Полезнa информация
Стандартите и сигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБългарският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите
  • Колекция ISO 55000 Управление на активите
  • Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти
  • Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството
  • Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление
  • Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти
  • Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти