Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП 

Стандартите се разработват при спазването на принципите на стандартизацията и правилата за работа по национална стандартизация

  • доброволно участие на всички заинтересувани
  • консенсус (общо съгласие) по отношение на техническото съдържание на стандартите
  • прозрачност
  • взаимосвързаност
  • отразяване на достигнатото ниво на науката и технологиите
  • отразяване на обществените интереси
  • даване на приоритет на европейските и международните стандарти.
27 Apr 2006