Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти, предложени за отмяна (95.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС публикува за обществено допитване списък със стандарти (БДС), предложени за отмяна в резултат от проведен периодичен преглед.

Всеки заинтересован може да изрази своето съгласие или несъгласие с предложението за отмяна на конкретен стандарт в секретариата на съответния БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 10271:1978 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към бутилките за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 10484:1980 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Материали. Общи изисквания
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 10563:1972 Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Изисквания към заварките на стомани
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 10566:1981 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към чугунени отливки
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 10942:1973 Техника на безопасността. Съдове и апарати, работещи под налягане. Метали за елементи, работещи при температура под нула градуса
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 11974:1974 Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Технически изисквания и контрол при изработването
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 12117:1974 Резервоари цилиндрични стационарни за съхранение на втечнени газове. Основни параметри
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 12233:1982 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към заготовки и полуфабрикати от алуминий и алуминиеви сплави
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 12234:1982 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към заготовки и полуфабрикати от мед и медни сплави
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 12556:1975 Бутилки за промишлени газове. Маркировка на съдържанието
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 12966:1982 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към изковките и щамповките от легирана и нелегирана стомана
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 12967:1975 Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Технически изисквания към заварени тръби с надлъжен или спирален шев
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 13192:1986 Оборудване химическо. Компенсатори линзови. Форма, размери и метод за изчисляване на якост
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 13442:1976 Материали азбестоциментови. Статистически контрол и оценка
ТК-61 28.05.2018 27.07.2018
БДС 14286:1984 Станции радиолокационни за речни кораби. Технически изисквания
ТК-0/ПС-17 26.04.2018 26.06.2018
БДС 14397:1989 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Основни изисквания към конструкциите
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 14490:1985 Оборудване химическо. Дъна сферични с борд. Форми и размери
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 14703:1982 Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване на якост на звена и дъна от въздействието на опорни натоварвания
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 14965:1988 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Общи изисквания при изчисляването на якост
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 14967:1980 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Отливки чугунени
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 14992:1980 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Отливки стоманени
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 15185:1981 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Общи изисквания
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 15186:1981 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Материали. Общи изисквания
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 15187:1981 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изковки и щамповки от легирана и нелегирана стомана
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 15796:1983 Техника на безопасността. Правила за издаване на разрешения за внос на съоръжения с повишена опасност
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018
БДС 17094:1990 Машини и оборудване за химическата промишленост. Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване якостта на укрепването около отворите
ТК-104 30.05.2018 30.07.2018