Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CEN по ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CEN/TC 256 FprEN 15746-1 Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for travelling and working 04.04.2019 ТК-70
CEN/TC 256 FprEN 15746-2 Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements 04.04.2019 ТК-70
CEN/TC 256 FprEN 15746-3 Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 3: Technical requirements for running 04.04.2019 ТК-70
CEN/TC 256 FprEN 15746-4 Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail 04.04.2019 ТК-70