Полезнa информация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Опаковки от плътен или вълнообразен картон предоставят оптимална защита за транспорт и продажба на много стоки. БДС EN 14053 дава основните принципи за рационални и пр...Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Опаковки от плътен или вълнообразен картон предоставят оптимална защита за тр...
  • Множество стандарти са на разположение, за да гарантират, че зареждането на в...
  • Да виждаме по-добре. Това зависи не само от използваните стъкла, но също така...
  • Гледката на медицински спринцовки и игли никога не е приятна. Всъщност, най-в...
  • Повечето инциденти се случват вкъщи, когато често се използват стълби за дост...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти