Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/TC 59X EN 61121:2013/FprAA:2018 Tumble dryers for household use - Methods for measuring the performance 20.07.2018 ТК-6
CLC/TC 2 FprEN 60034-14:2018 Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity 15.06.2018 ТК-38
CLC/TC 209 EN 60728-11:2017/FprAA:2018 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety 29.06.2018 ТК-47
CLC/TC 213 EN 62275:2015/FprA1:2018 Cable management systems - Cable ties for electrical installations 22.06.2018 ТК-49
CLC/TC 64 FprHD 60364-7-722:2018 Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles 20.07.2018 ТК-49
CLC/TC 34 EN 62386-102:2014/FprA1:2018 Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear 22.06.2018 ТК-54
CLC/TC 34 EN 62386-103:2014/FprA1:2018 Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices 22.06.2018 ТК-54
CLC/TC 21X EN 50342-1:2015/FprA1:2018 Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test 29.06.2018 ТК-64
CLC/TC 21X EN 50342-6:2015/FprA1:2018 Lead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for Micro-Cycle Applications 29.06.2018 ТК-64
CLC/SR 10 FprEN 60156:2018 Insulating liquids - Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method 20.07.2018 ТК-67
CLC/TC 44X FprEN 60204-11:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV 15.06.2018 ТК-72
CLC/TC 121A FprEN 60947-4-1:2018 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters 22.06.2018 ТК-72
CLC/TC 13 EN 50470-1:2006/FprAA:2018 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C) 20.07.2018 ТК-79
CLC/TC 13 EN 50470-2:2006/FprAA:2018 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B) 20.07.2018 ТК-79
CLC/TC 13 EN 50470-3:2006/FprAA:2018 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C) 20.07.2018 ТК-79
CLC/TC 14 FprEN 60076-11:2018 Power transformers - Part 11: Dry-type transformers 15.06.2018 ТК-79
CLC/TC 82 FprEN 61853-3:2018 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules 20.07.2018 ТК-79
CLC/TC 82 FprEN 61853-4:2018 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules 20.07.2018 ТК-79
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16601-00 Space system - EN 16600 series - Description, implementation and general requirements 30.08.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16602-70-38 Space product assurance - High-reliability soldering for surface-mount and mixed technology 06.09.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16603-10-02 Space engineering - Verification 30.08.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16603-33-01 Space engineering - Mechanisms 06.09.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16603-33-11 Space engineering - Explosive systems and devices 30.08.2018 ТК-0/ПС-15
CLC/SR 101 FprEN 61340-6-1:2018 Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic control for healthcare - General requirements for facilities 13.07.2018 ТК-0/ПС-16
CLC/SR 90 FprEN 61788-25:2018 Superconductivity - Part 25: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test on REBCO wires 29.06.2018 ТК-0/ПС-18
CLC/TC 86A FprEN 60794-4-20:2018 Optical fibre cables - Part 4-20: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for ADSS (all dielectric self-supported) optical cables 15.06.2018 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86BXA FprEN 61753-1:2018 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance 22.06.2018 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86BXA FprEN 62005-9-4:2018 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Reliability - Part 9-4: High power qualification of passive optical components for environmental category C 22.06.2018 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 47 FprEN 62435-6:2018 Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 6: Packaged or finished devices 15.06.2018 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 48B FprEN 60512-1:2018 Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 1: Generic specification 20.07.2018 ТК-0/ПС-20
CLC/TC 65X FprEN 61784-5-X:2018 Industrial communication networks - Profiles - Part 5-x: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF x 15.06.2018 ТК-0/ПС-21
CLC/SR 56 FprEN 60812:2018 Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) 15.06.2018 ЕРГ 4