Полезнa информация
Пътищата през зимата
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Да виждаме по-добре. Това зависи не само от използваните стъкла, но също така и от рамките за очила. Днес съответните изисквания, методи за изпитване, дизайн и понятия...Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Опаковки от плътен или вълнообразен картон предоставят оптимална защита за тр...
  • Да виждаме по-добре. Това зависи не само от използваните стъкла, но също така...
  • Общо правило е, че запалките не трябва да се използват от деца. Ако въпреки в...
  • Благодарение на стандартите книгите са уникални. Това е осигурено от така нар...
  • Кредитни, клиентски или лични идентификационни карти днес са в уеднаквен форм...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти