Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/SR 4 FprEN IEC 60193:2018 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests 25.01.2019 ТК-2
CLC/TC 59X EN 60704-2-14:2013/FprA1:2019 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers 22.02.2019 ТК-6
CLC/TC 210 FprEN IEC 61000-4-18:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test 01.03.2019 ТК-47
CLC/TC 210 FprEN IEC 61000-4-18:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test 01.03.2019 ТК-75
CLC/TC 14 FprEN IEC 60076-22-3:2019 Power transformers - Part 22-3: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to air heat exchangers 15.02.2019 ТК-79
CLC/TC 14 FprEN IEC 60076-22-4:2019 Power transformers - Part 22-4: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to water heat exchangers 15.02.2019 ТК-79
CLC/TC 88 FprEN IEC 61400-24:2018 Wind energy generation systems - Part 24: Lightning protection 25.01.2019 ТК-79
CLC/TC 88 FprEN IEC 61400-3-1:2018 Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines 25.01.2019 ТК-79
CLC/TC 57 FprEN IEC 61968-4:2018 Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: Interfaces for records and asset management 25.01.2019 ТК-79
CLC/TC 17AC FprEN IEC 62271-109:2019 High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches 22.02.2019 ТК-79
CLC/TC 82 FprEN IEC 62892:2018 Extended thermal cycling of PV modules - Test procedure 25.01.2019 ТК-79
CLC/SR 51 FprEN IEC 63093-4:2018 Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 4: RM-cores 01.02.2019 ТК-0/ПС-18
CLC/TC 40XB EN 140401-804:2011/FprA2:2018 Detail Specification: Fixed low power film high stability SMD resistors - Rectangular - Stability classes 0,1; 0,25 15.02.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 40XA FprEN IEC 60384-17:2018 Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric AC and pulse capacitors 25.01.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86BXA FprEN IEC 61300-2-46:2018 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-46: Tests - Damp heat, cyclic 01.02.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 86C FprEN IEC 62148-21:2019 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch Ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA) 15.02.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 48B FprEN IEC 60512-99-002:2018 Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b, Test schedule for unmating under electrical load 25.01.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 48B FprEN IEC 61076-3-124:2018 Connectors for electronic equipment - product requirements - Part 3-124: Rectangular connectors - Detail specification for 10way, shielded, free and fixed rectangular connectors for I/O and data transmission capability with frequencies up to 500 MHz 01.02.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/TC 22X FprEN IEC 62909-2:2018 Bi-directional grid-connected power converters - Part 2: Interface of GCPC and distributed energy resources 01.02.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 48D FprEN IEC 62966-1:2018 Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Aisle containment for IT cabinets - Part 1: Dimensions and mechanical requirements 25.01.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/TC 65X FprEN IEC 62443-4-2:2018 Security for industrial automation and control systems - Part 4-2: Technical security requirements for IACS components 01.02.2019 ТК-0/ПС-21