Полезнa информация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
“Не е предназначено за деца под 36 месеца”. Играчки, носещи този стандартизиран надпис, не са предназначени за употреба от малки деца. Особено родителите трябва да поз...Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Икономичното използване на енергията не пречи на уюта в жилищата. Стандартизи...
  • “Не е предназначено за деца под 36 месеца”. Играчки, носещи този стандартизир...
  • Ескалаторите се използват ежедневно от милиони хора и са едно от най-сигурнит...
  • Различен критерий може да се отнася до това дали електрическата ютия е наисти...
  • Те не трябва да отсъстват от нито една обществена сграда: в изправност и гото...
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти