Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на CEN европейски стандарти (90.20)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед европейски стандарти, което се прави от CEN/CENELEC на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.

Мнение относно бъдещето на европейските стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC Номер на стандарта Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CEN/TC 191 EN 12094-4:2004 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1365-5:2004 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 5: Balconies and walkways 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1365-6:2004 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1366-6:2004 Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow core floors 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1366-7:2004 Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor systems and their closures 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 305 EN 14034-4:2004+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 14135:2004 Coverings - Determination of fire protection ability 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 15254-2:2009 Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 2: Masonry and Gypsum Blocks 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 15269-7:2009 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 7: Fire resistance for steel sliding doorsets 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 127 EN 1634-3:2004 Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 3: Smoke control test for door and shutter assemblies 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 192 EN 1846-2:2009+A1:2013 Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements - Safety and performance 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 191 EN 615:2009 Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders (other than class D powders) 02.09.2018 ТК-1
CEN/TC 197 EN 12162:2001+A1:2009 Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing 02.09.2018 ТК-2
CEN/TC 197 EN 1829-2:2008 High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses, hose lines and connectors 02.09.2018 ТК-2
CEN/TC 125 EN 1015-1:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 1: Determination of particle size distribution (by sieve analysis) 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1015-19:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 19: Determination of water vapour permeability of hardened rendering and plastering mortars 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1015-2:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1015-4:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 4: Determination of consistence of fresh mortar (by plunger penetration) 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1015-6:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk density of fresh mortar 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1015-7:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 7: Determination of air content of fresh mortar 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 241 EN 12860:2001 Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 51 EN 13282-1:2013 Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 241 EN 13815:2006 Fibrous gypsum plaster casts - Definitions, requirements and test methods 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 241 EN 14246:2006 Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions, requirements and test methods 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 241 EN 15318:2007 Design and application of gypsum blocks 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 241 EN 15319:2007 General principles of design of fibrous (gypsum) plaster works 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 772-2:1998 Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage area of voids in aggregate concrete masonry units (by paper indentation) 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 772-3:1998 Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 772-4:1998 Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 772-7:1998 Methods of test for masonry units - Part 7: Determination of water absorption of clay masonry damp proof course units by boiling in water 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 772-9:1998 Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume and percentage of voids and net volume of clay and calcium silicate masonry units by sand filling 02.09.2018 ТК-4
CEN/TC 125 EN 1015-1:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 1: Determination of particle size distribution (by sieve analysis) 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 1015-19:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 19: Determination of water vapour permeability of hardened rendering and plastering mortars 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 1015-2:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 1015-4:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 4: Determination of consistence of fresh mortar (by plunger penetration) 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 1015-6:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk density of fresh mortar 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 1015-7:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 7: Determination of air content of fresh mortar 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12188:1999 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of adhesion steel-to-steel for characterisation of structural bonding agents 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12189:1999 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of open time 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12190:1998 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of compressive strength of repair mortar 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12192-2:1999 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Granulometry analysis - Part 2: Test method for fillers for polymer bonding agents 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12615:1999 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of slant shear strength 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12617-3:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 3: Determination of early age linear shrinkage for structural bonding agents 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 12636:1999 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of adhesion concrete to concrete 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13057:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of resistance of capillary absorption 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13294:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of stiffening time 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13395-2:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of workability - Part 2: Test for flow of grout or mortar 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13395-3:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of workability - Part 3: Test for flow of repair concrete 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13395-4:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of workability - Part 4: Application of repair mortar overhead 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13579:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Drying test for hydrophobic impregnation 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13580:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test Methods - Water absorption and resistance to alkali for hydrophobic impregnations 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13581:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test method - Determination of loss of mass of hydrophobic impregnated concrete after freeze-thaw salt stress 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13687-1:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of thermal compatibility - Part 1: Freeze-thaw cycling with de-icing salt immersion 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13687-2:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of thermal compatibility - Part 2: Thunder-shower cycling (thermal shock) 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13687-4:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of thermal compatibility - Part 4: Dry thermal cycling 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13687-5:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of thermal compatibility - Part 5: Resistance to temperature shock 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 13733:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Tests methods - Determination of the durability of structural bonding agents 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 229 EN 15191:2009 Precast concrete products - Classification of glassfibre reinforced concrete performance 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 1543:1998 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of tensile strength development for polymers 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 1767:1999 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Infrared analysis 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 1770:1998 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of the coefficient of thermal expansion 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 1799:1998 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Tests to measure the suitability of structural bonding agents for application to concrete surface 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 1877-1:2000 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reactive functions related to epoxy resins - Part 1: Determination of epoxy equivalent 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 1877-2:2000 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reactive functions related to epoxy resins - Part 2: Determination of amine functions using the total basicity number 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 445:2007 Grout for prestressing tendons - Test methods 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 446:2007 Grout for prestressing tendons - Grouting procedures 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 447:2007 Grout for prestressing tendons - Basic requirements 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 480-15:2013 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 15: Reference concrete and method for testing viscosity modifying admixtures 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 772-2:1998 Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage area of voids in aggregate concrete masonry units (by paper indentation) 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 772-3:1998 Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 772-4:1998 Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 772-7:1998 Methods of test for masonry units - Part 7: Determination of water absorption of clay masonry damp proof course units by boiling in water 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 125 EN 772-9:1998 Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume and percentage of voids and net volume of clay and calcium silicate masonry units by sand filling 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 104 EN 934-3:2009+A1:2012 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking and labelling 02.09.2018 ТК-5
CEN/TC 187 EN 1094-1:2008 Insulating refractory products - Part 1: Terminology, classification and methods of test for high temperature insulation wool products 02.09.2018 ТК-7
CEN/TC 187 EN 1094-6:1998 Insulating refractory products - Part 6: Determination of permanent change in dimensions of shaped products on heating (ISO 2477:1987 modified) 02.09.2018 ТК-7
CEN/TC 67 EN 12808-4:2009 Grouts for tiles - Part 4: Determination of shrinkage 02.09.2018 ТК-7
CEN/TC 163 EN 13558:2003 Specifications for impact modified extruded acrylic sheets for shower trays for domestic purposes 02.09.2018 ТК-7
CEN/TC 67 EN 13888:2009 Grout for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designation 02.09.2018 ТК-7
CEN/TC 163 EN 15720:2009 Sanitary appliances - Shower trays made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets - Requirements and test methods 02.09.2018 ТК-7
CEN/TC 184 EN 820-5:2009 Advanced technical ceramics - Thermomechanical properties of monolithic ceramics - Part 5: Determination of elastic moduli at elevated temperatures 02.09.2018 ТК-7
CEN/TC 286 EN 14678-1:2013 LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 1: Dispensers 02.09.2018 ТК-8
CEN/TC 286 EN 14678-3:2013 LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 3: Refuelling installations at commercial and industrial premises 02.09.2018 ТК-8
CEN/TC 286 EN 16119:2013 LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing 02.09.2018 ТК-8
CEN/TC 58 EN 16304:2013 Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances 02.09.2018 ТК-8
CEN/TC 333 EN 15496:2008 Cycles - Requirements and test methods for cycle locks 02.09.2018 ТК-14
CEN/TC 333 EN 15532:2008 Cycles - Terminology 02.09.2018 ТК-14
CEN/TC 354 EN 16230-1:2013+A1:2014 Leisure karts - Part 1: Safety requirements and test methods for karts 02.09.2018 ТК-14
CEN/TC 264 EN 12619:2013 Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method 02.09.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 15527:2008 Characterization of waste - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in waste using gas chromatography mass spectrometry (GC/MS) 02.09.2018 ТК-15
CEN/TC 444 EN 16123:2013 Characterization of waste - Guidance on selection and application of screening methods 02.09.2018 ТК-15
CEN/TC 230 EN 16164:2013 Water quality - Guidance standard for designing and selecting taxonomic keys 02.09.2018 ТК-15
ECISS/TC 108 EN 10331:2003 Magnetic materials - Specification for sintered soft magnetic materials 02.09.2018 ТК-17
CEN/TC 220 EN 13615:2001 Methods for the analysis of ingot tin - Determination of impurity element contents in tin grades 99,90 % and 99,85 % by atomic spectrometry 02.09.2018 ТК-20
CEN/TC 133 EN 1977:2013 Copper and copper alloys - Copper drawing stock (wire rod) 02.09.2018 ТК-20
CEN/TC 220 EN 611-1:1995 Tin and tin alloys - Pewter and pewterware - Part 1: Pewter 02.09.2018 ТК-20
CEN/TC 334 EN 12484-1:1999 Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 1: Definition of the programme of equipment by the owner 02.09.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12484-2:2000 Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 2: Design and definition of typical technical templates 02.09.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12484-3:2000 Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 3: Automatic control and system management 02.09.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12484-4:2002 Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 4: Installation and Acceptance 02.09.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12484-5:2002 Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 5: Testing methods of systems 02.09.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 12734:2000 Irrigation techniques - Quick coupling pipes for movable irrigation supply - Technical characteristics and testing 02.09.2018 ТК-23
CEN/TC 334 EN 13997:2003 Irrigation techniques - Connection and control accessories for use in irrigation systems - Technical characteristics and testing 02.09.2018 ТК-23
CEN/TC 138 EN 12544-1:1999 Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method 02.09.2018 ТК-24
CEN/TC 138 EN 12544-2:2000 Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method 02.09.2018 ТК-24
CEN/TC 138 EN 12544-3:1999 Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method 02.09.2018 ТК-24
CEN/TC 138 EN 13184:2001 Non-destructive testing - Leak testing - Pressure change method 02.09.2018 ТК-24
CEN/TC 138 EN 14096-1:2003 Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control 02.09.2018 ТК-24
CEN/TC 138 EN 14096-2:2003 Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements 02.09.2018 ТК-24
CEN/TC 138 EN 1518:1998 Non-destructive testing - Leak testing - Characterization of mass spectrometer leak detectors 02.09.2018 ТК-24
CEN/TC 138 EN 1779:1999 Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and technique selection 02.09.2018 ТК-24
CEN/TC 147 EN 13135:2013 Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment 02.09.2018 ТК-31
CEN/TC 275 EN 13804:2013 Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - General considerations and specific requirements 02.09.2018 ТК-32
CEN/TC 327 EN 15781:2009 Animal feeding stuffs - Determination of maduramicin-ammonium by reversed-phase HPLC using post-column derivatisation 02.09.2018 ТК-32
CEN/TC 327 EN 15782:2009 Animal feeding stuffs - Determination of nicarbazin - High-performance liquid chromatographic method 02.09.2018 ТК-32
CEN/TC 327 EN 15791:2009 Animal feeding stuffs - Determination of Deoxynivalenol in animal feed - HPLC method with UV detection and immunoaffinity column clean-up 02.09.2018 ТК-32
CEN/TC 327 EN 15792:2009 Animal feeding stuffs - Determination of zearalenone in animal feed - High performance liquid chromatographic method with fluorescence detection and immunoaffinity column clean-up 02.09.2018 ТК-32
CEN/SS C01 EN 16466-1:2013 Vinegar - Isotopic analysis of acetic acid and water - Part 1: 2H-NMR analysis of acetic acid 02.09.2018 ТК-32
CEN/SS C01 EN 16466-2:2013 Vinegar - Isotopic analysis of acetic acid and water - Part 2: 13C-IRMS analysis of acetic acid 02.09.2018 ТК-32
CEN/SS C01 EN 16466-3:2013 Vinegar - Isotopic analysis of acetic acid and water - Part 3: 18O-IRMS analysis of water in wine vinegar 02.09.2018 ТК-32
CEN/TC 175 EN 13442:2013 Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of the resistance to chemical agents 02.09.2018 ТК-33
CEN/TC 207 EN 16139:2013 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating 02.09.2018 ТК-33
CEN/TC 38 EN 335:2013 Durability of wood and wood-based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products 02.09.2018 ТК-33
CEN/TC 139 EN 12206-1:2004 Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from coating powder 02.09.2018 ТК-39
CEN/TC 193 EN 1242:2013 Adhesives - Determination of isocyanate content 02.09.2018 ТК-39
CEN/TC 193 EN 302-1:2013 Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 1: Determination of longitudinal tensile shear strength 02.09.2018 ТК-39
CEN/TC 193 EN 302-4:2013 Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength 02.09.2018 ТК-39
CEN/TC 193 EN 302-5:2013 Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 5: Determination of maximum assembly time under referenced conditions 02.09.2018 ТК-39
CEN/TC 193 EN 302-6:2013 Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 6: Determination of the minimum pressing time under referenced conditions 02.09.2018 ТК-39
CEN/TC 193 EN 302-7:2013 Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 7: Determination of the working life under referenced conditions 02.09.2018 ТК-39
CEN/TC 193 EN 828:2013 Adhesives - Wettability - Determination by measurement of contact angle and surface free energy of solid surface 02.09.2018 ТК-39
CEN/TC 139 EN 927-1:2013 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 1: Classification and selection 02.09.2018 ТК-39
CEN/TC 130 EN 1264-3:2009 Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning 02.09.2018 ТК-41
CEN/TC 130 EN 1264-4:2009 Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation 02.09.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 13142:2013 Ventilation for buildings - Components/products for residential ventilation - Required and optional performance characteristics 02.09.2018 ТК-41
CEN/TC 195 EN 15805:2009 Particulate air filters for general ventilation - Standardised dimensions 02.09.2018 ТК-41
CEN/TC 156 EN 16445:2013 Ventilation for buildings - Air diffusion - Aerodynamic testing and rating for mixed flow application: non-isothermal procedure for cold jet 02.09.2018 ТК-41
CEN/TC 262 EN 12502-1:2004 Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 1: General 02.09.2018 ТК-42
CEN/TC 219 EN 13636:2004 Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping 02.09.2018 ТК-42
CEN/TC 268 EN 12213:1998 Cryogenic vessels - Methods for performance evaluation of thermal insulation 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 12300:1998 Cryogenic vessels - Cleanliness for cryogenic service 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 1251-1:2000 Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1000 litres volume - Part 1: Fundamental requirements 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 1251-2:2000 Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1000 litres volume - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 13371:2001 Cryogenic vessels - Couplings for cryogenic service 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 13458-2:2002 Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 13530-1:2002 Cryogenic vessels - Large transportable vacuum insulated vessels - Part 1: Fundamental requirements 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 13530-2:2002 Cryogenic vessels - Large transportable vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 13648-1:2008 Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves for cryogenic service 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 13648-2:2002 Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices for cryogenic service 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 14197-1:2003 Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 1: Fundamental requirements 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 14197-2:2003 Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 14197-3:2004 Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 3: Operational requirements 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 14398-1:2003 Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels - Part 1: Fundamental requirements 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 14398-2:2003+A2:2008 Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 14398-3:2003 Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels - Part 3: Operational requirements 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 1626:2008 Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 268 EN 1797:2001 Cryogenic vessels - Gas/material compatibility 02.09.2018 ТК-43
CEN/TC 222 EN 13186:2004 Feather and down - Specification for feather and down filled bedding articles 02.09.2018 ТК-44
CEN/TC 222 EN 13536:2001 Manufactured articles filled with feather and down - Requirements for clothing - Light use 02.09.2018 ТК-44
CEN/TC 222 EN 13542:2001 Manufactured articles filled with feather and down - Method for determining the compressibility index of clothing 02.09.2018 ТК-44
CEN/TC 222 EN 13543:2001 Manufactured articles filled with feather and down - Measurement of water absorption of filling material 02.09.2018 ТК-44
CEN/TC 222 EN 1882:1998 Feather and down - Test methods - Determination of the commercial mass of a lot of feather and down 02.09.2018 ТК-44
CEN/TC 158 EN 1080:2013 Impact protection helmets for young children 02.09.2018 ТК-50
CEN/TC 162 EN 1621-4:2013 Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 4: Motorcyclists' inflatable protectors - Requirements and test methods 02.09.2018 ТК-50
CEN/TC 281 EN 1860-2:2005 Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 2: Barbecue charcoal and barbecue charcoal briquettes - Requirements and test methods 02.09.2018 ТК-51
CEN/TC 142 EN 12750:2013 Safety of woodworking machines - Four sided moulding machines 02.09.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 1807-2:2013 Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 2: Log sawing machines 02.09.2018 ТК-52
CEN/TC 142 EN 940:2009+A1:2012 Safety of woodworking machines - Combined woodworking machines 02.09.2018 ТК-52
CEN/TC 263 EN 15713:2009 Secure destruction of confidential material - Code of practice 02.09.2018 ТК-53
CEN/TC 379 EN 16352:2013 Logistics - Specifications for reporting crime incidents 02.09.2018 ТК-53
CEN/TC 169 EN 16237:2013 Classification of non-electrical sources of incoherent optical radiation 02.09.2018 ТК-54
CEN/TC 169 EN 16268:2013 Perfomance of reflecting surfaces for luminaires 02.09.2018 ТК-54
CEN/TC 169 EN 16276:2013 Evacuation Lighting in Road Tunnels 02.09.2018 ТК-54
CEN/TC 246 EN 14066:2013 Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by thermal shock 02.09.2018 ТК-55
CEN/TC 246 EN 14618:2009 Agglomerated stone - Terminology and classification 02.09.2018 ТК-55
CEN/TC 246 EN 16301:2013 Natural stone test methods - Determination of sensitivity to accidental staining 02.09.2018 ТК-55
CEN/TC 246 EN 16306:2013 Natural stone test methods - Determination of resistance of marble to thermal and moisture cycles 02.09.2018 ТК-55
CEN/TC 225 EN 12323:2005 AIDC technologies - Symbology specifications - Code 16K 02.09.2018 ТК-57
CEN/TC 225 EN 1649:2004 AIDC technologies - Operational aspects affecting the reading of bar code symbols 02.09.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419251-1:2013 Security requirements for device for authentication - Part 1: Protection profile for core functionality 02.09.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419251-2:2013 Security requirements for device for authentication - Part 2: Protection profile for extension for trusted channel to certificate generation application 02.09.2018 ТК-57
CEN/TC 224 EN 419251-3:2013 Security requirements for device for authentication - Part 3: Additional functionality for security targets 02.09.2018 ТК-57
CEN/TC 225 EN 606:2004 Bar coding - Transport and handling labels for steel products 02.09.2018 ТК-57
CEN/TC 108 EN 14291:2004 Foam producing solutions for leak detection on gas installations 02.09.2018 ТК-60
CEN/TC 108 EN 751-3:1996 Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes 02.09.2018 ТК-60
CEN/TC 88 EN 12085:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 12086:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of water vapour transmission properties 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 12089:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of bending behaviour 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 12090:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of shear behaviour 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 12091:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze-thaw resistance 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 12430:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under point load 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 12431:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness for floating floor insulating products 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 303 EN 14016-1:2004 Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium chloride - Part 1: Definitions, requirements 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14315-1:2013 Thermal insulating products for buildings - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products - Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14315-2:2013 Thermal insulating products for buildings - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products - Part 2: Specification for the installed insulation products 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14316-1:2004 Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14317-1:2004 Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14318-1:2013 Thermal insulating products for buildings - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products - Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14318-2:2013 Thermal insulating products for buildings - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products - Part 2: Specification for the installed insulation products 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14319-1:2013 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14319-2:2013 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 2: Specification for the installed insulation products 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14320-1:2013 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 14320-2:2013 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 2: Specification for the installed insulation products 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 1602:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 1603:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/ 50 % relative humidity) 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 1604:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 1605:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of deformation under specified compressive load and temperature conditions 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 1606:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 1607:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 1608:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 128 EN 16153:2013+A1:2015 Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 128 EN 502:2013 Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of stainless steel sheet 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 128 EN 505:2013 Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of steel sheet 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 822:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of length and width 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 823:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 824:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 825:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of flatness 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 88 EN 826:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour 02.09.2018 ТК-61
CEN/TC 242 EN 12408:2004 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality assurance 02.09.2018 ТК-66
CEN/TC 336 EN 13808:2013 Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cationic bituminous emulsions 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 14274:2013 Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel quality - Fuel quality monitoring system (FQMS) 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 14275:2013 Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel fuel quality - Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 336 EN 1429:2013 Bitumen and bituminous binders - Determination of residue on sieving of bituminous emulsions, and determination of storage stability by sieving 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 336 EN 15322:2013 Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 336 EN 15326:2007+A1:2009 Bitumen and bituminous binders - Measurement of density and specific gravity - Capillary-stoppered pyknometer method 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 15721:2013 Ethanol as a blending component for petrol - Determination of higher alcohols, methanol and other impurities - Gas chromatographic method 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 16143:2013 Petroleum products - Determination of content of Benzo(a)pyrene (BaP) and selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in extender oils - Procedure using double LC cleaning and GC/MS analysis 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 16329:2013 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Linear cooling bath method 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 19 EN 16423:2013 Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residue - Gas chromatographic method using liquid, on-column injection 02.09.2018 ТК-67
CEN/TC 227 EN 13877-1:2013 Concrete pavements - Part 1: Materials 02.09.2018 ТК-68
CEN/TC 227 EN 13877-2:2013 Concrete pavements - Part 2: Functional requirements for concrete pavements 02.09.2018 ТК-68
