Полезнa информация   
Стандартизация и сертификация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Те не трябва да отсъстват от нито една обществена сграда: в изправност и готов за употреба ръчен пожарогасител. Изисквания, методи за изпитване и поддържане сe задават...


Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Икономичното използване на енергията не пречи на уюта в жилищата. Стандартизи...
  • Ескалаторите се използват ежедневно от милиони хора и са едно от най-сигурнит...
  • Множество стандарти са на разположение, за да гарантират, че зареждането на в...
  • Различен критерий може да се отнася до това дали електрическата ютия е наисти...
  • Те не трябва да отсъстват от нито една обществена сграда: в изправност и гото...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти