Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПIEC 61400-4:2012

Начало » IEC 61400-4:2012
Номер на стандарт
Страници
Език
Статус
Цена
Купи
IEC 61400-4:2012
146
EN/FR 
ACTIVE
685.04 лв.
Купи
Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes


Всички български стандарти по: 61400

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2010-12-17 
32 
55.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 1: Изисквания към конструкцията (IEC 61400-1:2005/A1:2010)
Английски
Действащ 
2006-08-10 
97 
138.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 1: Изисквания към конструкцията (IEC 61400-1:2005)
Английски
Отменен 
2006-12-27 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 11: Акустични системи и методи за измерване на шума (IEC 61400-11:2002/A1:2006)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
48 
84.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 11: Акустични системи и методи за измерване на шума (IEC 61400-11:2002)
Английски
Действащ 
2013-04-17 
64 
114.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 11: Методи за измерване на aкустичeн шум (IEC 61400-11:2012)
Английски
Действащ 
2018-12-17 
13 
25.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 11: Методи за измерване на aкустичeн шум (IEC 61400-11:2012/A1:2018)
Английски
Отменен 
2004-03-19 
25 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърно-турбинни генериращи системи. Част 12: Изпитвания на мощностните характеристики на вятърните турбини (IEC 61400-12:1998)
Английски
Действащ 
2006-12-27 
95 
138.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 12-1: Измерване на техническите характеристики на вятърни турбини за производство на електрическа енергия (IEC 61400-12-1:2005)
Английски
Действащ 
2017-08-17 
267 
302.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Генериращи системи за вятърна енергия. Част 12-1: Измерване на техническите характеристики на вятърни турбини за производство на електрическа енергия (IEC 61400-12-1:2017)
Английски
Действащ 
2013-09-16 
107 
165.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 12-2: Мощностни характеристики на електроенергията, произвеждана от вятърни турбини на основата на гондолно-анемометричен метод (IEC 61400-12-2:2013)
Английски
Действащ 
2016-11-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Вятърни турбини. Част 12-2: Мощностни характеристики на електроенергията, произвеждана от вятърни турбини на основата на гондолно-анемометричен метод (IEC 61400-12-2:2013/Cor.1:2016)
Английски
Действащ 
2016-06-16 
110 
165.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 13: Измерване на механичното натоварване (IEC 61400-13:2015)
Английски
Отменен 
2004-03-19 
31 
55.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърно-турбинни генериращи системи. Част 2: Безопасност на малки вятърни турбини (IEC 61400-2:1996)
Английски
Отменен 
2006-12-27 
96 
138.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 2: Изисквания към конструкцията на малки вятърни турбини (IEC 61400-2:2006)
Английски
Действащ 
2014-12-17 
140 
180.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 2: Малки вятърни турбини (IEC 61400-2:2013)
Английски
Отменен 
2004-03-19 
49 
84.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърно-турбинни генериращи системи. Част 21: Измервания и оценяване на качеството на мощностните характеристики на вятърни турбини, свързани в мрежа (IEC 61400-21:2001)
Английски
Действащ 
2008-12-20 
63 
114.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 21: Измерване и оценяване на характеристиките на качеството на електрическата енергия от вятърни турбини, свързани към електрическата мрежа (IEC 61400-21:2008)
Български
Действащ 
2014-07-17 
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 21: Измерване и оценяване на характеристиките на качеството на електрическата енергия от вятърни турбини, свързани към електрическата мрежа (IEC 61400-21:2008)
Английски
Действащ 
2011-02-17 
84 
138.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 22: Изпитване за съответствие и сертификация на вятърни турбини (IEC 61400-22:2010)
Английски
Действащ 
2014-07-17 
49 
84.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърно-турбинни генераторни системи. Част 23: Изпитване в естествена големина на конструкцията на роторните витла (IEC 61400-23:2014)
Английски
Действащ 
2010-08-20 
160 
216.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 24: Мълниезащита (IEC 61400-24:2010)
Английски
Действащ 
2007-04-30 
37 
67.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 25-1: Предаване на информация за наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали. Общо описание на основните принципи и модели (IEC 61400-25-1:2006)
Английски
Действащ 
2018-04-16 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Генериращи системи за вятърна енергия. Част 25-1: Предаване на информация за мониторинг и контрол на вятърни електростанции. Общо описание на основните принципи и модели (IEC 61400-25-1:2017)
Английски
Отменен 
2007-04-30 
89 
138.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 25-2: Предаване на информация за наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали. Модели за информация (IEC 61400-25-2:2006)
Английски
Действащ 
2016-01-18 
107 
165.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 25-2: Предаване на информация за наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали. Информационни модели (IEC 61400-25-2:2015)
Английски
Отменен 
2007-04-30 
37 
67.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 25-1: Предаване на информация за наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали. Модели за обмен на информация (IEC 61400-25-3:2006)
Английски
Действащ 
2016-01-18 
37 
67.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 25-3: Предаване на информация за мониторинг и управление на вятърни електроцентрали. Модели за обмен на информация (IEC 61400-25-3:2015)
Английски
Действащ 
2008-11-28 
243 
302.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 25-4: Съобщения за наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали. Разпределение, базирано на съобщения XML профил (IEC 61400-25-4:2008)
Английски
Действащ 
2017-06-14 
248 
302.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Генериращи системи за вятърна енергия. Част 25-4: Предаване на информация за мониторинг и управление на вятърни електроцентрали. Схема на профил за комуникация (IEC 61400-25-4:2016)
Английски
Действащ 
2007-04-30 
50 
84.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 25-1: Предаване на информация за наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали. Изпитване за оценяване на съответствие (IEC 61400-25-5:2006)
Английски
Действащ 
2018-03-15 
63 
114.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Генериращи системи за вятърна енергия. Част 25-5: Комуникации за мониторинг на вятърни електроцентрали. Изпитване за оценяване на съответствието (IEC 61400-25-5:2017)
Английски
Действащ 
2011-02-17 
36 
67.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 25-6: Предаване на информация за наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали. Класове логически възли и класове данни за условията за наблюдение и контрол (IEC 61400-25-6:2010)
Английски
Действащ 
2017-06-14 
55 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Генериращи системи за вятърна енергия. Част 25-6: Предаване на информация за мониторинг и управление на вятърни електроцентрали. Класове логически възли и класове данни за условията на мониторинг (IEC 61400-25-6:2016)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
100 
138.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 27-1: Електрически симулационни модели за производство на вятърна енергия (IEC 61400-27-1:2015)
Английски
Действащ 
2009-06-26 
133 
180.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 3: Изисквания към конструкцията на вятърни турбини, монтирани в морето (IEC 61400-3:2009)
Английски
Действащ 
2013-04-17 
163 
216.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 4: Изисквания относно конструкцията на предавателна кутия на вятърни турбини (IEC 61400-4:2012)
Английски
Действащ 
2018-03-15 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 14: Деклариране на ниво на привидна звукова мощност и тоналност (IEC/TS 61400-14:2005)
Английски
Действащ 
2018-03-15 
59 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 26-1: Оперативна готовност по време на генериращи системи от вятърни турбини (IEC/TS 61400-26-1:2011)
Английски
Действащ 
2018-03-15 
53 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вятърни турбини. Част 26-2: Производителност на вятърни турбини (IEC/TS 61400-26-2:2014)
Английски
Действащ 
2018-03-15 
124 
180.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Генериращи системи за вятърна енергия. Част 26-3: Оперативна готовност на електрическа централа за вятърна енергия (IEC/TS 61400-26-3:2016)

SELECT