Услуги
Стъклото в строителството
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБюлетин

 

Българският институт за стандартизация издава официален бюлетин, в който публикува ежемесечно информация за:

  • одобрени български стандарти
  • отменени български стандарти
  • български стандарти на етап периодичен преглед
  • български стандарти, предложени за отмяна в резултат от периодичен преглед
  • проекти на европейски и международни стандарти на етап обществено допитване
  • проекти на европейски и международни стандарти на етап официално гласуване
  • приети европейски стандартизационни документи
  • нотификации на проекти на чуждестранни стандарти
  • друга полезна информация за работата по стандартизация.

 

Официалният бюлетин е в електронен вид (pdf файл) и се разпространява чрез абонамент или може да се закупи от БИС.

 

Цената за абонамент за Официалния бюлетин се определя с Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС и е както следва:
за 1 месец
10,80 лв.
за 3 месеца
32,40 лв.
за 6 месеца
64,80 лв.
за 1 година
129,60 лв.

 

Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

 

За да се абонирате, може да се свържете с нас на факс 02/873 55 97 или по електронната поща info@bds-bg.org.

 

image/jpeg

14 Feb 2017