CEN/TC 256 EN 15380-4:2013 Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 4: Function groups 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 15689:2009 Railway applications - Track - Switches and crossings - Crossing components made of cast austenitic manganese steel 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16286-1:2013 Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 1: Main applications 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 16286-2:2013 Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 2: Acoustic measurements 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 45545-1:2013 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 1: General 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 45545-3:2013 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 45545-4:2013 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4: Fire safety requirements for rolling stock design 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 45545-5:2013+A1:2015 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including that of trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 45545-6:2013 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 6: Fire control and management systems 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 256 EN 45545-7:2013 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 7: Fire safety requirements for flammable liquid and flammable gas installations 02.09.2018 ТК-70
CEN/TC 261 EN 13010:2003 Packaging - Unit packaging - Dimensions and requirements for pegboard display 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13193:2000 Packaging - Packaging and the environment - Terminology 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13382:2002 Flat pallets for materials handling - Principal dimensions 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13437:2003 Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13439:2003 Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13440:2003 Packaging - Rate of recycling - Definition and method of calculation 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13545:2002 Pallet superstructures - Pallet collars - Test methods and performance requirements 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13593:2003 Packaging - Paper sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13628-1:2002 Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by static headspace gas chromatography - Part 1: Absolute methods 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13628-2:2002 Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by static headspace gas chromatography - Part 2: Industrial methods 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13972:2002 Rigid plastics containers - Definition of nominal, brimful and total capacity and measurement of brimful and total capacity 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 13973:2002 Rigid plastics containers - Method for determination of drainability 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 14045:2003 Packaging - Evaluation of the disintegration of packaging materials in practical oriented tests under defined composting conditions 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 14046:2003 Packaging - Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials under controlled composting conditions - Method by analysis of released carbon dioxide 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 14047:2002 Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 14048:2002 Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 14182:2002 Packaging - Terminology - Basic terms and definitions 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15006:2006 Metal aerosol containers - Aluminium containers - Dimensions of the 25,4 mm aperture 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15385:2007 Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to determine the strength of the head welding 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15386:2007 Packaging - Flexible laminate and plastic tubes - Test method to determine the print adhesion 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15421:2007 Packaging - Flexible aluminium tubes - Determination of the adhesion of the internal and external protective lacquering 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15433-1:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 1: General requirements 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15433-2:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 2: Data acquisition and general requirements for measuring equipment 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15433-3:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 3: Data validity check and data editing for evaluation 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15433-4:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 4: Data evaluation 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 15433-5:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 5: Derivation of Test Specifications 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16210:2013 Transportation loads - Measurement and evaluation of climatic and other loads - Data acquisition and general requirements for measuring equipment 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16283:2013 Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the force to pierce the membrane 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16284:2013 Packaging - Flexible laminate and plastic tubes - Test method to determine the adhesive strength of the membrane 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16285:2013 Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the deformation of the aluminium tube body (Guillotine test) 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16289:2013 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - MCA 7,5 RF finish 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16291-1:2013 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 1: Returnable glass MCA 2 finish 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16291-2:2013 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 2: One way glass MCA 2 finish 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 261 EN 16292:2013 Glass packaging - Screw finishes - Depressed threads 02.09.2018 ТК-73
CEN/TC 208 EN 682:2002 Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids 02.09.2018 ТК-76
CEN/CLC/JWG 2 EN 16325:2013+A1:2015 Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity 02.09.2018 ТК-79
