Стандартизация

Документи и архиви
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС EN 615:2009

БДС EN 615:2009
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 34
Публикуван: 2009-08-21
Свързани международни стандарти

EN 615:2009
CEN/TC 191
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Защита от пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)

Заглавие на английски

Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders (other than class D powders)

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим за пожарогасителни прахове за пожари клас А, В и С. Той определя чрез дадени методи за изпитване, минимални изисквания за химичните и физични свойства и минималната гасителна способност. Определени са също изискванията за информацията и данните, които трябва да бъдат посочени от доставчика.

Област на действие на английски

This European Standard is applicable to fire extinguishing powders for fire classes A, B and C. It specifies, by means of defined test methods, minimum requirements for the chemical and physical properties and minimum extinguishing capabilities. Requirements are also specified for the information and data to be given by the supplier. This European Standard is not applicable to powders for class D fires. NOTE 1 The classification of fires is given in EN 2 [1]. NOTE 2 Some countries have national standards for class D powders.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 615:2009 заменя и отменя БДС EN 615:2003 на 2009-09-30
БДС EN 615:2009 заменя и отменя БДС EN 615:2003/AC:2006 на 2009-09-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1999-01-01 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)
Български
Отменен 
1999-01-01 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)
Български
Отменен 
2003-12-22 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари, клас D)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари, клас D)
Български
Действащ 
2012-09-20 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)