Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CEN по ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CEN/TC 72 EN 54-3:2014/FprA1 Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders 05.12.2017 ТК-1
CEN/TC 312 FprEN 12977-1 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems 28.09.2017 ТК-41
CEN/TC 312 FprEN 12977-2 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems 28.09.2017 ТК-41
CEN/TC 312 FprEN 12977-3 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores 28.09.2017 ТК-41
CEN/TC 312 FprEN 12977-4 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores 28.09.2017 ТК-41
CEN/TC 312 FprEN 12977-5 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment 28.09.2017 ТК-41