Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на CEN европейски стандарти (90.20)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед европейски стандарти, което се прави от CEN/CENELEC на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.

Мнение относно бъдещето на европейските стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC Номер на стандарта Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CEN/TC 127 CEN/TS 1187:2012 Test methods for external fire exposure to roofs 04.06.2019 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14034-2:2006+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds 04.06.2019 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14034-3:2006+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds 04.06.2019 ТК-1
CEN/TC 232 EN 1012-3:2013 Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 3: Process compressors 04.06.2019 ТК-2
CEN/TC 229 EN 1169:1999 Precast concrete products - General rules for factory production control of glass-fibre reinforced cement 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-1:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 1: Measuring the consistency of the matrix "Slump test" method 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-2:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 2: Measuring the fibre content in fresh GRC, "Wash out test" 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-3:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 3: Measuring the fibre content of sprayed GRC 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-4:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 4: Measuring bending strength, "Simplified bending test" method 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-5:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 5: Measuring bending strength, "Complete bending test" method 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-6:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 6: Determination of the absorption of water by immersion and determination of the dry density 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-7:1997 Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 7: Measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 1170-8:2008 Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 8: Cyclic weathering type test 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 13198:2003 Precast concrete products - Street furniture and garden products 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 14474:2004 Precast concrete products - Concrete with wood-chips as aggregate - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 15422:2008 Precast concrete products - Specification of glassfibres for reinforcement of mortars and concretes 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 229 EN 15564:2008 Precast concrete products - Resin bound concrete - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 934-2:2009+A1:2012 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 104 EN 934-4:2009 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 04.06.2019 ТК-5
CEN/TC 184 EN 1007-1:2002 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 1: Determination of size content 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1007-2:2002 Advanced technical ceramics - Ceramics composites - Methods of test for reinforcement - Part 2: Determination of linear density 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1007-3:2002 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 3: Determination of filament diameter and cross-section area 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1007-6:2007 Advanced technical ceramic - Ceramic composites - Methods of test for reinforcements - Part 6: Determination of tensile properties of filaments at high temperature 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1071-4:2006 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 4: Determination of chemical composition by electron probe microanalysis (EPMA) 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1159-1:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical properties - Part 1: Determination of thermal expansion 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1159-2:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1159-3:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites, thermophysical properties - Part 3: Determination of specific heat capacity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 12923-1:2006 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Part 1: General practice for undertaking corrosion tests 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 13234:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature - Evaluation of the resistance to crack propagation by notch sensitivity testing 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 13235:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of creep behaviour 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 1389:2003 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Physical properties - Determination of density and apparent porosity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 332 EN 14175-4:2004 Fume cupboards - Part 4: On-site test methods 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 14186:2007 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of elastic properties by an ultrasonic technique 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 332 EN 15154-3:2009 Emergency safety showers - Part 3: Non plumbed-in body showers 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 332 EN 15154-4:2009 Emergency safety showers - Part 4: Non plumbed-in eyewash units 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 129 EN 15683-2:2013 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 623-1:2006 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 1: Determination of the presence of defects by dye penetration 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 623-2:1993 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 2: Determination of density and porosity 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-1:1998 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 1: Determination of tensile properties 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-3:2002 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 3: Determination of flexural strength 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-4:2003 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 4: Determination of interlaminar shear strength by compression loading of notched test specimens 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 658-5:2002 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 5: Determination of interlaminar shear strength by short span bend test (three points) 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-1:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 1: Determination of impurities in alumina 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-10:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 10: Determination of compaction properties 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-11:2006 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 11: Determination of densification on natural sintering 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-12:2001 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 12: Chemical analysis of zirconia 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-2:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 2: Determination of impurities in barium titanate 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-3:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 3: Determination of the oxygen content of non-oxides by thermal extraction with a carrier gas 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-4:2006 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 4: Determination of oxygen content in aluminium nitride by XRF analysis 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 725-5:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 5: Determination of particle size distribution 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 820-1:2002 Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermonechanical properties - Part 1: Determination of flexural strength at elevated temperatures 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 820-2:2003 Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermo-mechanical properties - Part 2: Determination of self-loaded deformation 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 821-1:1995 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical properties - Part 1: Determination of thermal expansion 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 821-2:1997 Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity by the laser flash (or heat pulse) method 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-1:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 1: Determination of flexural strength 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-2:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 2: Determination of Young's modulus, shear modulus and Poisson's ratio 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-3:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 3: Determination of subcritical crack growth parameters from constant stressing rate flexural strength tests 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-4:2005 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 184 EN 843-5:2006 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 5: Statistical analysis 04.06.2019 ТК-7
CEN/TC 62 EN 13278:2013 Open fronted gas-fired independent space heaters 04.06.2019 ТК-8
CEN/TC 286 EN 14841:2013 LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail tankers 04.06.2019 ТК-8
CEN/TC 57 EN 303-4:1999 Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking 04.06.2019 ТК-8
CEN/TC 270 EN 1679-1:1998+A1:2011 Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines 04.06.2019 ТК-14
CEN/TC 308 CEN/TS 13714:2013 Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 444 CEN/TS 15864:2015 Characterization of waste - Leaching behaviour test for basic characterization - Dynamic monolithic leaching test with continuous leachant renewal under conditions relevant for specified scenario(s) 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 444 CEN/TS 16800:2015 Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 264 EN 14412:2004 Indoor air quality - Diffusive samplers for the determination of concentrations of gases and vapours - Guide for selection, use and maintenance 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 15051-1:2013 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 1: Requirements and choice of test methods 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 15051-2:2013+A1:2016 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 2: Rotating drum method 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 137 EN 15051-3:2013 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 3: Continuous drop method 04.06.2019 ТК-15
CEN/TC 459/SC 9 EN 10048:1996 Hot rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10049:2013 Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10088-4:2009 Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10088-5:2009 Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10090:1998 Valve steels and alloys for internal combustion engines 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10095:1999 Heat resisting steels and nickel alloys 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10111:2008 Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming - Technical delivery conditions 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 2 EN 10211:2013 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of titanium in steels and cast irons - Flame atomic absorption spectrometric method 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 11 EN 10213:2007+A1:2016 Steel castings for pressure purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-1:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-2:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-3:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10216-4:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10223-3:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10223-8:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 8: Welded mesh gabion products 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10244-1:2009 Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 1: General principles 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 6 EN 10244-2:2009 Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 7 EN 10269:2013 Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 9 EN 10271:1998 Electrolytically zinc-nickel (ZN) coated steel flat products - Technical delivery conditions 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 5 EN 10343:2009 Steels for quenching and tempering for construction purposes - Technical delivery conditions 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 459/SC 10 EN 10357:2013 Austenitic, austenitic-ferritic and ferritic longitudinally welded stainless steel tubes for the food and chemical industry 04.06.2019 ТК-17
CEN/TC 190 EN 12883:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process 05.06.2019 ТК-17
CEN/TC 190 EN 12890:2000 Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores 05.06.2019 ТК-17
CEN/TC 190 EN 12892:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process 05.06.2019 ТК-17
CEN/TC 144 EN 15694:2009+A1:2015 Agricultural and forestry tractors - Passenger seat - Requirements and test procedures 04.06.2019 ТК-23
CEN/TC 144 EN 690:2013 Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety 04.06.2019 ТК-23
CEN/TC 138 EN 15317:2013 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment 04.06.2019 ТК-24
CEN/TC 121 EN 1792:2003 Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes 04.06.2019 ТК-30
CEN/TC 121 EN 561:2002 Gas welding equipment - Quick-action coupling with shut-off valves for welding, cutting and allied processes 04.06.2019 ТК-30
CEN/TC 275 EN 12393-1:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 1: General considerations 04.06.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12393-2:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 2: Methods for extraction and clean-up 04.06.2019 ТК-32
CEN/TC 275 EN 12393-3:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 3: Determination and confirmatory tests 04.06.2019 ТК-32
CEN/TC 38 EN 118:2013 Wood preservatives - Determination of preventive action against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method) 04.06.2019 ТК-33
CEN/TC 175 EN 14076:2013 Timber stairs - Terminology 04.06.2019 ТК-33
CEN/TC 124 EN 336:2013 Structural timber - Sizes, permitted deviations 04.06.2019 ТК-33
CEN/TC 190 EN 12883:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process 05.06.2019 ТК-37
CEN/TC 190 EN 12890:2000 Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores 05.06.2019 ТК-37
CEN/TC 190 EN 12892:2000 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process 05.06.2019 ТК-37
CEN/TC 193 EN 13999-1:2013 Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 1: General procedure 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 193 EN 13999-2:2013 Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 2: Determination of volatile organic compounds 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-1:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 1: Composition and preparation of basic mixtures 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-2:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 2: Preparation of test specimens 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-3:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 3: Determination of the relative tinting strength of white pigments 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 298 EN 14469-4:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 4: Determination of bleeding of colouring materials 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 193 EN 16254:2013+A1:2016 Adhesives - Emulsion polymerized isocyanate (EPI) for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements 04.06.2019 ТК-39
CEN/TC 262 EN 15646:2009 Electrodeposited coatings - Electroplated coatings of aluminium and aluminium alloys with supplementary treatment - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-42
CEN/TC 182 EN 13136:2013 Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation 04.06.2019 ТК-43
CEN/TC 248 CEN/TS 14237:2015 Textiles for healthcare and social services facilities 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13773:2003 Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Classification scheme 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13780:2003 Touch and close fasteners - Determination of longitudinal shear strength 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 13895:2003 Textiles - Monofilaments - Determination of tensile properties 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14465:2003 Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 14704-3:2006 Determination of the elasticity of fabrics - Part 3: Narrow fabrics 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 248 EN 15586:2008 Textiles - Methods of testing the fibre proof properties of fabrics: Rubbing test 04.06.2019 ТК-44
CEN/TC 162 EN 13277-3:2013 Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors 04.06.2019 ТК-50
CEN/TC 142 EN 1870-11:2013 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) 04.06.2019 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1870-12:2013 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines 04.06.2019 ТК-52
CEN/TC 142 EN 847-3:2013 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 3: Clamping devices 04.06.2019 ТК-52
CEN/TC 224 EN 419211-3:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import 04.06.2019 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419211-4:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to certificate generation application 04.06.2019 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419211-5:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Extension for device with key generation and trusted channel to signature creation application 04.06.2019 ТК-57
CEN/TC 122 EN 1005-2:2003+A1:2008 Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery 04.06.2019 ТК-59
CEN/TC 282 EN 1474-3:2008 Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 3: Offshore transfer systems 04.06.2019 ТК-60
CEN/TC 254 EN 1297:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 88 EN 13496:2013 Thermal insulation products for building applications - Determination of the mechanical properties of glass fibre meshes as reinforcement for External Thermal Insulation Composite Systems with renders (ETICS) 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13596:2004 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of bond strength 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13897:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness after stretching at low temperature 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13948:2007 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to root penetration 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13969:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 13970:2004 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour control layers - Definitions and characteristics 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 303 EN 14016-2:2004 Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium chloride - Part 2: Test methods 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 254 EN 1849-1:1999 Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing 04.06.2019 ТК-61
