За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиВаучери за храна 2019 г.

Предмет на поръчката:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година

 

Съобщение за поръчката е публикувано в регистър на обществените поръчки Информации за публикувани обяви  под номер 9088041 от 07.05.2019г.

 

Документи:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Документация за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година

3. Образци на документи

4. Удължен срок за оферти

Съобщение за удължаване срока за приемане на оферти за поръчката е публикувано в регистър на обществените поръчки Информации за публикувани обяви под номер 9088356 от 17.05.2019г.

 

02 May 2019