За нас
Управление на риска
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Борбата със снежните стихии обхваща определяне на зони, посока на вятъра, изграждане на снегозащитни съоръжения и още много мероприятия, за да се придвижваме безопасно...Профил на купувача

 

В тази страница се публикува информация съгласно глава пета, раздел IV от Закона за обществените поръчки - "Профил на купувача".

16 Aug 2013