Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на CEN европейски стандарти (90.20)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед европейски стандарти, което се прави от CEN/CENELEC на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.

Мнение относно бъдещето на европейските стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC Номер на стандарта Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CEN/TC 127 CEN/TS 1187:2012 Test methods for external fire exposure to roofs 04.06.2019 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1364-3:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly) 02.09.2019 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1364-4:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration 02.09.2019 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14034-2:2006+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds 04.06.2019 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14034-3:2006+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds 04.06.2019 ТК-1
CEN/TC 192 EN 14043:2014 High rise aerial appliances for fire and rescue service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods 02.09.2019 ТК-1
CEN/TC 192 EN 14044:2014 High rise aerial appliances for fire and rescue service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods 02.09.2019 ТК-1
CEN/TC 127 EN 15254-6:2014 Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 6: Curtain walling 02.09.2019 ТК-1
CEN/TC 192 EN 15767-2:2009 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable monitors - Part 2: Water nozzles 02.09.2019 ТК-1
CEN/TC 192 EN 16327:2014 Fire-fighting - Positive-pressure proportioning systems (PPPS) and compressed-air foam systems (CAFS) 02.09.2019 ТК-1
CEN/TC 70 EN 2:1992 Classification of fires 02.09.2019 ТК-1
CEN/TC 232 EN 1012-3:2013 Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 3: Process compressors 04.06.2019 ТК-2
CEN/TC 125 EN 1015-10:1999 Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortar 02.09.2019 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1015-3:1999 Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table) 02.09.2019 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1015-9:1999 Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar 02.09.2019 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1052-1:1998 Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive strength 02.09.2019 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1052-3:2002 Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength 02.09.2019 ТК-4
CEN/TC 241 EN 13279-2:2014 Gypsum binders and gypsum plasters - Part 2: Test methods 02.09.2019 ТК-4
CEN/TC 125 EN 772-10:1999 Methods of test for masonry units - Part 10: Determination of moisture content of calcium silicate and autoclaved aerated concrete units 02.09.2019 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1015-10:1999 Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortar 02.09.2019 ТК-5
CEN/TC 125 EN 1015-3:1999 Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table) 02.09.2019 ТК-5
CEN/TC 125 EN 1015-9:1999 Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar 02.09.2019 ТК-5
CEN/TC 125 EN 1052-1:1998 Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive strength 02.09.2019 ТК-5
CEN/TC 125 EN 1052-3:2002 Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength 02.09.2019 ТК-5
CEN/TC 154 EN 1097-9:2014 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test 02.09.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1169:1999 Precast concrete products - General rules for factory production control of glass-fibre reinforced cement 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-1:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 1: Measuring the consistency of the matrix "Slump test" method 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-2:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 2: Measuring the fibre content in fresh GRC, "Wash out test" 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-3:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 3: Measuring the fibre content of sprayed GRC 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-4:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 4: Measuring bending strength, "Simplified bending test" method 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-5:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 5: Measuring bending strength, "Complete bending test" method 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-6:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 6: Determination of the absorption of water by immersion and determination of the dry density 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-7:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 7: Measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-8:2008 Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 8: Cyclic weathering type test 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 13198:2003 Precast concrete products - Street furniture and garden products 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 14474:2004 Precast concrete products - Concrete with wood-chips as aggregate - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 15422:2008 Precast concrete products - Specification of glassfibres for reinforcement of mortars and concretes 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 15564:2008 Precast concrete products - Resin bound concrete - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 125 EN 772-10:1999 Methods of test for masonry units - Part 10: Determination of moisture content of calcium silicate and autoclaved aerated concrete units 02.09.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 934-2:2009+A1:2012 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 934-4:2009 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 184 EN 1007-1:2002 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 1: Determination of size content 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1007-2:2002 Advanced technical ceramics - Ceramics composites - Methods of test for reinforcement - Part 2: Determination of linear density 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1007-3:2002 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 3: Determination of filament diameter and cross-section area 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1007-6:2007 Advanced technical ceramic - Ceramic composites - Methods of test for reinforcements - Part 6: Determination of tensile properties of filaments at high temperature 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1071-4:2006 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 4: Determination of chemical composition by electron probe microanalysis (EPMA) 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1159-1:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical properties - Part 1: Determination of thermal expansion 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1159-2:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1159-3:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites, thermophysical properties - Part 3: Determination of specific heat capacity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 12923-1:2006 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Part 1: General practice for undertaking corrosion tests 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 13234:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature - Evaluation of the resistance to crack propagation by notch sensitivity testing 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 13235:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of creep behaviour 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1389:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Physical properties - Determination of density and apparent porosity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 332 EN 14175-4:2004 Fume cupboards - Part 4: On-site test methods 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 14186:2007 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of elastic properties by an ultrasonic technique 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 332 EN 15154-3:2009 Emergency safety showers - Part 3: Non plumbed-in body showers 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 332 EN 15154-4:2009 Emergency safety showers - Part 4: Non plumbed-in eyewash units 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 129 EN 15683-2:2013 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 623-1:2006 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 1: Determination of the presence of defects by dye penetration 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 623-2:1993 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 2: Determination of density and porosity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-1:1998 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 1: Determination of tensile properties 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-3:2002 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 3: Determination of flexural strength 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-4:2003 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 4: Determination of interlaminar shear strength by compression loading of notched test specimens 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-5:2002 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 5: Determination of interlaminar shear strength by short span bend test (three points) 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-1:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 1: Determination of impurities in alumina 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-10:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 10: Determination of compaction properties 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-11:2006 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 11: Determination of densification on natural sintering 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-12:2001 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 12: Chemical analysis of zirconia 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-2:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 2: Determination of impurities in barium titanate 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-3:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 3: Determination of the oxygen content of non-oxides by thermal extraction with a carrier gas 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-4:2006 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 4: Determination of oxygen content in aluminium nitride by XRF analysis 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-5:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 5: Determination of particle size distribution 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 820-1:2002 Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermonechanical properties - Part 1: Determination of flexural strength at elevated temperatures 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 820-2:2003 Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermo-mechanical properties - Part 2: Determination of self-loaded deformation 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 821-1:1995 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical properties - Part 1: Determination of thermal expansion 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 821-2:1997 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity by the laser flash (or heat pulse) method 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-1:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 1: Determination of flexural strength 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-2:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 2: Determination of Young's modulus, shear modulus and Poisson's ratio 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-3:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 3: Determination of subcritical crack growth parameters from constant stressing rate flexural strength tests 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-4:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-5:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 5: Statistical analysis 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 62 EN 13278:2013 Open fronted gas-fired independent space heaters 04.06.2019 ТК-8
CEN/TC 286 EN 14129:2014 LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels 02.09.2019 ТК-8
CEN/TC 286 EN 14841:2013 LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail tankers 04.06.2019 ТК-8
CEN/TC 58 EN 1643:2014 Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Valve proving systems for automatic shut-off valves 02.09.2019 ТК-8
CEN/TC 106 EN 203-2-7:2014 Gas heated catering equipment - Part 2-7: Specific requirements - Salamanders and rotisseries 02.09.2019 ТК-8
CEN/TC 57 EN 303-4:1999 Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking 04.06.2019 ТК-8
CEN/TC 289 EN 16419:2014 Leather - Chamois leather for cleaning purposes - Classification and requirements 02.09.2019 ТК-11
CEN/TC 289 EN 16483:2014 Leather - Labelling of leather trims in textile products 02.09.2019 ТК-11
CEN/TC 279 EN 1325:2014 Value Management - Vocabulary - Terms and definitions 02.09.2019 ТК-12
CEN/TC 270 EN 1679-1:1998+A1:2011 Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines 04.06.2019 ТК-14
CEN/TC 245 EN 722-1:2004 Leisure accommodation vehicles - Liquid fuel heating systems - Part 1: Caravans and caravan holiday homes 02.09.2019 ТК-14
CEN/TC 308 CEN/TS 13714:2013 Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 444 CEN/TS 15864:2015 Characterization of waste - Leaching behaviour test for basic characterization - Dynamic monolithic leaching test with continuous leachant renewal under conditions relevant for specified scenario(s) 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 444 CEN/TS 16800:2015 Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 13936:2014 Workplace exposure - Procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour - Requirements and test methods 02.09.2019 ТК-15
CEN/TC 230 EN 13946:2014 Water quality - Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes 02.09.2019 ТК-15
CEN/TC 230 EN 14184:2014 Water quality - Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters 02.09.2019 ТК-15
CEN/TC 230 EN 14407:2014 Water quality - Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes 02.09.2019 ТК-15
CEN/TC 264 EN 14412:2004 Indoor air quality - Diffusive samplers for the determination of concentrations of gases and vapours - Guide for selection, use and maintenance 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 15051-1:2013 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 1: Requirements and choice of test methods 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 15051-2:2013+A1:2016 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 2: Rotating drum method 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 15051-3:2013 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 3: Continuous drop method 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 230 EN 15910:2014 Water quality - Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods 02.09.2019 ТК-15
CEN/TC 264 EN 16413:2014 Ambient air - Biomonitoring with lichens - Assessing epiphytic lichen diversity 02.09.2019 ТК-15
CEN/TC 264 EN 16414:2014 Ambient air - Biomonitoring with mosses - Accumulation of atmospheric contaminants in mosses collected in situ: from the collection to the preparation of samples 02.09.2019 ТК-15
CEN/TC 292 EN 16457:2014 Characterization of waste - Framework for the preparation and application of a testing programme - Objectives, planning and report 02.09.2019 ТК-15
CEN/TC 459/SC 9 EN 10048:1996 Hot rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10049:2013 Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10088-4:2009 Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10088-5:2009 Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10090:1998 Valve steels and alloys for internal combustion engines 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10095:1999 Heat resisting steels and nickel alloys 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 8 EN 10107:2014 Grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10111:2008 Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming - Technical delivery conditions 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 3 EN 10163-1:2004 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 1: General requirements 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 3 EN 10163-2:2004 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 2: Plate and wide flats 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 3 EN 10163-3:2004 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 3: Sections 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 12 EN 10168:2004 Steel products - Inspection documents - List of information and description 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 12 EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 2 EN 10211:2013 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of titanium in steels and cast irons - Flame atomic absorption spectrometric method 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 11 EN 10213:2007+A1:2016 Steel castings for pressure purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-1:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-2:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-3:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-4:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10223-3:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10223-8:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 8: Welded mesh gabion products 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 3 EN 10238:2009 Automatically blast-cleaned and automatically prefabrication primed structural steel products 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10241:2000 Steel threaded pipe fittings 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10244-1:2009 Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 1: General principles 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10244-2:2009 Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10253-1:1999 Butt-welding pipe fittings - Part 1: Wrought carbon steel for general use and without specific inspection requirements 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10268:2006+A1:2013 Cold rolled steel flat products with high yield strength for cold forming - Technical delivery conditions 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 7 EN 10269:2013 Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10271:1998 Electrolytically zinc-nickel (ZN) coated steel flat products - Technical delivery conditions 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10288:2002 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External two layer extruded polyethylene based coatings 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10312:2002 Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10343:2009 Steels for quenching and tempering for construction purposes - Technical delivery conditions 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10357:2013 Austenitic, austenitic-ferritic and ferritic longitudinally welded stainless steel tubes for the food and chemical industry 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 190 EN 12883:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process 05.06.2019 ТК-17
CEN/TC 190 EN 12890:2000 Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores 05.06.2019 ТК-17
CEN/TC 190 EN 12892:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process 05.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 39:2001 Loose steel tubes for tube and coupler scaffolds - Technical delivery conditions 02.09.2019 ТК-17
CEN/TC 133 EN 13599:2014 Copper and copper alloys - Copper plate, sheet and strip for electrical purposes 02.09.2019 ТК-20
CEN/TC 144 EN 15694:2009+A1:2015 Agricultural and forestry tractors - Passenger seat - Requirements and test procedures 04.06.2019 ТК-23
CEN/TC 144 EN 690:2013 Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety 04.06.2019 ТК-23
CEN/TC 138 EN 1330-10:2003 Non-destructive testing - Terminology - Part 10: Terms used in visual testing 02.09.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 13625:2001 Non-destructive testing - Leak test - Guide to the selection of instrumentation for the measurement of gas leakage 02.09.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 13925-3:2005 Non destructive testing - X ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials - Part 3: Instruments 02.09.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 13927:2003 Non-destructive testing - Visual testing - Equipment 02.09.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 15317:2013 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment 04.06.2019 ТК-24
CEN/TC 138 EN 1593:1999 Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques 02.09.2019 ТК-24
CEN/TC 121 EN 1011-1:2009 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding 02.09.2019 ТК-30
CEN/TC 121 EN 1011-5:2003 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel 02.09.2019 ТК-30
CEN/TC 121 EN 1792:2003 Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes 04.06.2019 ТК-30
CEN/TC 121 EN 561:2002 Gas welding equipment - Quick-action coupling with shut-off valves for welding, cutting and allied processes 04.06.2019 ТК-30
CEN/TC 168 EN 12385-6:2004 Steel wire ropes - Safety - Part 6: Stranded ropes for mine shafts 02.09.2019 ТК-31
CEN/TC 168 EN 13411-3:2004+A1:2008 Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-securing 02.09.2019 ТК-31
CEN/TC 168 EN 818-1:1996+A1:2008 Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions of acceptance 02.09.2019 ТК-31
CEN/TC 168 EN 818-2:1996+A1:2008 Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 2: Medium tolerance chain for chain slings - Grade 8 02.09.2019 ТК-31
CEN/TC 168 EN 818-3:1999+A1:2008 Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 3: Medium tolerance chain for chain slings - Grade 4 02.09.2019 ТК-31
CEN/TC 168 EN 818-4:1996+A1:2008 Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 4: Chain slings - Grade 8 02.09.2019 ТК-31
CEN/TC 168 EN 818-5:1999+A1:2008 Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 5: Chain slings - Grade 4 02.09.2019 ТК-31
CEN/TC 168 EN 818-6:2000+A1:2008 Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 6: Chain slings - Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer 02.09.2019 ТК-31
CEN/TC 275 CEN/TS 15634-3:2016 Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 3: Hazelnut (Corylus avellana) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 CEN/TS 15634-4:2016 Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 4: Peanut (Arachis hypogaea) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 CEN/TS 15634-5:2016 Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12014-3:2005 Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 3: Spectrometric determination of nitrate and nitrite content of meat products after enzymatic reduction of nitrate to nitrite 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12014-4:2005 Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 4: Ion-exchange chromatographic (IC) method for the determination of nitrate and nitrite content of meat products 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12393-1:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 1: General considerations 04.06.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12393-2:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 2: Methods for extraction and clean-up 04.06.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12393-3:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 3: Determination and confirmatory tests 04.06.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12396-1:1998 Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 1: Spectrometric method 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12396-2:1998 Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 2: Gas chromatographic method 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 13751:2009 Foodstuffs - Detection of irradiated food using photostimulated luminescence 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 14332:2004 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of arsenic in seafood by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) after microwave digestion 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 14546:2005 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of total arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after dry ashing 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 14569:2004 Foodstuffs - Microbiological screening for irradiated food using LAL/GNB procedures 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 14627:2005 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of total arsenic and selenium by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after pressure digestion 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 1787:2000 Foodstuffs - Detection of irradiated food containing cellulose by ESR spectroscopy 02.09.2019 ТК-32
CEN/TC 207 CEN/TS 16611:2016 Furniture - Assessment of the surface resistance to microscratching 02.09.2019 ТК-33
CEN/TC 38 EN 118:2013 Wood preservatives - Determination of preventive action against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method) 04.06.2019 ТК-33
CEN/TC 175 EN 14076:2013 Timber stairs - Terminology 04.06.2019 ТК-33
CEN/TC 175 EN 16449:2014 Wood and wood-based products - Calculation of the biogenic carbon content of wood and conversion to carbon dioxide 02.09.2019 ТК-33
CEN/TC 175 EN 16485:2014 Round and sawn timber - Environmental Product Declarations - Product category rules for wood and wood-based products for use in construction 02.09.2019 ТК-33
CEN/TC 124 EN 336:2013 Structural timber - Sizes, permitted deviations 04.06.2019 ТК-33
CEN/TC 190 EN 12883:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process 05.06.2019 ТК-37
CEN/TC 190 EN 12890:2000 Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores 05.06.2019 ТК-37
CEN/TC 190 EN 12892:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process 05.06.2019 ТК-37
CEN/TC 193 EN 13999-1:2013 Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 1: General procedure 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 193 EN 13999-2:2013 Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 2: Determination of volatile organic compounds 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-1:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 1: Composition and preparation of basic mixtures 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-2:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 2: Preparation of test specimens 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-3:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 3: Determination of the relative tinting strength of white pigments 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-4:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 4: Determination of bleeding of colouring materials 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 193 EN 16254:2013+A1:2016 Adhesives - Emulsion polymerized isocyanate (EPI) for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 156 EN 1751:2014 Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves 02.09.2019 ТК-41
CEN/TC 219 EN 12473:2014 General principles of cathodic protection in seawater 02.09.2019 ТК-42
CEN/TC 262 EN 15646:2009 Electrodeposited coatings - Electroplated coatings of aluminium and aluminium alloys with supplementary treatment - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-42
CEN/TC 182 EN 13136:2013 Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation 04.06.2019 ТК-43
CEN/TC 248 CEN/TS 14237:2015 Textiles for healthcare and social services facilities 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13773:2003 Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Classification scheme 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13780:2003 Touch and close fasteners - Determination of longitudinal shear strength 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13895:2003 Textiles - Monofilaments - Determination of tensile properties 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14465:2003 Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14704-3:2006 Determination of the elasticity of fabrics - Part 3: Narrow fabrics 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 15586:2008 Textiles - Methods of testing the fibre proof properties of fabrics: Rubbing test 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 15619:2014 Rubber or plastic coated fabrics - Safety of temporary structures (tents) - Specification for coated fabrics intended for tents and related structures 02.09.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 16315:2014 Textiles - Silk woven fabrics for womenswear, silk squares, scarves and ties - Requirements and test methods 02.09.2019 ТК-44
CEN/TC 162 EN 13277-3:2013 Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors 04.06.2019 ТК-50
CEN/TC 162 EN 1621-2:2014 Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 2: Motorcyclists' back protectors - Requirements and test methods 02.09.2019 ТК-50
CEN/TC 114 EN 1093-1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods 02.09.2019 ТК-52
CEN/TC 114 EN 1093-2:2006+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant 02.09.2019 ТК-52
CEN/TC 114 EN 1093-3:2006+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 3: Test bench method for the measurement of the emission rate of a given pollutant 02.09.2019 ТК-52
CEN/TC 114 EN 1093-4:1996+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 4: Capture efficiency of an exhaust system - Tracer method 02.09.2019 ТК-52
CEN/TC 114 EN 12198-1:2000+A1:2008 Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 1: General principles 02.09.2019 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-11:2013 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) 04.06.2019 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-12:2013 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines 04.06.2019 ТК-52
CEN/TC 146 EN 415-10:2014 Safety of packaging machines - Part 10: General Requirements 02.09.2019 ТК-52
CEN/TC 146 EN 415-5:2006+A1:2009 Safety of packaging machines - Part 5: Wrapping machines 02.09.2019 ТК-52
CEN/TC 146 EN 415-9:2009 Safety of packaging machines - Part 9: Noise measurement methods for packaging machines, packaging lines and associated equipment, grade of accuracy 2 and 3 02.09.2019 ТК-52
CEN/TC 142 EN 847-3:2013 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 3: Clamping devices 04.06.2019 ТК-52
CEN/TC 169 EN 12464-2:2014 Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places 02.09.2019 ТК-54
CEN/TC 224 CEN/TS 16920:2016 Environmental influence testing methodology for operational deployments of European ABC systems 02.09.2019 ТК-57
CEN/TC 224 CEN/TS 16921:2016 Personal identification - Borders and law enforcement application profiles for mobile biometric identification systems 02.09.2019 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419211-3:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import 04.06.2019 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419211-4:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to certificate generation application 04.06.2019 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419211-5:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Extension for device with key generation and trusted channel to signature creation application 04.06.2019 ТК-57
CEN/TC 122 EN 1005-2:2003+A1:2008 Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery 04.06.2019 ТК-59
CEN/TC 282 EN 1474-3:2008 Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 3: Offshore transfer systems 04.06.2019 ТК-60
CEN/TC 254 EN 1297:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 88 EN 13496:2013 Thermal insulation products for building applications - Determination of the mechanical properties of glass fibre meshes as reinforcement for External Thermal Insulation Composite Systems with renders (ETICS) 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13596:2004 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of bond strength 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13897:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness after stretching at low temperature 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13948:2007 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to root penetration 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13969:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13970:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour control layers - Definitions and characteristics 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 303 EN 14016-2:2004 Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium chloride - Part 2: Test methods 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 1849-1:1999 Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 128 EN 506:2008 Roofing products of metal sheet - Specification for self-supporting products of copper or zinc sheet 02.09.2019 ТК-61
CEN/TC 223 EN 12579:2013 Soil improvers and growing media - Sampling 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 223 EN 12580:2013 Soil improvers and growing media - Determination of a quantity 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 13368-1:2014 Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 1: Determination of EDTA, HEEDTA and DTPA by ion chromatography 02.09.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16317:2013+A1:2017 Fertilizers and liming materials - Determination of arsenic by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16318:2013+A1:2016 Fertilizers and liming materials - Determination of chromium(VI) by photometry (method A) and by ion chromatography with spectrophotometric detection (method B) 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16319:2013+A1:2015 Fertilizers and liming materials - Determination of cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16320:2013+A1:2017 Fertilizers and liming materials - Determination of mercury by vapour generation (VG) after aqua regia dissolution 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 10 EN 12158-1:2000+A1:2010 Builders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 12158-2:2000+A1:2010 Builders' hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 98 EN 1398:2009 Dock levellers - Safety requirements 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 98 EN 14010:2003+A1:2009 Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 98 EN 1756-2:2004+A1:2009 Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 2: Tail lifts for passengers 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 627:1995 Specification for data logging and monitoring of lifts, escalators and passenger conveyors 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 81-3:2000+A1:2008 Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 81-43:2009 Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lifts for cranes 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 336 EN 12594:2014 Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples 02.09.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12595:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic viscosity 02.09.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12596:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary 02.09.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12597:2014 Bitumen and bituminous binders - Terminology 02.09.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12606-2:1999 Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax content - Part 2: Method of extraction 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12847:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12848:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of mixing stability with cement of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12849:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of penetration power of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12850:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 13301:2010 Bitumen and bituminous binders - Determination of staining tendency of bitumen 02.09.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 13304:2009 Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of oxidised bitumens 02.09.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 13305:2009 Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of hard industrial bitumens 02.09.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 13924-2:2014 Bitumen and bituminous binders - Specification framework for special paving grade bitumen - Part 2: Multigrade paving grade bitumens 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 1430:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 227 EN 12697-41:2013 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 41: Resistance to de-icing fluids 04.06.2019 ТК-68
CEN/TC 227 EN 12697-49:2014 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 49: Determination of friction after polishing 02.09.2019 ТК-68
CEN/TC 256 EN 13802:2013 Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 13848-6:2014 Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 6: Characterisation of track geometry quality 02.09.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 15877-2:2013 Railway applications - Markings of railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motive power units, locomotives and on track machines 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16019:2014 Railway applications - Automatic coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test method 02.09.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16235:2013 Railway application - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Conditions for dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-track tests according to EN 14363 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16241:2014+A1:2016 Railway applications - Slack adjuster 02.09.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16362:2013 Railway applications - Ground based services - Water restocking equipment 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 119 EN 12406:1999 Swap bodies - Thermal swap bodies of Class C - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 119 EN 12410:1999 Swap bodies - Thermal swap bodies of Class A - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13427:2004 Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13428:2004 Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13429:2004 Packaging - Reuse 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13430:2004 Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13431:2004 Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13626:2003 Packaging - Box pallets - General requirements and test methods 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13698-1:2003 Pallet production specification - Part 1: Construction specification for 800 mm x 1200 mm flat wooden pallets 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13891:2003 Tensional strapping - Guide to selection and use of tensional strapping 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13974:2002 Rigid plastics containers - Specification of tolerance for dimensions, weight and volume 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 14053:2003 Packaging - Packagings manufactured from corrugated or solid fibreboard - Types and construction 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 14054:2003 Packaging - Paper and paperboard packaging - Design of cartons 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 14149:2003 Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Impact test by rotational drop 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15543:2008 Glass packaging - Finishes for bottles - Screw thread finishes for bottles for non-carbonated liquids 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15552:2008 Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Performance testing schedules for common distribution chains 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16287-1:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 1: Returnable glass MCA 1 finish 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16287-2:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 2: One way glass MCA 1 finish 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16288-1:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 1: Returnable glass MCA 3 finish 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16288-2:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 2: One way glass MCA 3 finish 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16290-1:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 1: Returnable glass MCA 7,5 R finish 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16290-2:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 2: One way glass MCA 7,5 R finish 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 172 EN 16453:2014 Pulp, paper and paperboard - Determination of phthalates in extracts from paper and paperboard 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 119 EN 284:2006 Swap bodies - Non-stackable swap bodies of class C - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 119 EN 452:1995 Swap bodies - Swap bodies of Class A - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 172 EN 643:2014 Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling 02.09.2019 ТК-73
CEN/TC 366 CEN/TS 16916:2016 Materials obtained from End of Life Tyres - Determination of specific requirements for sampling and determination of moisture content using the oven-dry method 02.09.2019 ТК-76
CEN/TC 218 EN 13482:2013 Rubber hoses and hose assemblies for asphalt and bitumen - Specification 04.06.2019 ТК-76
CEN/TC 331 CEN/TS 14442:2003 Postal services - Automated processing of mail items - Facing identification marks 04.06.2019 ТК-80
CEN/TC 331 CEN/TS 14567:2004 Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator 04.06.2019 ТК-80
CEN/TC 331 CEN/TS 14826:2004 Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks 04.06.2019 ТК-80
CEN/TC 331 CEN/TS 15472:2016 Postal services - Method for measurement of parcel transit time for cross-border parcels within the European Union and EFTA using Tracking and Tracing 02.09.2019 ТК-80
CEN/TC 249 CEN/TS 15354:2006 Plastics - Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) - Guidance for characterisation and designation 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 CEN/TS 16010:2013 Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 CEN/TS 16011:2013 Plastics - Recycled plastics - Sample preparation 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 EN 12814-3:2014 Testing of welded joints in thermoplastics semi-finished products - Part 3: Tensile creep test 02.09.2019 ТК-81
CEN/TC 155 EN 15012:2007 Plastics piping systems - Soil and waste discharge systems within the building structure - Performance characteristics for pipes, fittings and their joints 02.09.2019 ТК-81
CEN/TC 155 EN 15014:2007 Plastics piping systems - Buried and above ground systems for water and other fluids under pressure - Performance characteristics for pipes, fittings and their joints 02.09.2019 ТК-81
CEN/TC 249 EN 15534-4:2014 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 4: Specifications for decking profiles and tiles 02.09.2019 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1565-1:1998 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Styrene copolymer blends (SAN+PVC) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1566-1:1998 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 EN 15702:2008 Cellular Plastics - Cell count procedure for flexible and rigid polyurethane 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 126 EN 12354-6:2003 Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces 04.06.2019 ТК-82
CEN/TC 126 EN 14366:2004 Laboratory measurement of noise from waste water installations 04.06.2019 ТК-82
CEN/TC 164 EN 1112:2008 Sanitary tapware - Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 165 EN 1124-4:2013 Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for wastewater systems - Part 4: Components for vacuum drainage systems and for drainage systems on ships 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1197:2014 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Monozinc phosphate solution 02.09.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12541:2002 Sanitary tapware - Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13076:2003 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Unrestricted air gap-Family A - Type A 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13078:2003 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with submerged feed incorporating air inlet plus overflow - Family A, type C 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13079:2003 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with injector - Family A - Type D 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1444:2000 Fibre-cement pipelines - Guide for laying and on-site work practices 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15041:2014 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Antiscalants for membranes - Polyphosphates 02.09.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15092:2008 Building valves - Inline hot water supply tempering valves - Tests and requirements 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15161:2006 Water conditioning equipment inside buildings - Installation, operation, maintenance and repair 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15219:2006+A1:2007 Water conditioning equipment inside buildings - Nitrate removal devices - Requirements for performance, safety and testing 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15513:2014 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Carbon dioxide 02.09.