Полезнa информация   
Стандартизация при отпадъци от електрическо и електронно оборудване и автомобили
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Контейнерите за използване в морето са едни от най-важните средства за транспорт в световната търговия. Международните стандарти установяват техния дизайн, конструкция...Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Дори и толкова обикновени неща като металните кутии за напитки се уреждат от ...
  • Ескалаторите се използват ежедневно от милиони хора и са едно от най-сигурнит...
  • Максимална защита срещу контузии на главата за колоездачи и потребители на ск...
  • Контейнерите за използване в морето са едни от най-важните средства за трансп...
  • Благодарение на стандартите книгите са уникални. Това е осигурено от така нар...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти