Полезнa информация   
Стандартизация при отпадъци от електрическо и електронно оборудване и автомобили
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Различен критерий може да се отнася до това дали електрическата ютия е наистина удобна ежедневна употреба. Стандартът БДС EN 60311 осигурява точни методи за изпитване,...Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Различен критерий може да се отнася до това дали електрическата ютия е наисти...
  • Да виждаме по-добре. Това зависи не само от използваните стъкла, но също така...
  • Общо правило е, че запалките не трябва да се използват от деца. Ако въпреки в...
  • Милиони колички за покупки се използват в европейските супермаркети. Безопасн...
  • Повечето инциденти се случват вкъщи, когато често се използват стълби за дост...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти