Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 520:2004+A1:2009

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 520:2004+A1:2009
БДС EN 520:2004+A1:2009
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 56
Публикуван: 2009-10-30
Свързани международни стандарти

EN 520:2004+A1:2009
CEN/TC 241
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Гипсoкартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване

Заглавие на английски

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods

Област на действие на български

Този документ определя характеристиките и свойствата на гипскартонени плоскости, предназначени за използване в строителни конструкции на сгради, включително онези, предназначени за вторични производствени дейности. Той включва плоскости предназначени за нанасяне или на пряка повърхностна декорация или на гипсова шпакловка. Този документ обхваща следните експлоатационни характеристики на продукта: реакция на огън, пропускливост на водни пари, якост на огъване (разрушителен товар), устойчивост при удар и термоустойчивост. Със системите, монтирани с гипскартонени плоскости са свързани следните експлоатационни характеристики: якост на срязване, огнеустойчивост, устойчивост на удар, изолация от пряк въздушен шум и звукопоглъщане. Те се измерват съгласно съответните европейски методи за изпитване. Когато се изисква, изпитванията биха могли да се проведат върху монтирани системи, като се наподобяват условията за крайна употреба. Този документ обхваща също допълнителни технически характеристики, които са важни за използването и приемането на продукта от строителната промишленост и препоръчителните изпитвания на тези характеристики. Той осигурява оценяването на съответствието на продукта с този документ. Този документ не обхваща гипскартонени плоскости, които са били подложени на вторични производствени процеси (например изолационни композиционни панели, гипскартон с тънко покритие, и т.н.).

Област на действие на английски

This document specifies the characteristics and performance of gypsum plasterboards intended to be used in building construction works including those intended for secondary manufacturing operations. It includes boards designed to receive either direct surface decoration or gypsum plaster. This document covers the following product performance characteristics: reaction to fire, water vapour permeability, flexural strength (breaking load), impact resistance and thermal resistance. The following performance characteristics are linked to systems assembled with plasterboards: shear strength, fire resistance, impact resistance, direct airborne sound insulation and acoustic absorption to be measured according to the corresponding European test methods. If required, tests should be done on assembled systems simulating the end use conditions. This document covers also additional technical characteristics that are of importance for the use and acceptance of the product by the Construction Industry and the reference tests for these characteristics. It provides for the evaluation of conformity of the product to this document. This document does not cover plasterboards, which have been subject to any secondary manufacturing operations (e.g. insulating composite panels, plasterboards with thin lamination, etc.).

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 520:2004+A1:2009 заменя и отменя БДС EN 520:2005 на 2009-10-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
2014-03-17 
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Гипсoкартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
2014-04-15 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Гипсoкартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)
Английски
Отменен 
2005-12-29 
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
2008-09-19 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване