Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/TC 81X FprEN 62793:2017 Protection against lightning - Thunderstorm warning systems 01.12.2017 ТК-49
CLC/TC 23BX EN 60669-2-1:2004/prA2:2015/FprAA:2017 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches 10.11.2017 ТК-54
CLC/TC 14 EN 50629:2015/FprA2:2017 Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr ≥ 40 MVA) 06.10.2017 ТК-79
CLC/TC 14 FprEN 50588-2 Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - General requirements for transformers with rated power less than or equal to 3 150 kVA 17.11.2017 ТК-79
CLC/TC 14 FprEN 50588-3 Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2 17.11.2017 ТК-79
CLC/TC 14 FprEN 50588-4 Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 4: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 2 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2 17.11.2017 ТК-79
CLC/BTTF 69-3 FprEN 50556:2017 Road traffic signal systems 20.10.2017 ТК-0/ПС-20