Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CEN по ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16601-00 Space system - EN 16600 series - Description, implementation and general requirements 30.08.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16602-70-38 Space product assurance - High-reliability soldering for surface-mount and mixed technology 06.09.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16603-10-02 Space engineering - Verification 30.08.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16603-33-01 Space engineering - Mechanisms 06.09.2018 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16603-33-11 Space engineering - Explosive systems and devices 30.08.2018 ТК-0/ПС-15