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16380:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Potassium peroxomonosulfate 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16381:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium peroxodisulfate 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16399:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium thiosulfate 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16400:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrogen peroxide 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16401:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium chloride used for electrochlorinator systems 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16409:2013 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Dolomitic lime 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 200:2008 Sanitary tapware - Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 246:2003 Sanitary tapware - General specifications for flow rate regulators 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 248:2002 Sanitary tapware - General specification for electrodeposited coatings of Ni-Cr 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 512:1994 Fibre-cement products - Pressure pipes and joints 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 640:1994 Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement concrete pressure pipes (non-cylinder type), including joints and fittings 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 641:1994 Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and fittings 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 642:1994 Prestressed concrete pressure pipes, cylinder and non-cylinder, including joints, fittings and specific requirements for prestressing steel for pipes 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 817:2008 Sanitary tapware - Mechanical mixing valves (PN 10) - General technical specifications 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 936:2013 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Carbon dioxide 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 140 EN 13612:2002 Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices 04.06.2019 ТК-87
CEN/TC 205 EN 455-4:2009 Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination 04.06.2019 ТК-87
CEN/TC 217 EN 12229:2014 Surfaces for sports areas - Procedure for the preparation of synthetic turf and needle-punch test pieces 02.09.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12231:2003 Surfaces for sports areas - Method of test - Determination of ground cover of natural turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12232:2003 Surfaces for sports areas - Determination of thatch depth of natural turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12233:2003 Surfaces for sports areas - Determination of sward height of natural turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 136 EN 12270:2013 Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test methods 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 136 EN 12276:2013 Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements and test methods 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 315 EN 13200-7:2014 Spectator facilities - Part 7: Entry and exit elements and routes 02.09.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13672:2004 Surfaces for sports areas - Determination of resistance to abrasion of non-filled synthetic turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13744:2004 Surfaces for sports areas - Procedure for accelerated ageing by immersion in hot water 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13745:2004 Surfaces for sports areas - Determination of specular reflectance 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13864:2004 Surfaces for sports areas - Determination of tensile strength of synthetic yarns 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 1516:1999 Surfaces for sports areas - Determination of resistance to indentation 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 15306:2014 Surfaces for outdoor sports areas - Exposure of synthetic turf to simulated wear 02.09.2019 ТК-88
CEN/TC 136 EN 926-2:2013 Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 346 EN 15999-1:2014 Conservation of cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of objects - Part 1: General requirements 02.09.2019 ТК-94
CEN/TC 346 EN 16322:2013 Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of drying properties 04.06.2019 ТК-94
CEN/TC 33 EN 16433:2014 Internal blinds - Protection from strangulation hazards - Test methods 02.09.2019 ТК-96
CEN/TC 33 EN 16434:2014 Internal blinds - Protection from strangulation hazards - Requirements and test methods for safety devices 02.09.2019 ТК-96
CEN/TC 278 CEN/TS 16157-6:2015 Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 6: Parking Publications 04.06.2019 ТК-97
CEN/TC 337 CEN/TS 16811-3:2015 Winter service equipment and products - De-icing agents - Part 3: Other solid and liquid de-icing agents - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-100
CEN/TC 350 EN 16309:2014+A1:2014 Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology 02.09.2019 ТК-101
CEN/TC 74 EN 1092-3:2003 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 12560-6:2003 Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 69 EN 13547:2013 Industrial valves - Copper alloy ball valves 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1514-6:2003 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1591-1:2013 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1759-3:2003 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated - Part 3: Copper alloy flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1759-4:2003 Flanges and their joint - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, class designated - Part 4: Aluminium alloy flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 53 EN 12811-4:2013 Temporary works equipment - Part 4: Protection fans for scaffolds - Performance requirements and product design 04.06.2019 ТК-107
CEN/TC 53 EN 12813:2004 Temporary works equipment - Load bearing towers of prefabricated components - Particular methods of structural design 02.09.2019 ТК-107
CEN/TC 53 EN 74-1:2005 Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures 02.09.2019 ТК-107
CEN/TC 420 CEN/TS 16880:2015 Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence 04.06.2019 ТК-0/ПС-1
CEN/TC 216 EN 16437:2014 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2) 02.09.2019 ТК-0/ПС-11
CEN/TC 216 EN 16438:2014 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2) 02.09.2019 ТК-0/ПС-11
CEN/TC 407 EN 13906-3:2014 Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation and design - Part 3: Torsion springs 02.09.2019 ТК-0/ПС-12
CEN/TC 277 EN 13964:2014 Suspended ceilings - Requirements and test methods 02.09.2019 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 166 EN 14471:2013+A1:2015 Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 459/SC 1 EN 10229:1998 Evaluation of resistance of steel products to hydrogen induced cracking (HIC) 04.06.2019 ЕРГ 9
CEN/TC 459/SC 1 EN 10307:2001 Non-destructive testing - Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steels flat products of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method) 04.06.2019 ЕРГ 9
CEN/TC 459/SC 1 EN 10325:2006 Steel - Determination of yield strength increase by the effect of heat treatment [Bake-Hardening-Index] 02.09.2019 ЕРГ 9