Полезнa информация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Различен критерий може да се отнася до това дали електрическата ютия е наистина удобна ежедневна употреба. Стандартът БДС EN 60311 осигурява точни методи за изпитване,...Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Различен критерий може да се отнася до това дали електрическата ютия е наисти...
  • Максимална защита срещу контузии на главата за колоездачи и потребители на ск...
  • Общо правило е, че запалките не трябва да се използват от деца. Ако въпреки в...
  • Благодарение на стандартите книгите са уникални. Това е осигурено от така нар...
  • Кредитни, клиентски или лични идентификационни карти днес са в уеднаквен форм...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти