Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 1012:1972 Мертеци
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 10894:1973 Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни с неподвижни тръбни решетки и с температурен компенсатор на кожуха. Основни параметри и размери
ТК-41 09.03.2018 13.07.2018
БДС 11322:1973 Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни тръбни с въздушно охлаждане. Технически изисквания
ТК-41 09.03.2018 13.07.2018
БДС 11632:1973 Корк. Изделия и полуфабрикати от корк. Класификация и терминология
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 12130:1974 Корк гранулиран и корков прах
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 12132:1974 Корк обикновен чист агломериран. Деформация под постоянно налягане
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 12134:1974 Корк сух на плочи. Определения. Класификация и опаковка
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 12135:1974 Корк суров гранулиран. Определяне на влажността
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 12139:1974 Корк порест чист агломериран. Определяне на плътността
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 12515:1974 Корк агломериран, слепен на плочи за звукова изолация. Технически изисквания
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 12517:1974 Коркове търговски сухи. Дефиниции, опаковка и транспорт
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 13044:1975 Контрол без разрушаване. Техника за снемане на металографския отпечатък от повърхнини
ТК-24 15.06.2018 15.09.2018
БДС 13074:1975 Контрол без разрушаване. Комплексни подвижни лаборатории за безразрушителен контрол. Общи технически изисквания
ТК-24 15.06.2018 15.09.2018
БДС 13848:1976 Обков строителен спомагателен. Технически изисквания
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 13849:1976 Обков мебелен спомагателен. Технически изисквания
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 14231:1989 Обков мебелен. Панти изхвърлящи скрити
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 14274:1977 Техника на безопасността. Подгреватели регенеративни. Автоматична защита срещу повишено налягане
ТК-41 09.03.2018 13.07.2018
БДС 1470:1977 Обков мебелен. Съединители за дървени легла
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 14701:1985 Съдове и апарати. Апарати топлообменни кожухотръбни. Методи за изчисляване на якост
ТК-41 09.03.2018 13.07.2018
БДС 14796:1979 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 32 МР. Присъединителни резби на буталните пръти
ТК-2 02.03.2018 08.08.2018
БДС 14835:1979 Хидравлични устройства. Съединения фланцови за хидравлични и смазочни системи
ТК-2 02.03.2018 08.08.2018
БДС 14937:1979 Оборудване хладилно. Комплектни компресорни хладилни машини. Методи за изпитване
ТК-43 09.03.2018 09.07.2018
БДС 15191:1980 Устройства хидравлични. Цилиндри бутални хидравлични за налягане 25 МРа. Основни размери
ТК-2 02.03.2018 08.08.2018
БДС 1568:1973 Греди обли от широколистни дървесни видове
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 1569:1973 Греди обли от иглолистни дървесни видове
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 1570:1973 Трупи за производство на моливи
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 16186:1985 Дъски от широколистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 208:1999 Семена от горски дървесни и храстови видове. Посевни качества
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 4126:1972 Трупи от твърди широколистни дървесни видове за фурнир
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 4152:1973 Трупи за производство на кибрит
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 428:1976 Дъски букови парени
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 5698:1976 Обков мебелен. Свръзки скрити. Основни размери
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 5699:1974 Обков за мебели. Връзки разглобяеми за библиотеки. Основни размери
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 5920:1974 Турбини водни реактивни и активни. Технически изисквания
ТК-2 02.03.2018 08.08.2018
БДС 5962:1985 Обков строителен. Съединители за прозорци със съединени крила
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 6243:1966 Нагреватели тръбни
ТК-41 09.03.2018 13.07.2018
БДС 6639:1982 Хидравлични задвижвания. Двигатели зъбни. Основни параметри
ТК-2 02.03.2018 08.08.2018
БДС 7497:1976 Обков мебелен. Свръзки единични. Основни размери
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 8957:1971 Корк натурален на плочи. Определяне на влагата
ТК-33 19.04.2018 30.07.2018
БДС 9233:1971 Контрол без разрушаване. Методи за ултразвукова дефектоскопия на валцувани метали. Общи положения
ТК-24 15.06.2018 15.09.2018
БДС 9445:1972 Контрол без разрушаване. Блокове контролни за ултразвукова дефектоскопия
ТК-24 15.06.2018 15.09.2018
БДС 9445:1972 /Изменение 1:2001 Контрол без разрушаване. Блокове контролни за ултразвукова дефектоскопия
ТК-24 15.06.2018 15.09.2018
БДС 9824:1972 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заваръчни съединения с подложна гривна на тръби с дебелина на стената над 15 mm
ТК-24 15.06.2018 15.09.2018
СТ на СИВ 3649:1982 Съдове и апарати. Апарати с въздушно охлаждане. Норми и методи на изчисляване на якост
ТК-43 09.03.2018 09.07.2018