CEN/TC 249 EN 12613:2009 Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics 02.09.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 14364:2013 Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Specifications for pipes, fittings and joints 02.09.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 14598-1:2005 Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 1: Designation 02.09.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 14598-2:2005 Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 2: Methods of test and general requirements 02.09.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 14598-3:2005 Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 3: Specific requirements 02.09.2018 ТК-81
CEN/TC 155 EN 1796:2013 Plastics piping systems for water supply with or without pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) 02.09.2018 ТК-81
CEN/TC 249 EN 1842:1997 Plastics - Thermoset moulding compounds (SMC - BMC) - Determination of compression moulding shrinkage 02.09.2018 ТК-81
CEN/TC 164 EN 1198:2005 Chemicals for treatment of water intended for human consumption - Sodium dihydrogen orthophosphate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1199:2005 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Disodium hydrogen orthophosphate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1200:2005 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Trisodium orthophosphate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1201:2005 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Potassium dihydrogen orthophosphate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1202:2005 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Dipotassium hydrogen orthophosphate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1203:2005 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Tripotassium orthophosphate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1204:2005 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium tetrahydrogen bis(orthophosphate) 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1205:2005 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Disodium dihydrogen pyrophosphate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1206:2005 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Tetrasodium pyrophosphate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1209:2003 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium silicate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1213:1999 Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 12255-10:2000 Wastewater treatment plants - Part 10: Safety principles 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 12255-3:2000 Wastewater treatment plants - Part 3: Preliminary treatment 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 14452:2005 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter with atmospheric vent and moving element DN 10 to DN 20 - Family D, type B 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 14453:2005 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter with permanent atmospheric vent DN 10 to DN 20 - Family D, type C 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 14456:2004 Products used for treatment of water intended for human consumption - Bone charcoal 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 14654-2:2013 Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Rehabilitation 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 1567:1999 Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15796:2010 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Calcium hypochlorite 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15797:2010 Chemicals used for the treatment of swimming pool water - Iron based coagulants 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15798:2010 Products used for the treatment of swimming pool water - Filter media 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15799:2010 Products used for treatment of swimming pool water - Powdered activated carbon 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 15848:2010 Water conditioning equipment inside buildings - Adjustable chemical dosing systems - Requirements for performance, safety and testing 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 295-1:2013 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 1: Requirements for pipes, fittings and joints 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 295-2:2013 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 2: Evaluation of conformity and sampling 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 295-4:2013 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 295-5:2013 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 5: Requirements for perforated pipes and fittings 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 295-6:2013 Vitrified clay pipes systems for drain and sewers - Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 165 EN 295-7:2013 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 7: Requirements for pipes and joints for pipe jacking 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 885:2004 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxide silicate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 164 EN 886:2004 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium hydroxide silicate sulfate 02.09.2018 ТК-83
CEN/TC 140 EN 12322:1999 In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media 02.09.2018 ТК-87
CEN/TC 140 EN 13532:2002 General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing 02.09.2018 ТК-87
CEN/TC 140 EN 13641:2002 Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents 02.09.2018 ТК-87
CEN/TC 140 EN 13975:2003 Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects 02.09.2018 ТК-87
CEN/TC 140 EN 14136:2004 Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures 02.09.2018 ТК-87
CEN/TC 140 EN 14254:2004 In vitro diagnostic medical devices - Single-use receptacles for the collection of specimens, other than blood, from humans 02.09.2018 ТК-87
CEN/TC 140 EN 1659:1996 In vitro diagnostic systems - Culture media for microbiology - Terms and definitions 02.09.2018 ТК-87
CEN/TC 215 ENV 737-6:2003 Medical gas pipeline systems - Part 6: Dimensions and allocation of probes for terminal units for compressed medical gases and vacuum 02.09.2018 ТК-87
CEN/TC 136 EN 12196:2003 Gymnastic equipment - Horses and bucks - Functional and safety requirements, test methods 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 12197:1997 Gymnastic equipment - Horizontal bars - Safety requirements and test methods 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 12346:1998 Gymnastic equipment - Wall bars, lattice ladders and climbing frames - Safety requirements and test methods 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 12503-1:2013 Sports mats - Part 1: Gymnastic mats, safety requirements 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 13219:2008 Gymnastic equipment - Trampolines - Functional and safety requirements, test methods 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 217 EN 13817:2004 Surfaces for sports areas - Procedure for accelerated ageing by exposure to hot air 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 13843:2009 Roller sports equipment - Inline-skates - Safety requirements and test methods 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 13899:2003 Roller sports equipment - Roller skates - Safety requirements and test methods 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 1509:2008 Playing field equipment - Badminton equipment - Functional and safety requirements, test methods 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 567:2013 Mountaineering equipment - Rope clamps - Safety requirements and test methods 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 136 EN 915:2008 Gymnastic equipment - Asymmetric bars - Requirements and test methods including safety 02.09.2018 ТК-88
CEN/TC 346 EN 16302:2013 Conservation of cultural heritage - Test methods - Measurement of water absorption by pipe method 02.09.2018 ТК-94
CEN/TC 33 EN 12428:2013 Industrial, commercial and garage doors - Thermal transmittance - Requirements for the calculation 02.09.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 13123-1:2001 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification - Part 1: Shock tube 02.09.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 13124-1:2001 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method - Part 1: Shock tube 02.09.2018 ТК-96
CEN/TC 33 EN 13126-9:2013 Building hardware - Requirements and test methods for windows and door height windows - Part 9: Hardware for horizontal and vertical pivot windows 02.09.2018 ТК-96
CEN/TC 278 EN 16312:2013 Intelligent transport systems - Automatic Vehicle and Equipment Registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and Electronic Register Identification using dedicated short range communication 02.09.2018 ТК-97
CEN/TC 252 EN 12586:2007+A1:2011 Child use and care articles - Soother holder - Safety requirements and test methods 02.09.2018 ТК-98
CEN/TC 252 EN 1400:2013+A1:2014 Child use and care articles - Soothers for babies and young children - Safety requirements and test methods 02.09.2018 ТК-98
CEN/TC 398 EN 16281:2013 Child protective products - Consumer fitted child resistant locking devices for windows and balcony doors - Safety requirements and test methods 02.09.2018 ТК-98
CEN/TC 52 EN 71-4:2013 Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities 02.09.2018 ТК-98
CEN/TC 291 EN 1929-2:2004 Basket trolleys - Part 2: Requirements, tests and inspection for basket trolleys with or without a child carrying facility, intended to be used on passenger conveyors 02.09.2018 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 291 EN 1929-3:2005 Basket trolleys - Part 3: Requirements and tests for basket trolleys with additional goods carrying facility(ies), with or without a child carrying facility 02.09.2018 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 291 EN 1929-4:2005 Basket trolleys - Part 4: Requirements and tests for basket trolleys with additional goods carrying facility(ies), with or without a child carrying facility, intended to be used on passenger conveyors 02.09.2018 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 291 EN 1929-7:2005 Basket trolleys - Part 7: Requirements and tests for basket trolleys with baby and child carrying facilities 02.09.2018 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 93 EN 14975:2006+A1:2010 Loft ladders - Requirements, marking and testing 02.09.2018 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 274 EN 12312-1:2013 Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1: Passenger stairs 02.09.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/TC 274 EN 12312-9:2013 Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9: Container/Pallet loaders 02.09.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/SS T02 EN 14607-6:2004 Space engineering - Mechanical - Part 6: Pyrotechnics 02.09.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/SS T02 EN 14724:2003 Space project management - Tailoring of space standards 02.09.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/TC 274 EN 1915-1:2013 Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 1: Basic safety requirements 02.09.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/TC 360 EN 14879-6:2009 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 6: Combined linings with tile and brick layers 02.09.2018 ТК-0/ПС-27
CEN/TC 395 EN 16310:2013 Engineering services - Terminology to describe engineering services for buildings, infrastructure and industrial facilities 02.09.2018 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 395 EN 16311:2013 Engineering services - Terminology to describe engineering services for industrial products 02.09.2018 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 50 EN 40-3-1:2013 Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads 02.09.2018 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 50 EN 40-3-2:2013 Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing 02.09.2018 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 50 EN 40-3-3:2013 Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by calculation 02.09.2018 ТК-0/ПС-35
CEN/TC 185 EN 14219:2003 Hexagon bolts with flange with metric fine pitch thread - Small series (ISO 15072:1999, modified) 02.09.2018 ЕРГ 5
CEN/TC 150 EN 15000:2008 Safety of industrial trucks - Self propelled variable reach trucks - Specification, performance and test requirements for longitudinal load moment indicators and longitudinal load moment limiters 02.09.2018 ЕРГ 14
CEN/TC 150 EN 1525:1997 Safety of industrial trucks - Driverless trucks and their systems 02.09.2018 ЕРГ 14
CEN/TC 150 EN 16307-5:2013 Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Supplementary requirements for pedestrian-propelled trucks 02.09.2018 ЕРГ 14