Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти, предложени за отмяна (95.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС публикува за обществено допитване списък със стандарти (БДС), предложени за отмяна в резултат от проведен периодичен преглед.

Всеки заинтересован може да изрази своето съгласие или несъгласие с предложението за отмяна на конкретен стандарт в секретариата на съответния БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 16986:1989 Заготовки и полуфабрикати от цветни метали и сплави. Правила за маркировка
ТК-20 26.02.2019 26.04.2019
БДС 2227:1977 Вторични цветни метали и сплави. Правила за събиране първична обработка съхраняване и транспортиране
ТК-20 26.02.2019 26.04.2019
БДС 2227:1977 /Изменение 2:2001 Вторични цветни метали и сплави. Правила за събиране, първична обработка, съхраняване и транспортиране
ТК-20 26.02.2019 26.04.2019
БДС 2228:1976 Цветни метали и сплави (вторични). Общи технически изисквания
ТК-20 26.02.2019 26.04.2019
БДС 2228:1976 /Изменение 5:2001 Цветни метали и сплави (вторични). Общи технически изисквания
ТК-20 26.02.2019 26.04.2019
БДС 5332:1975 Сплави медно-цинкови (вторични)
ТК-20 26.02.2019 26.04.2019
БДС 10545:1972 Метрология. Стандартен образец за състав. Варовик КН
ТК-28 22.02.2019 22.04.2019
БДС 10546:1972 Метрология. Стандартен образец за състав. Гранит СМ
ТК-28 22.02.2019 22.04.2019
БДС 10547:1972 Метрология. Стандартен образец за състав. Глинест шист ТВ
ТК-28 22.02.2019 22.04.2019
БДС 10548:1972 Метрология. Стандартни образци за състав. Базалит ВМ
ТК-28 22.02.2019 22.04.2019
БДС 10549:1972 Метрология. Стандартен образец за състав. Магнезит от Кошице
ТК-28 22.02.2019 22.04.2019
БДС 11928:1984 Нефтопродукти светли. Определяне на групов въглеводороден състав чрез флуоресцентно-индикаторен адсорбционен метод
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 13258:1976 Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на ванадий
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 14144:1977 Нефт и смеси от видове нефт за производство на минерални масла
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 14526:1978 Нефтопродукти светли. Определяне на ароматните въглеводороди чрез инфрачервена спектрофотометрия
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 14626:1978 Нефтопродукти течни. Определяне на вискозитета с ротационен вискозиметър Реотест
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 14767:1978 Нефт. Технологична класификация
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 15911:1984 Нефтопродукти. Горива тъмни. Класификация, означение и изисквания
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 15914:1984 Нефтопродукти светли. Класификация, означение и изисквания
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 17101:1990 Нефтопродукти. Електрометричен метод за определяне на бромното число
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 17295:1992 Нефтопродукти. Определяне на ароматни и неароматни въглеводороди
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019
БДС 9019:1971 Нефт. Определяне съдържанието на парафин
ТК-67 28.02.2019 28.04.2019