Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/TC 61 EN 60335-2-6:2015/FprAA:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances 19.04.2019 ТК-6
CLC/TC 59X EN 60531:2000/FprAA:2019 Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance 10.05.2019 ТК-6
CLC/TC 59X EN 60675:1995/FprAA:2019 Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance 10.05.2019 ТК-6
CLC/TC 2 EN 60034-18-41:2014/FprA1:2019 Rotating electrical machines - Part 18-41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I) used in electrical rotating machines fed from voltage converters - Qualification and quality control tests 12.04.2019 ТК-38
CLC/TC 210 EN 50561-1:2013/FprAA:2019 Powerline communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use 31.05.2019 ТК-47
CLC/TC 210 FprEN IEC 55016-1-1:2019 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus 26.04.2019 ТК-47
CLC/TC 34 FprEN IEC 62386-104:2019 Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components 26.04.2019 ТК-54
CLC/TC 34 FprEN IEC 63128:2019 Lighting control interface for dimming - Analogue voltage dimming interface for electronic current sourcing controlgear 05.04.2019 ТК-54
CLC/TC 34 FprEN IEC 63146:2019 LED packages for general lighting - Specification sheet 05.04.2019 ТК-54
CLC/SR 35 FprEN IEC 60086-4:2019 Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries 22.03.2019 ТК-64
CLC/SR 10 FprEN IEC 63012:2019 Insulating liquids - Unused modified or blended esters for electrotechnical applications 12.04.2019 ТК-67
CLC/TC 121A EN 60947-5-4:2003/FprA1:2019 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests 26.04.2019 ТК-72
CLC/SR 104 FprEN IEC 60721-3-3:2019 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weatherprotected locations 26.04.2019 ТК-72
CLC/SR 104 FprEN IEC 60721-3-4:2019 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weatherprotected locations 26.04.2019 ТК-72
CLC/TC 121A FprEN IEC 62026-1:2019 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules 05.04.2019 ТК-72
CLC/TC 210 EN 50561-1:2013/FprAA:2019 Powerline communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use 31.05.2019 ТК-75
CLC/TC 106X EN 62209-2:2010/FprA1:2019 Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz) 19.04.2019 ТК-75
CLC/TC 210 FprEN IEC 55016-1-1:2019 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus 26.04.2019 ТК-75
CLC/TC 78 FprEN IEC 61482-1-1:2019 Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-1: Test methods - Method 1: Determination of the arc rating (ELIM, ATPV and/or EBT) of clothing materials and of protective clothing using an open arc 19.04.2019 ТК-79
CLC/TC 17AC FprEN IEC 62271-107:2019 High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV 26.04.2019 ТК-79
CLC/TC 82 FprEN IEC 63202-1:2019 Photovoltaic cells - Part 1: Measurement of light-induced degradation of crystalline silicon photovoltaic cells 12.04.2019 ТК-79
CLC/TC 62 FprEN IEC 80601-2-77:2019 Medical Electrical Equipment - Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment 29.03.2019 ТК-87
CLC/TC 62 FprEN IEC 80601-2-78:2019 Medical Electrical Equipment - Part 2-78: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical robots for rehabilitation, assessment, compensation or alleviation 29.03.2019 ТК-87
CLC/SR 91 FprEN IEC 60068-2-82:2019 Environmental testing - Part 2-82: Tests - Test XW1: Whisker test methods for components and parts used in electronic assemblies 05.04.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86A FprEN IEC 60793-2-10:2019 Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres 26.04.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 91 FprEN IEC 61188-6-4:2019 Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 6-4: Land pattern design - Generic requirements for dimensional drawings of surface mounted components (SMD) from the viewpoint of land pattern design 05.04.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 86C FprEN IEC 61280-4-1:2019 Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cable plant - Multimode attenuation measurement 05.04.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 86 FprEN IEC 62129-3:2019 Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 3:Optical frequency meters internally referenced to a frequency comb 26.04.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 86C FprEN IEC 62148-19:2019 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 19: Photonic chip scale package 29.03.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 40XB FprEN IEC 62812:2019 Low resistance measurements - Methods and guidance 05.04.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 47 FprEN IEC 63150-1:2019 Semiconductor devices - Measurement and evaluation methods of kinetic energy harvesting devices under practical vibration environment - Part 1: Arbitrary and random mechanical vibrations 05.04.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 97 FprEN IEC 61820-1:2019 Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles 05.04.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 3 FprEN IEC 81346-2:2019 Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes 19.04.2019 ЕРГ 2