Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 11658:1973 Пневматични устройства. Двигатели пластинкови ротационни нереверсивни
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 11893:1977 Балони за сгъстен въздух с налягане 3 MPа
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 12111:1981 Дискретна пневмоавтоматика. Тръби пластмасови
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 13850:1976 Арматура стоманена неръждаема. Вентили пневматични двупътни и трипътни
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 14491:1984 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Пръти бутални и плунжери за едностъпални хидравлични цилиндри за Рn 16 МРа. Присъединителни размери
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 14797:1979 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 32 МРа. Фланци за закрепване на цилиндри
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 14798:1979 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри едностъпални за Рn 32 МРа. Уши за закрепване на цилиндри
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 16308:1985 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Поми-дозатори за налягане Рn 16 МРа. Ред на работните обеми
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 16312:1985 Помпи дълбочинни щангови сондажни. Типове и основни параметри
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 6626:1979 Устройства хидравлични. Филтри за номинално налягане до 6, 3 МРа
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 7068:1987 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Хидродвигатели пластинчати. Основни параметри
ТК-2 13.03.2019 13.06.2019
БДС 10230:1972 Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,01 до 0,1%
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 10308:1972 Силиций. Определяне съдържанието на калций
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 10313:1972 Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,1 % до 3 %
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 10319:1972 Силиций. Определяне съдържанието на алуминий от 0,15 % до 0, 5 %
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 10326:1972 Силиций. Определяне съдържанието на алуминий от 0,5 % до 2,5 %
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 11053:1979 Антимон
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13404:1986 Хром метален. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на желязо
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13406:1986 Хром метален. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13407:1986 Хром метален. Фотометричен и гравиметричен метод за определяне на силиций
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13476:1987 Хром метален. Полярографски, флотационно-фотометричен и фотометричен метод за определяне съдържанието на калай
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13477:1986 Хром метален. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне на мед
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13478:1986 Хром метален. Потенциометричен метод за определяне съдържанието на хром
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13479:1986 Хром метален. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13572:1986 Хром метален. Полярографски метод за определяне съдържанието на цинк, олово, бисмут и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на олово
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13609:1986 Хром метален. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13612:1976 Хром метален. Определяне съдържанието на неметални включвания
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13613:1986 Хром метален. Титриметричен и с използване на автоматични анализатори методи за определяне съдържанието на азот
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13614:1987 Злато. Определяне съдържанието на примеси
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13615:1976 Сребро. Определяне съдържанието на примеси
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 13982:1986 Хром метален. Комплексометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на алуминий
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14075:1977 Индий. Спектрографски метод за определяне съдържанието на живак
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14076:1977 Индий. Колориметричен метод за определяне на арсен
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14077:1977 Индий. Спектрографски метод за определяне на желязо, мед, никел, калай, олово, сребро и талий
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14078:1977 Индий. Химико-спектрален метод за определяне съдържанието на кадмий, мед, никел, калай, олово и сребро
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14079:1977 Индий. Колориметричен метод за определяне съдържанието на желязо
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14252:1977 Метали с висока чистота. Селен. Определяне съдържанието на сяра
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14868:1979 Антимон. Методи за химически и спектрален анализ. Общи положения
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14869:1979 Антимон. Спектрален анализ
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14870:1979 Антимон. Определяне съдържанието на желязо
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14871:1979 Антимон. Определяне съдържанието на злато
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14872:1979 Антимон. Определяне съдържанието на арсен
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14873:1979 Антимон. Определяне съдържанието на никел
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14874:1979 Антимон. Определяне съдържанието на олово
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 14875:1979 Антимон. Определяне съдържанието на сяра
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 15019:1980 Мрежи катализаторни от платинови сплави
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 15924:1984 Манган метален и азотиран. Потенциометричен метод за определяне съдържанието на манган
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 16445:1986 Хром метален. Фолиометричен метод за определяне съдържанието на кобалт
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 16446:1986 Хром метален. Методи за вземане и подготовка на проби за химически и физико-химически анализ
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 16821:1988 Селен технически. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на желязо
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 16822:1988 Селен технически. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на телур
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 16823:1988 Селен технически. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на мед
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 16824:1988 Селен технически. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на сребро
ТК-20 05.03.2019 27.06.2019
БДС 5401:1980 Бисмут
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 5791:1975 Селен технически. Определяне съдържанието на селен
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 5837:1975 Телур технически. Определяне съдържанието на телур от 90 до 99 %
ТК-20 27.02.2019 27.06.2019
БДС 15772:1983 Прахоуловители мокри. Технически изисквания
ТК-41 13.03.2019 13.06.2019
БДС 15826:1984 Прахоуловители инерционни сухи. Технически изисквания
ТК-41 13.03.2019 13.06.2019
БДС 16118:1985 Оборудване прахоулавящо. Правила за приемане и методи за изпитване
ТК-41 13.03.2019 13.06.2019
БДС 16248:1985 Материи филтърни текстилни за промишлени филтри. Методи за изпитване
ТК-41 13.03.2019 13.06.2019
БДС 16266:1985 Подложки за маски и маски. Методи за измерване на основните параметри
ТК-41 13.03.2019 13.06.2019
БДС 16267:1985 Подложки за маски и маски. Термини и определения
ТК-41 13.03.2019 13.06.2019
БДС 3510:1975 Пароспирачка 1/2"
ТК-41 13.03.2019 13.06.2019
БДС 9871:1972 Оборудване химическо. Апарати колонни от въглеродна стомана. Основни параметри и размери
ТК-41 13.03.2019 13.06.2019