Услуги
Стъклото в строителството
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБиблиотека

 

Българският институт за стандартизация разполага с библиотека и информационен център, където се предоставя информация за действащите български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и други документи. БИС притежава правата за разпространение на българските стандарти, международните стандарти, както и на националните стандарти на други страни съгласно установените двустранни споразумения.

 

Библиотеката на БИС разполага със следните стандартизационни документи:
  • Международни (ISO, IEC)
  • Европейски (CEN, CENELEC)
  • Австрийски (ÖN)
  • Немски (DIN)
  • Британски (BSI)
  • Руски (ГОСТ)
  • Американски (ASTM)

 

Информационен център, библиотека и продажби:

Работно време:

9.00 - 12.30
13.30 - 16.30
понеделник - петък

 

тел. +359 2 81 74 582

e-mail: info@bds-bg.org

27 Apr 2006