Полезнa информация   
Стандартизация и наука
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Те не трябва да отсъстват от нито една обществена сграда: в изправност и готов за употреба ръчен пожарогасител. Изисквания, методи за изпитване и поддържане сe задават...Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Икономичното използване на енергията не пречи на уюта в жилищата. Стандартизи...
  • Те не трябва да отсъстват от нито една обществена сграда: в изправност и гото...
  • Благодарение на стандартите книгите са уникални. Това е осигурено от така нар...
  • Кредитни, клиентски или лични идентификационни карти днес са в уеднаквен форм...
  • Дори обикновени неща като цветни моливи могат да бъдат опасни за деца, в случ...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти