Услуги
Управление на риска
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информациятаУслуги

Тук можете да намерите информация за предлаганите от БИС издания и услуги и начините на продажба.
27 Apr 2006