Полезнa информация   
Сигурност на обществото и на гражданите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Благодарение на стандартите книгите са уникални. Това е осигурено от така наречения ISBN номер, международно уеднаквена система за кодиране, която идентифицира всяко п...Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Благодарение на стандартите книгите са уникални. Това е осигурено от така нар...
  • Милиони колички за покупки се използват в европейските супермаркети. Безопасн...
  • Дори обикновени неща като цветни моливи могат да бъдат опасни за деца, в случ...
  • Ако си миете зъбите два пъти дневно, вие постигате добра хигиена и добро съст...
  • Моторните косачки могат да бъдат по-опасни отколкото можете да си представите...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти