperature for migration testing 04.03.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 15342:2007 Plastics - Recycled Plastics - Characterization of polystyrene (PS) recyclates 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 15344:2007 Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 15345:2007 Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polypropylene (PP) recyclates 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 15383:2012+A1:2013 Plastics piping systems for drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP) - Manholes and inspection chambers 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 16296:2012 Imperfections in thermoplastics welded joints - Quality levels 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test method for leaktightness under and after bending applied to the operating mechanisms 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1704:1997 Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after temperature cycling under bending 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1705:1996 Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after an external blow 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1716:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance of an assembled tapping tee 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 134 EN 650:2012 Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or on a polyester felt with a polyvinyl chloride backing - Specification 04.03.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 917:1997 Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test methods for resistance to internal pressure and leaktightness 04.06.2018 ТК-81
CEN/TC 231 EN 12786:2013 Safety of machinery - Requirements for the drafting of the vibration clauses of safety standards 04.06.2018 ТК-82
CEN/TC 164 EN 12120:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfite 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12121:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium disulfite 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12123:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium sulfate 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12124:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium sulfite 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12125:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium thiosulfate 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12126:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12173:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium fluoride 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 12255-12:2003 Wastewater treatment plants - Part 12: Control and automation 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 12255-13:2002 Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment of wastewater by precipitation/flocculation 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 12255-14:2003 Wastewater treatment plants - Part 14: Disinfection 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 12255-15:2003 Wastewater treatment plants - Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge plants 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12386:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Copper sulfate 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12903:2009 Products used for the treatment of water intended for human consumption - Powdered activated carbon 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12905:2012 Products used for treatment of water intended for human consumption - Expanded aluminosilicate 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12906:2012 Products used for treatment of water intended for human consumption - Pumice 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12907:2009 Products used for treatment of water intended for human consumption - Pyrolyzed coal material 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12909:2012 Products used for treatment of water intended for human consumption - Anthracite 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12910:2012 Products used for treatment of water intended for human consumption - Garnet 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12912:2012 Products used for treatment of water intended for human consumption - Barite 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12913:2012 Products used for treatment of water intended for human consumption - Powdered diatomaceous earth 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12914:2012 Products used for treatment of water intended for human consumption - Powdered perlite 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12915-1:2009 Products used for the treatment of water intended for human consumption - Granular activated carbon - Part 1: Virgin granular activated carbon 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12915-2:2009 Products used for the treatment of water intended for human consumption - Granular activated carbon - Part 2: Reactivated granular activated carbon 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13443-1:2002+A1:2007 Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 1: Particle rating 80 µm to 150 µm - Requirements for performances, safety and testing 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 13508-1:2012 Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General Requirements 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 13508-2:2003+A1:2011 Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 13564-2:2002 Anti-flooding devices for buildings - Part 2: Test methods 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 13564-3:2003 Anti-flooding devices for buildings - Part 3: Quality assurance 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13752:2012 Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide 04.03.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13753:2009 Products used for treatment of water intended for human consumption - Granular activated alumina 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13754:2009 Products used for treatment of water intended for human consumption - Bentonite 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1421:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium chloride 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 14805:2008 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15028:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chlorate 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15029:2012 Products used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) hydroxide oxide 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15030:2012+A1:2015 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Silver salts for intermittent use 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15032:2006+A1:2008 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Trichloroisocyanuric acid 04.03.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15482:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium permanganate 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16037:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfate 04.03.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16038:2012 Chemicals used for treatment of water for swimming pools - Sodium hydrogen sulfate 04.03.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16056:2012 Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Method to evaluate the passive behaviour of stainless steels 04.03.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16145:2012 Sanitary tapware - Extractable outlets for sink and basin mixers - General technical specification 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16146:2012+A1:2014 Sanitary tapware - Extractable shower hoses for sanitary tapware for supply systems type 1 and type 2 - General technical specification 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 858-2:2003 Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 890:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate solution 04.03.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 896:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydroxide 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 897:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium carbonate 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 898:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen carbonate 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 899:2009 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sulphuric acid 04.06.2018 ТК-83
CEN/TC 321 EN 13631-14:2003 Explosives for civil uses - High explosives - Part 14: Determination of velocity of detonation 04.06.2018 ТК-86
CEN/TC 321 EN 13763-1:2004 Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 1: Requirements 04.06.2018 ТК-86
CEN/TC 321 EN 13763-13:2004 Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 13: Determination of resistance of electric detonators to electrostatic discharge 04.06.2018 ТК-86
CEN/TC 321 EN 13763-17:2003 Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 17: Determination of no-fire current of electric detonators 04.06.2018 ТК-86
CEN/TC 321 EN 13763-19:2003 Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 19: Determination of firing impulse of electric detonators 04.06.2018 ТК-86
CEN/TC 321 EN 13938-4:2003 Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 4: Determination of burning rate under ambient conditions 04.06.2018 ТК-86
CEN/TC 212 EN 16256-1:2012 Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1: Terminology 04.03.2018 ТК-86
CEN/TC 212 EN 16256-2:2012 Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 2: Categories of theatrical pyrotechnic articles 04.03.2018 ТК-86
CEN/TC 212 EN 16261-1:2012 Pyrotechnic articles - Fireworks, category 4 - Part 1: Terminology 04.03.2018 ТК-86
CEN/TC 212 EN 16261-4:2012 Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 4: Minimum labelling requirements and instructions for use 04.03.2018 ТК-86
CEN/TC 136 EN 15151-1:2012 Mountaineering equipment - Braking devices - Part 1: Braking devices with manually assisted locking, safety requirements and test methods 04.03.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 15151-2:2012 Mountaineering equipment - Braking devices - Part 2: Manual braking devices, safety requirements and test methods 04.03.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 892:2012+A1:2016 Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods 04.03.2018 ТК-88
CEN/TC 329 EN 13809:2003 Tourism services - Travel agencies and tour operators - Terminology 04.03.2018 ТК-89
CEN/TC 329 EN 15565:2008 Tourism services - Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes 04.06.2018 ТК-89
CEN/TC 346 EN 16085:2012 Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from materials of cultural property - General rules 04.03.2018 ТК-94
CEN/TC 346 EN 16095:2012 Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage 04.03.2018 ТК-94
CEN/TC 346 EN 16096:2012 Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage 04.03.2018 ТК-94
CEN/TC 346 EN 16141:2012 Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of collection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage 04.06.2018 ТК-94
CEN/TC 346 EN 16242:2012 Conservation of cultural heritage - Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural property 04.06.2018 ТК-94
CEN/TC 373 EN 15733:2009 Services of real estate agents - Requirements for the provision of services of real estate agents 04.06.2018 ТК-95
CEN/TC 33 EN 107:1980 Methods of testing windows - Mechanical test 04.03.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 1191:2012 Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method 04.06.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 12320:2012 Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test methods 04.06.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 13120:2009+A1:2014 Internal blinds - Performance requirements including safety 04.06.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 1529:1999 Doors leaves - Height, width, thickness and squareness - Tolerance classes 04.06.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 16005:2012 Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods 04.06.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 16035:2012 Hardware performance sheet (HPS) - Identification and summary of test evidence to facilitate the inter-changeability of building hardware for application to fire resisting and/or smoke control doorsets and/or openable windows 04.06.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 950:1999 Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact 04.06.2018 ТК-96
CEN/TC 320 EN 16258:2012 Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services (freight and passengers) 04.03.2018 ТК-97
CEN/TC 278 EN 28701:2012 Intelligent transport systems - Public transport - Identification of Fixed Objects in Public Transport (IFOPT) 04.06.2018 ТК-97
CEN/TC 252 EN 14036:2003 Child use and care articles - Baby bouncers - Safety requirements and test methods 04.03.2018 ТК-98
CEN/TC 252 EN 16120:2012+A2:2016 Child use and care articles - Chair mounted seat 04.06.2018 ТК-98
CEN/TC 151 EN 13035-2:2008 Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory 04.06.2018 ТК-100
CEN/TC 151 EN 15027:2007+A1:2009 Transportable wall saw and wire saw equipment for job site - Safety 04.03.2018 ТК-100
CEN/TC 337 EN 15429-2:2012 Sweepers - Part 2: Performance requirements and test methods 04.06.2018 ТК-100
CEN/TC 151 EN 500-1:2006+A1:2009 Mobile road construction machinery - Safety - Part 1: Common requirements 04.03.2018 ТК-100
CEN/TC 151 EN 500-2:2006+A1:2008 Mobile road construction machinery - Safety - Part 2: Specific requirements for road-milling machines 04.03.2018 ТК-100
CEN/TC 151 EN 500-3:2006+A1:2008 Mobile road construction machinery - Safety - Part 3: Specific requirements for soil-stabilising machines and recycling machines 04.03.2018 ТК-100
CEN/TC 151 EN 500-6:2006+A1:2008 Mobile road construction machinery - Safety - Part 6: Specific requirements for paver-finishers 04.03.2018 ТК-100
CEN/TC 53 EN 12812:2008 Falsework - Performance requirements and general design 04.06.2018 ТК-107
CEN/TC 53 EN 1298:1996 Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual 04.06.2018 ТК-107
CEN/TC 347 EN 16274:2012 Methods for analysis of allergens - Quantification of suspected fragrance allergens in consumer products - Step 1: GC analysis of ready-to-inject sample 04.03.2018 ТК-0/ПС-5
CEN/TC 198 EN 1034-17:2012 Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 17: Tissue making machines 04.03.2018 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 198 EN 1034-21:2012 Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 21: Coating machines 04.03.2018 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 198 EN 1034-27:2012 Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 27: Roll handling systems 04.03.2018 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 291 EN 1929-1:1998 Basket trolleys - Part 1: Requirements and tests for basket trolleys with or without a child carrying facility 04.03.2018 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 202 EN 869:2006+A1:2009 Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units 04.03.2018 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 69 EN 1074-6:2008 Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 6: Hydrants 04.06.2018 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 74 EN 12560-7:2004 Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 7: Covered metal jacketed gaskets for use with steel flanges 04.06.2018 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 69 EN 13774:2013 Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar - Performance requirements 04.06.2018 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 74 EN 1514-7:2004 Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges - Part 7: Covered metal jacketed gaskets for use with steel flanges 04.06.2018 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 74 EN 1514-8:2004 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 8: Polymeric O-Ring gaskets for grooved flanges 04.06.2018 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 69 EN 15389:2008 Industrial valves - Performance characteristics of thermoplastic valves when used as construction products 04.06.2018 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 69 EN 736-3:2008 Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms 04.06.2018 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 216 EN 14204:2012 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) 04.06.2018 ТК-0/ПС-11
CEN/TC 216 EN 14349:2012 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2) 04.06.2018 ТК-0/ПС-11
CEN/TC 322 EN 14656:2006+A1:2010 Safety of machinery - Safety requirements for extrusion presses for steel and non-ferrous metals 04.03.2018 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 322 EN 14673:2006+A1:2010 Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals 04.03.2018 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 322 EN 14677:2008 Safety of machinery - Secondary steelmaking - Machinery and equipment for treatment of liquid steel 04.06.2018 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 322 EN 14753:2007 Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel 04.03.2018 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 322 EN 15061:2007+A1:2008 Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment 04.03.2018 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 322 EN 15093:2008 Safety of Machinery - Safety requirements for hot flat rolling mills 04.06.2018 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 322 EN 15094:2008 Safety of Machinery - Safety requirements for cold flat rolling mills 04.06.2018 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 324 EN 12526:1998 Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and multilingual dictionary 04.03.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 324 EN 12527:1998 Castors and wheels - Test methods and apparatus 04.03.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 324 EN 12528:1998 Castors and wheels - Castors for furniture - Requirements 04.03.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 324 EN 12529:1998 Castors and wheels - Castors for furniture - Castors for swivel chairs - Requirements 04.03.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 324 EN 12530:1998 Castors and wheels - Castors and wheels for manually propelled institutional applications 04.03.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 324 EN 12531:1998 Castors and wheels - Hospital Bed Castors 04.03.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 324 EN 12532:1998 Castors and wheels - Castors and wheels for applications up to 1,1 m/s (4 km/h) 04.03.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 324 EN 12533:1998 Castors and wheels - Castors and wheels for applications over 1,1 m/s (4 km/h) and up to 4,4 m/s (16 km/h) 04.03.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/TC 397 EN 16252:2012 Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Horizontal baling presses - Safety requirements 04.06.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/SS T02 EN 13290-1:1999 Space project management - General requirements - Part 1: Policy and principles 04.06.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/TC 367 EN 16280:2012 Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test methods 04.06.2018 ТК-0/ПС-20
CEN/TC 194 EN 13248:2002 Cookware - Coffee makers for domestic use with an independent heat source - Definitions, requirements and test methods 04.03.2018 ТК-0/ПС-22
CEN/TC 194 EN 13750:2002 Domestic water kettles for use on top of stove, cooker or hob - Requirements and test methods 04.03.2018 ТК-0/ПС-22
CEN/TC 194 EN 1388-2:1995 Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part 2: Determination of the release of lead and cadmium from silicate surfaces other than ceramic ware 04.03.2018 ТК-0/ПС-22
CEN/TC 194 EN 14233:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Determination of temperature of plastics materials and articles at the plastics/food interface during microwave and conventional oven heating in order to select the appropriate temperature for migration testing 04.03.2018 ТК-0/ПС-22
CEN/TC 360 EN 14879-2:2006 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 2: Coatings on metallic components 04.03.2018 ТК-0/ПС-27
CEN/TC 360 EN 14879-3:2006 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 3: Coatings on concrete components 04.03.2018 ТК-0/ПС-27
CEN/TC 360 EN 14879-4:2007 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 4: Linings on metallic components 04.03.2018 ТК-0/ПС-27
CEN/TC 360 EN 14879-5:2007 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 5: Linings on concrete components 04.03.2018 ТК-0/ПС-27
CEN/TC 368 EN 15178:2007 Elements for the identification of products in emergency enquiries 04.03.2018 ТК-0/ПС-28
CEN/TC 233 EN 12462:1998 Biotechnology - Performance criteria for pumps 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 12690:1999 Biotechnology - Performance criteria for shaft seals 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 12884:1999 Biotechnology - Performance criteria for centrifuges 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 12885:1999 Biotechnology - Performance criteria for cell disrupters 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13095:1999 Biotechnology - Performance criteria for off-gas systems 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13311-1:2001 Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 1: General performance criteria 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13311-2:2001 Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 2: Pressure protection devices 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13311-3:2001 Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 3: Glass pressure vessels 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13311-4:2001 Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 4: Bioreactors 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13311-5:2001 Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 5: Kill tanks 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13311-6:2001 Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 6: Chromatography columns 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13312-1:2001 Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 1: General performance criteria 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13312-3:2001 Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 3: Sampling and inoculation devices 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13312-4:2001 Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 4: Tubes and pipes 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13312-5:2001 Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 5: Valves 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 233 EN 13312-6:2001 Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 6: Equipment probes 04.03.2018 ТК-0/ПС-31
CEN/TC 387 EN 16104:2012 Food data - Structure and interchange format 04.06.2018 ТК-0/ПС-32
CEN/TC 297 EN 13084-7:2012 Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners 04.06.2018 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 166 EN 15287-2:2008 Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 2: Chimneys for roomsealed appliances 04.06.2018 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 153 EN 12852:2001+A1:2010 Food processing machinery - Food processors and blenders - Safety and hygiene requirements 04.03.2018 ЕРГ 3
CEN/TC 153 EN 12853:2001+A1:2010 Food processing machinery - Hand-held blenders and whisks - Safety and hygiene requirements 04.03.2018 ЕРГ 3
CEN/TC 153 EN 14957:2006+A1:2010 Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor - Safety and hygiene requirements 04.03.2018 ЕРГ 3
CEN/TC 153 EN 14958:2006+A1:2009 Food processing machinery - Machinery for grinding and processing flour and semolina - Safety and hygiene requirements 04.03.2018 ЕРГ 3
CEN/TC 153 EN 15166:2008 Food processing machinery - Automatic back splitting machines of butchery carcasses - Safety and hygiene requirements 04.06.2018 ЕРГ 3
CEN/TC 185 EN 14218:2003 Hexagon nuts with flange - Fine pitch thread (ISO 10663:1999, modified) 04.06.2018 ЕРГ 5
CEN/TC 185 EN 1661:1997 Hexagon nuts with flange (ISO/DIS 4161:1996, modified) 04.03.2018 ЕРГ 5
CEN/TC 185 EN 1662:1997 Hexagon bolts with flange - Small series (ISO/DIS 15071:1996, modified) 04.03.2018 ЕРГ 5
CEN/TC 185 EN 1663:1997 Prevailing torque type hexagon nuts with flange (with non-metallic insert) (ISO 7043:1997, modified) 04.03.2018 ЕРГ 5
CEN/TC 185 EN 1664:1997 Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange (ISO 7044:1997, modified) 04.03.2018 ЕРГ 5
CEN/TC 185 EN 1665:1997 Hexagon bolts with flange - Heavy series 04.03.2018 ЕРГ 5
CEN/TC 185 EN 1666:1997 Prevailing torque type hexagon nuts with flange (with non-metallic insert) with metric fine pitch thread (ISO 12125:1997, modified) 04.03.2018 ЕРГ 5
CEN/TC 185 EN 1667:1997 Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange metric fine pitch thread (ISO 12126:1997, modified) 04.03.2018 ЕРГ 5