Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти, предложени за отмяна (95.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС публикува за обществено допитване списък със стандарти (БДС), предложени за отмяна в резултат от проведен периодичен преглед.

Всеки заинтересован може да изрази своето съгласие или несъгласие с предложението за отмяна на конкретен стандарт в секретариата на съответния БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 14612:1978 Покрития антикорозионни на бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на водопропускливост
ТК-42 15.01.2019 15.03.2019
БДС 16377:1986 Уредби за локално електроискрово нанасяне на покритие от метали и сплави. Общи технически изисквания
ТК-42 15.01.2019 15.03.2019
БДС 16397:1986 Средства за временна защита от корозия. Метод за определяне съдържанието на разтворители
ТК-42 15.01.2019 15.03.2019
БДС 16818:1988 Защита от корозия. Инхибитори на корозията на металите във водно-нефтени среди. Методи за определяне на защитна способност
ТК-42 15.01.2019 15.03.2019
БДС 15738:1983 Нефтопродукти. Изпитване на корозинното действие на електроизолационни масла
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 15738:1983 /Изменение 1:2002 Нефтопродукти. Изпитване корозионното действие на електроизолационни масла
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 16405:1986 Нефтопродукти. Определяне на температурата на самовъзпламеняване
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 16771:1988 Нефтопродукти. Определяне на съдържанието на сяра чрез изгаряне в колба с кислород
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 15702:1983 Токоизточници за електродъгово заваряване. Ред на номинални токове
ТК-0/ПС-16 11.01.2019 11.03.2019
БДС 6519:1967 Електромеханика. Термини и определения
ТК-0/ПС-16 11.01.2019 11.03.2019
БДС 6844:1985 Токоизправители за електродъгово заваряване
ТК-0/ПС-16 11.01.2019 11.03.2019
БДС 10192:1977 Съединители за печатни плочки. Брой и стъпки на контактите
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 10531:1972 Уреди електронни измерителни. Съединители коаксиални КС-50-3
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 11235:1985 Транзистори. Метод за измерване времената на превключване
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 11308:1987 Схеми интегрални. Общи технически изисквания
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 11315:1973 Уреди електроизмерителни регистриращи с пряко преобразуване и техните спомагателни части
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 12360:1974 Транзистори силициеви маломощни свръхвисокочестотни
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 12650:1983 Схеми интегрални цифрови. Методи за измерване на електрическите параметри
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 12666:1975 Кондензатори. Метод за определяне якостта на ограничителите
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 12910:1975 Схеми интегрални аналогови. Методи за измерване на резонансната честотата и лентата на пропускане
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 12912:1975 Схеми интегрални аналогови. Методи за измерване на входното, изходното и остатъчното напрежение и напреженията на сработване и отпускане
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 13366:1976 Схеми интегрални. Аналогови операционни усилватели. Основни параметри
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 13368:1983 Схеми интегрални. Методи за измерване на електрически параметри
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 13452:1986 Магнитни постоянни оксидни
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 13497:1976 Схеми интегрални аналогови. Метод за определяне обхвата на автоматичното регулиране на усилването
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 14072:1977 Уреди полупроводникови. Диоди. Метод за измерване на честотния обхват
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 14524:1978 Генератори кварцови. Основни технически параметри
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 14611:1978 Генератори кварцови. Методи за измерване и изпитване. Общи положения
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 15503:1982 Изделия на електронната техника. Маркировка
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 15633:1983 Платки печатни. Методи за изпитване
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 15634:1983 Платки печатни. Общи технически изисквания
ТК-0/ПС-18 18.12.2018 18.02.2019
БДС 10157:1988 Резистори постоянни слоести метални
ТК-0/ПС-20 18.12.2018 18.02.2019
БДС 10528:1984 Кондензатори. Метод за проверка на електрическата якост
ТК-0/ПС-20 18.12.2018 18.02.2019
БДС 10826:1973 Кондензатори и резистори. Метод за изпитване на линейни ускорения
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 11071:1983 Кондензатори и резистори. Общи изисквания към методите за контрол на надеждността
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 11607:1979 Кондензатори полиетилентерефталатни
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 11902:1974 Уреди полупроводникови. Диоди. Варикапи. Методи за измерване температурния коефициент на капацитета
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 11986:1978 Кондензатори искрогасителни за двигатели с вътрешно горене
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 12101:1974 Кондензатори керамични донастройващи. Класификация. Основни параметри
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 12143:1982 Резистори. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 12185:1974 Тиристори силициеви мощни
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 12931:1975 Кондензатори електрически. Методи за определяне на индуктивността
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 13384:1986 Резистори. Правила за приемане
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 13530:1983 Кондензатори. Методи за определяне прегряването при натоварване с допустима реактивна мощност и допустим високо честотен ток
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 13542:1986 Кондензатори полиетилентерефталатни. Основни и присъединителни размери
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 13907:1984 Резистори постоянни. Общи технически изисквания
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 13908:1982 Резистори постоянни жични лакирани
ТК-0/ПС-20 19.12.2018 19.02.2019
БДС 13909:1982 Резистори постоянни жични незащитени
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019
БДС 14020:1977 Тиристори. Метод за измерване времето за включване по управляващия електрод
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019
БДС 14283:1977 Тиристори. Метод за измерване на неотпушващия ток и неотпушващото напрежение на управляващия електрод
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019
БДС 14300:1977 Тиристори. Методи за измерване на импулсния отпушващ ток и импулсното отпушващо напрежение на управляващия електрод
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019
БДС 14381:1977 Тиристори. Методи за измерване термичните съпротивления (структура-среда и структура-корпус)
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019
БДС 14400:1977 Тиристори. Метод за измерване заряда на възстановяване
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019
БДС 14428:1977 Тиристори. Метод за измерване на критичната скорост на нарастване на напрежението в запушено състояние
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019
БДС 14429:1977 Тиристори. Метод за измерване времето на изключване
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019
БДС 14461:1978 Кондензатори донастройващи с въздушен диелектрик. Основни технически изисквания. Методи за изпитване
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019
БДС 14505:1978 Тиристори. Метод за проверка на импулсния неповтарящ се ток в отпушено състояние
ТК-0/ПС-20 20.12.2018 20.02.2019