Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN ISO 15189:2012

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 15189:2012
БДС EN ISO 15189:2012
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 63
Публикуван: 2012-12-18
Свързани международни стандарти

EN ISO 15189:2012
CEN/TC 140
Цена: 123.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2012, коригирана версия от 2014-08-15)

Заглавие на английски

Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

Област на действие на български

ISO 15189:2012 определя изискванията относно качеството и компетентността на медицинските лаборатории. ISO 15189:2012 е предназначен за използване от медицинските лаборатории при разработване на техните системи за управление на качеството и оценяване на тяхната собствена компетентност. Той е предназначен за ползвателите на лабораторни услуги, регулиращите органи и органите по акредитация при потвърждаване или признаване компетентността на медицинските лаборатории.

Област на действие на английски

ISO 15189:2012 specifies requirements for quality and competence in medical laboratories. ISO 15189:2012 can be used by medical laboratories in developing their quality management systems and assessing their own competence. It can also be used for confirming or recognizing the competence of medical laboratories by laboratory customers, regulating authorities and accreditation bodies.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 15189:2012 заменя и отменя БДС EN ISO 15189:2007 на 2015-11-16

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена
 
Купи
Английски
Отменен 
2004-01-22 
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Специфични изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2003)
Български
Отменен 
2006-05-30 
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Специфични изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2003)
Английски
Отменен 
2007-10-30 
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Специфични изисквания относно качеството и компетентността (ISO 15189:2007)
Български
Отменен 
2010-06-17 
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Специфични изисквания относно качеството и компетентността (ISO 15189:2007)
Български
Действащ 
2016-10-17 
64 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2012, коригирана версия от 2014-08-15)