CEN/TC 223 EN 12579:2013 Soil improvers and growing media - Sampling 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 223 EN 12580:2013 Soil improvers and growing media - Determination of a quantity 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16317:2013+A1:2017 Fertilizers and liming materials - Determination of arsenic by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16318:2013+A1:2016 Fertilizers and liming materials - Determination of chromium(VI) by photometry (method A) and by ion chromatography with spectrophotometric detection (method B) 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16319:2013+A1:2015 Fertilizers and liming materials - Determination of cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 260 EN 16320:2013+A1:2017 Fertilizers and liming materials - Determination of mercury by vapour generation (VG) after aqua regia dissolution 04.06.2019 ТК-63
CEN/TC 10 EN 12158-1:2000+A1:2010 Builders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 12158-2:2000+A1:2010 Builders' hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 98 EN 1398:2009 Dock levellers - Safety requirements 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 98 EN 14010:2003+A1:2009 Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 98 EN 1756-2:2004+A1:2009 Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 2: Tail lifts for passengers 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 627:1995 Specification for data logging and monitoring of lifts, escalators and passenger conveyors 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 81-3:2000+A1:2008 Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 10 EN 81-43:2009 Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lifts for cranes 04.06.2019 ТК-66
CEN/TC 336 EN 12606-2:1999 Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax content - Part 2: Method of extraction 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12847:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12848:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of mixing stability with cement of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12849:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of penetration power of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 12850:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 13924-2:2014 Bitumen and bituminous binders - Specification framework for special paving grade bitumen - Part 2: Multigrade paving grade bitumens 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 336 EN 1430:2009 Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of bituminous emulsions 05.06.2019 ТК-67
CEN/TC 227 EN 12697-41:2013 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 41: Resistance to de-icing fluids 04.06.2019 ТК-68
CEN/TC 256 EN 13802:2013 Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 15877-2:2013 Railway applications - Markings of railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motive power units, locomotives and on track machines 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16235:2013 Railway application - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Conditions for dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-track tests according to EN 14363 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16362:2013 Railway applications - Ground based services - Water restocking equipment 04.06.2019 ТК-70
CEN/TC 119 EN 12406:1999 Swap bodies - Thermal swap bodies of Class C - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 119 EN 12410:1999 Swap bodies - Thermal swap bodies of Class A - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 119 EN 284:2006 Swap bodies - Non-stackable swap bodies of class C - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 119 EN 452:1995 Swap bodies - Swap bodies of Class A - Dimensions and general requirements 04.06.2019 ТК-73
CEN/TC 218 EN 13482:2013 Rubber hoses and hose assemblies for asphalt and bitumen - Specification 04.06.2019 ТК-76
CEN/TC 331 CEN/TS 14442:2003 Postal services - Automated processing of mail items - Facing identification marks 04.06.2019 ТК-80
CEN/TC 331 CEN/TS 14567:2004 Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator 04.06.2019 ТК-80
CEN/TC 331 CEN/TS 14826:2004 Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks 04.06.2019 ТК-80
CEN/TC 249 CEN/TS 15354:2006 Plastics - Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) - Guidance for characterisation and designation 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 CEN/TS 16010:2013 Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 CEN/TS 16011:2013 Plastics - Recycled plastics - Sample preparation 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1565-1:1998 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Styrene copolymer blends (SAN+PVC) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1566-1:1998 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 249 EN 15702:2008 Cellular Plastics - Cell count procedure for flexible and rigid polyurethane 04.06.2019 ТК-81
CEN/TC 126 EN 12354-6:2003 Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces 04.06.2019 ТК-82
CEN/TC 126 EN 14366:2004 Laboratory measurement of noise from waste water installations 04.06.2019 ТК-82
CEN/TC 164 EN 1112:2008 Sanitary tapware - Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 165 EN 1124-4:2013 Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for wastewater systems - Part 4: Components for vacuum drainage systems and for drainage systems on ships 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 12541:2002 Sanitary tapware - Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13076:2003 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Unrestricted air gap-Family A - Type A 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13078:2003 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with submerged feed incorporating air inlet plus overflow - Family A, type C 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 13079:2003 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with injector - Family A - Type D 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1444:2000 Fibre-cement pipelines - Guide for laying and on-site work practices 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15092:2008 Building valves - Inline hot water supply tempering valves - Tests and requirements 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15161:2006 Water conditioning equipment inside buildings - Installation, operation, maintenance and repair 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15219:2006+A1:2007 Water conditioning equipment inside buildings - Nitrate removal devices - Requirements for performance, safety and testing 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16380:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Potassium peroxomonosulfate 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16381:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium peroxodisulfate 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16399:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium thiosulfate 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16400:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrogen peroxide 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16401:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium chloride used for electrochlorinator systems 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 16409:2013 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Dolomitic lime 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 200:2008 Sanitary tapware - Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 246:2003 Sanitary tapware - General specifications for flow rate regulators 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 248:2002 Sanitary tapware - General specification for electrodeposited coatings of Ni-Cr 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 512:1994 Fibre-cement products - Pressure pipes and joints 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 640:1994 Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement concrete pressure pipes (non-cylinder type), including joints and fittings 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 641:1994 Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and fittings 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 642:1994 Prestressed concrete pressure pipes, cylinder and non-cylinder, including joints, fittings and specific requirements for prestressing steel for pipes 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 817:2008 Sanitary tapware - Mechanical mixing valves (PN 10) - General technical specifications 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 164 EN 936:2013 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Carbon dioxide 04.06.2019 ТК-83
CEN/TC 140 EN 13612:2002 Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices 04.06.2019 ТК-87
CEN/TC 205 EN 455-4:2009 Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination 04.06.2019 ТК-87
CEN/TC 217 EN 12231:2003 Surfaces for sports areas - Method of test - Determination of ground cover of natural turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12232:2003 Surfaces for sports areas - Determination of thatch depth of natural turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 12233:2003 Surfaces for sports areas - Determination of sward height of natural turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 136 EN 12270:2013 Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test methods 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 136 EN 12276:2013 Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements and test methods 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13672:2004 Surfaces for sports areas - Determination of resistance to abrasion of non-filled synthetic turf 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13744:2004 Surfaces for sports areas - Procedure for accelerated ageing by immersion in hot water 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13745:2004 Surfaces for sports areas - Determination of specular reflectance 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13864:2004 Surfaces for sports areas - Determination of tensile strength of synthetic yarns 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 217 EN 1516:1999 Surfaces for sports areas - Determination of resistance to indentation 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 136 EN 926-2:2013 Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics 04.06.2019 ТК-88
CEN/TC 346 EN 16322:2013 Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of drying properties 04.06.2019 ТК-94
CEN/TC 278 CEN/TS 16157-6:2015 Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 6: Parking Publications 04.06.2019 ТК-97
CEN/TC 337 CEN/TS 16811-3:2015 Winter service equipment and products - De-icing agents - Part 3: Other solid and liquid de-icing agents - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-100
CEN/TC 74 EN 1092-3:2003 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 12560-6:2003 Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 69 EN 13547:2013 Industrial valves - Copper alloy ball valves 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1514-6:2003 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1591-1:2013 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1759-3:2003 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated - Part 3: Copper alloy flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 74 EN 1759-4:2003 Flanges and their joint - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, class designated - Part 4: Aluminium alloy flanges 04.06.2019 ТК-104
CEN/TC 53 EN 12811-4:2013 Temporary works equipment - Part 4: Protection fans for scaffolds - Performance requirements and product design 04.06.2019 ТК-107
CEN/TC 420 CEN/TS 16880:2015 Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence 04.06.2019 ТК-0/ПС-1
CEN/TC 166 EN 14471:2013+A1:2015 Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods 04.06.2019 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 459/SC 1 EN 10229:1998 Evaluation of resistance of steel products to hydrogen induced cracking (HIC) 04.06.2019 ЕРГ 9
CEN/TC 459/SC 1 EN 10307:2001 Non-destructive testing - Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steels flat products of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method) 04.06.2019 ЕРГ 9