Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти, предложени за отмяна (95.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС публикува за обществено допитване списък със стандарти (БДС), предложени за отмяна в резултат от проведен периодичен преглед.

Всеки заинтересован може да изрази своето съгласие или несъгласие с предложението за отмяна на конкретен стандарт в секретариата на съответния БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 10172:1975 Таванки минни стоманобетонни вибрирани
ТК-5 15.05.2019 30.05.2019
БДС 10679:1975 Сегменти стоманобетонни вибрирани за минен крепеж
ТК-5 15.05.2019 30.05.2019
БДС 14707:1978 Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически изисквания и методи за изпитване
ТК-5 15.05.2019 30.05.2019
БДС 5570:1979 Блокчета бетонни за минен крепеж
ТК-5 15.05.2019 30.05.2019
БДС 6387:1982 Бетон с леки добавъчни материали. Методи за изпитване
ТК-5 15.05.2019 30.05.2019
БДС 6387:1982 /Изменение 1:2001 Бетон с леки добавъчни материали. Методи за изпитване
ТК-5 15.05.2019 30.05.2019
БДС 7416:1987 Бетон клетъчен. Методи за изпитване
ТК-5 15.05.2019 30.05.2019
БДС 7416:1987 /Изменение 1:2001 Бетон клетъчен. Методи за изпитване
ТК-5 15.05.2019 30.05.2019
БДС 10272:1982 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Шахта и машинно помещение
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 10706:1979 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Въжета
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 10707:1988 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към повдигателните механизми
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 12314:1977 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Паспорт
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 12987:1975 Асансьори. Тела осветителни
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 13553:1982 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Норма за полезна площ на пода на кабината
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 14330:1982 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Общи изисквания
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 14829:1979 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Графични символи
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 14857:1987 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към кабината, противотежестите и направляващите елементи
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 16880:1988 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Пресмятане на носещи въжета, вериги и триещи шайби
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 16892:1988 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към табелките и инструкциите за експлоатация
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 8745:1985 Асансьори електрически товарни. Основни параметри и размери
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 8774:1986 Асансьори. Бутониери с контактни бутонни прекъсвачи
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019
БДС 9090:1986 Асансьори. Табла за управление
ТК-66 26.03.2019 26.05.2019