Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/SR 15 FprEN IEC 60684-3-214:2019 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 214: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, not flame retarded, thick and medium wall 28.06.2019 ТК-38
CLC/SR 15 FprEN IEC 60684-3-216:2019 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 216: Heat-shrinkable, flame- retarded, limited-fire-hazard sleeving 21.06.2019 ТК-38
CLC/SR 15 FprEN IEC 60684-3-247:2019 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 247: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, dual wall, not flame retarded, thick and medium wall 28.06.2019 ТК-38
CLC/SR 15 FprEN IEC 60684-3-280:2019 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 280: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, anti-tracking 28.06.2019 ТК-38
CLC/SR 15 FprEN IEC 60684-3-283:2019 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 283: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving for bus-bar insulation 28.06.2019 ТК-38
CLC/SR 29 FprEN IEC 60118-13:2019 Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices 26.07.2019 ТК-47
CLC/SR 29 FprEN IEC 60118-9:2019 Electroacoustics - Hearing aids - Part 9: Methods of measurement of the performance characteristics of bone conduction hearing aids 26.07.2019 ТК-47
CLC/SR 29 FprEN IEC 60601-2-66:2019 Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing aids and hearing aid systems 26.07.2019 ТК-47
CLC/SR 46F FprEN IEC 61169-1-2:2019 Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - Insertion loss 19.07.2019 ТК-47
CLC/TC 100X FprEN IEC 63006:2019 Wireless Power Transfer (WPT) Glossary of Terms (TA 15) 12.07.2019 ТК-47
CLC/SR 46F FprEN IEC 63137-1:2019 Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods 28.06.2019 ТК-47
CLC/SR 46F FprEN IEC 63138-1:2019 Multi-radio frequency channel connectors Part 1:Generic specification-General requirements and measuring methods 19.07.2019 ТК-47
CLC/TC 55 EN 60317-0-1:2014/FprA1:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire 05.07.2019 ТК-58
CLC/TC 55 EN 60317-0-3:2008/FprA2:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 0-3: General requirements - Enamelled round aluminium wire 05.07.2019 ТК-58
CLC/TC 55 EN 60851-3:2009/FprA2:2019 Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties 05.07.2019 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-0-8:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 0-8: General requirements - Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused, or resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire 05.07.2019 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-80:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 80: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120, with a bonding layer 26.07.2019 ТК-58
CLC/TC 21X FprEN 50342-2 Lead-acid starter batteries - Part 2: Dimensions of batteries and marking of terminals 12.07.2019 ТК-64
CLC/TC 23E FprEN IEC 63052:2019 Power frequency overvoltage protective devices for household and similar applications (POP) 19.07.2019 ТК-72
CLC/TC 57 EN 61850-7-2:2010/FprA1:2019 Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-2: Basic information and communication structure - Abstract communication service interface (ACSI) 19.07.2019 ТК-79
CLC/TC 57 EN 61850-7-3:2011/FprA1:2019 Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes 19.07.2019 ТК-79
CLC/TC 57 EN 61850-7-4:2010/FprA1:2019 Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-4: Basic communication structure - Compatible logical node classes and data object classes 19.07.2019 ТК-79
CLC/TC 82 FprEN IEC 60904-7:2019 Photovoltaic devices - Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices 05.07.2019 ТК-79
CLC/SR 94 FprEN IEC 61810-10:2019 Electromechanical elementary relays - Part 10: Additional functional aspects and safety requirements for high-capacity relays 21.06.2019 ТК-79
CLC/TC 62 EN 60601-2-43:2010/FprA2:2019 Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures 26.07.2019 ТК-87
CLC/TC 62 FprEN IEC 61223-3-5:2019 Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance tests and constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment 19.07.2019 ТК-87
CLC/TC 62 FprEN IEC 62985:2019 Methods for calculating Size Specific Dose Estimate (SSDE) on Computed Tomography 19.07.2019 ТК-87
CLC/TC 40XA FprEN IEC 60384-11:2019 Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11: Sectional specification: Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors 19.07.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 85X FprEN IEC 61557-1:2019 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements 21.06.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 85X FprEN IEC 61557-2:2019 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance 21.06.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 85X FprEN IEC 61557-3:2019 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance 21.06.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 85X FprEN IEC 61557-4:2019 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding 21.06.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 85X FprEN IEC 61557-5:2019 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth 21.06.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 85X FprEN IEC 61557-6:2019 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems 21.06.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 85X FprEN IEC 61557-7:2019 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence 21.06.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 48D FprEN IEC 60917-1:2019 Modular order for the development of mechanical structures for electrical and electronic equipment practices - Part 1: Generic standard 21.06.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/TC 65X EN 62657-2:2017/FprA1:2019 Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management 19.07.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X EN 62734:2015/FprA1:2019 Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a 21.06.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/SR 3 FprEN IEC 61293:2019 Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements 12.07.2019 ЕРГ 2