За нас

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеВаучери за храна 2018 г.

Предмет на поръчката:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година

 

Документи:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Документация за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година

3. Образци на документи

4. Удължен срок за оферти

5. Протокол от 11.05.2018 г.

6. Заповед

7. Протокол от 14.05.2018 г.

8. Договор от 15.05.2018 г.

11 May 2018